Održana deveta sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je doneo sledeće naredbe:

Valjevo
1. NALAŽE SE JKP Vidrak i PD Sinitra da dostave izveštaje o sprovedenoj dezinfekciji u protekloj nedelji koji će sadržati sledeće podatke: popis ulica, javnih površina i objekata koji su dezinfikovani i količine korišćenih sredstava.

2. NALAŽE SE Crvenom krstu Valjevo da dostavi podatke o volonterima i izveštaj o akcijama koje sprovodi.

3. NALAŽE SE Situacionom centru Gradske uprave Valjevo da dostave izveštaj koji će sadržati sledeće podatke: broj primljenih poziva sa komentarom o najčešćim pitanjima.

4. Daje se saglasnost na Plan mera i aktivnosti na suzbijanju pandemija koji je pripremio MUP RS, Policijska uprava Valjevo, Odeljenje za vanredne situacije u Valjevu.

5. Za formiranje privremenih bolnica na teritoriji grada Valjeva određuju se sledeći objekti:
– Istraživačka stanica Petnica sa 180 ležaja,
– Dom učenika “Valjevo”, Poljoprivredne škole Valjevo sa 104 ležaja i
– Hotel “Narcis” Valjevo sa 100 ležaja.

Povodom proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, NALAŽE SE :

1. Angažovanje društva “Veterinaria” d.o.o Valjevo koje će vršiti dezinfekciju u svim zajedničkim objektima i površinama stambenih zajednica biocidnim proizvodima, a sve po specifikaciji koju odredi Stručno-operativni tim Štaba za vanredne situacije grada Valjeva,

• Nabavka 150 pari HTZ opreme za potrebe JKP “Vidrak” Valjevo, a sve prema specifikaciji koju dostavi JKP “Vidrak”,

• Nabavka jednog TV monitora Opštoj bolnici Valjevo radi praćenja pacijenata na infektivnom odeljenju.

II Angažovanje društva iz tačke 1. i nabavka sredstava iz tačke 2. i 3. platiće se sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, u skladu sa zaključkom Štaba za vanredne situacije.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.