Održana javna rasprava o aerozagađenju – Izneti dobri i konkretni predlozi, najavljene drastične i teške mere!

Najavljivana i dugo iščekivana Javna rasparava o aerozagađenju trajala je puna tri sata, a njeni govornici u uvodnom delu bili su zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković, kao moderator javne rasprave, načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović, načelnica Sanitarne inspekcije Kolubarskog okruga dr Branka Miholjčić, direktor JKP Toplana Valjevo Zoran Stepanović i član Gradskog veća Žarko Kovač. Posle  uvodnih izlaganja zvaničnih govornika ove javne rasprave, za reč su se javljali brojni Valjevci prisutni u sali, među kojima su bili i odbornici iz redova pozicije i opozicije, aktivisti Lokalnog fronta VA, kao i “obični” građani koji su izneli svoje stavove na temu rasprave, zamerke na dosadašnje (ne)urađene stvari i davali predloge za rešavanje ozbiljnog problema aerozagađenja.

Iz uvodnog izlaganja!

Načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović, potvrdio je na početku svog uvodnog izlaganja da je Valjevo po kvalitetu vazduha, posmatrajući PM10 čestice, jedan od najzagađenijih gradova, ali ne i jedini u Srbiji. Gledano od 2014. godine Valjevo ima dosta visoke koncentracije tih suspendovanih čestica, broj dana sa prekoračenjima varira od godine do godine, ali je uvek preko dozvoljene vrenosti. Tome, kako kaže Jovanović, doprinose individualna ložišta, meteorološki uslovi, geogrofski položaj Valjeva i smanjeno strujanje vazduha. “Samo u decembru mesecu je bilo prekoračenja svakoga dana do sada, sa jako visokim vrednostima koje su dostizale i 351 mikrogram kao srednju mernu vrednost. Neophodno je da bude još mernih mesta u Valjevu, koja bi upotpunila prostornu sliku rasporeda koncentracije PM10 čestica, ali da su one prisutne to je nesporno i zato se moraju doneti mere. Na nekim od prethodnih sastanaka sa prestavnicima Grada Valjeva dogovorne su mere za iduću godinu koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta vazduha. Neophodno je obezbediti sredstva sa lokalnog nivoa i od resornog Ministarstva da se kotlovi u Toplani prebace na komprimovani gas, čime bi se povećao broj kvadrata priključenih na daljinski sistem grejanja i tako smanjio broj individualnih ložišta.” – istakao je Jovanović i dodao da je rapidno smanjenje aerozagađenja nemoguće, ali da se za 5 ili 10 godina nivo kvalietata  vazduha u Valjevo može dovesti na prihvatljiv  nivo.

“Prema meritornim podacima iz 2014. godine, kada je srednja vrednost PM10 čestica u valjevi iznosila 76 µg/m3, broj novooboleloh od karcinoma pluća iznosio je 75.  U 2015. godini pri srednjoj vrednosti PM10 od 72,5 µg/m3 registrovano je 82 novoobolele osobe. Tokom 2016. godine pri srednjoj vrednosti PM 10 čestica od 68,8 µg/m3 broj novoobolelih od maligniteta pluća u valčjevu iznosio je 80. Zaključno sa prošlom godinom pri srednjoj vrednosti PM10 od 59 µg/m3 zabećeženo je 90 novoobolelih od karcinoma pluća.”- podaci su koje je saopštio zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković.

Dr Branka Miholjčić, Milenko Jovanović i dr Zoran Živković

U opisu posla načelnice Sanitarne inspekcije za Kolubarski okrug dr Branke Miholjčić, kada je 1992. godine počela da radi u toj službi, bili su aerozagađenje i kvalitet zemljišta. Zagađenost vazduha praćena je tih godina sedimentatorima na tromesečnom nivou i još tada se znalo da Valjevo ima problem sa aerozagađenjem, istakla je ona. Predlagane su mere, kao što je reorganizacija saobraćaja, iseljavanje Toplane, preporuka je bila i da se pojača komunalna higijena i poštovanje urbanističkih uslova. Sanitarna inspekcija je tada davala sanitarne saglasnosti na izgradnju poslovnog prostora i postavljala sanitarne uslove prema vrsti delatnosti koja će se u tim poslovnim objektima obavljati. Kasnije su izgubljene nadležnost za vršenjem kontrole vazduha i davanja sanitarne saglasnosti  na izgradnju poslovnog prostora. Jedina zamerka dr Branka Miholjčić na jqvnoj raspravi bila je što u našem gradu Agencija za zaštitu životne sredine ima samo jednu kontrolnu tačku i da mora povećati broj mernih mesta da bi uzorak bio reprezentativan. “Brze mere koje ne iziskuju mnogo novca, a mogu da pomognu, su pojačana komunalna higijena i izmena režima saobraćaja.” – predložila je dr Branka Miholjčić i napomenula da Valjevo nažalost nema republičkog ekološkog inspektora.

Žarko Kovač, član Gradskog veća govorio je, između ostalog, o istraživanju koje je rađeno od 1950. do 1985. godine, dakle na uzorku od 35 godina, koje pokazuje da imamo cca 50% dana bez strujanja vetra. Takođe je spomenuo i Saobraćajnu studiju, koja sadrži  predlog za izmenu režima saobraćaja, ubrzanje saobraćaja i dislociranje prakinga. Potom se osvrnuo na toplovodnu mrežu rečima da je uložena ogromna energija i ogroman novac u ukupnom iznosu od 10 miliona evra u njen razvoj, kao i da je 80 velikih kotlarnica u centru grada zahvaljujući tome ugašeno. “Neophodno je priključiti veliki broj stanova koji se nalaze u zgradama u neposrednoj blizini urađnih magistralnih vodova, što je negde oko 150.000 do 200.000 kvadrata. Za to je potrebna pomoć resornog ministarstva da bi se obezbedila sredstva za energetsku efikasnost, da se kreditiraju potrebne instalacije i izolacija u objektima kolektivnog stanovanja, da se vrši pojeftinjenje priključenja. Neophodni su pomoć i podsticaj ljudima koji žive u privatnim kućama, što čini tri četvrtine stanovništva našeg grada. Potrebno je čišćenje ulica i ozelenjavanje parkova od strane nadležnog komunalnog preduzeća. Problemu treba pristupiti na stručan način i moramo uraditi najviše što je moguće da se situacija promeni.” – istakao je Kovač.

Obraćanje direktora JKP Toplana Valjevo Zorana Stepanovića

Sa 313.000 m2, koliko je bilo priključeno na gradsku Toplanu  1. januara 2016. godine, broj priključenih kvadrata na daljinski sistem grejanja danas iznosi 388.000. Poslednje tri godine procenat povećanja površine iznosi 5%, što je 75.000 kvadrata, odnosno nešto više oko 6% kada se uračunaju kotlarnice koje su u međuvremenu prebačene na samu Toplanu. Te podatke na javnoj raspravi izneo je Zoran Stepanović, direktor JKP Toplana Valjevo. “Mi smo sada na nekih 26% pokrivenosti grada i rečenje bi definitivno bilo da Toplana pokrije svih 100%. Međutim, to nije realno. Prema nekim analizama koje su rađene, za 50 individualnih kuća na primer u Novom Naselju potrebno je oko 75 miliona dinara da se nabave podstanice i da se uradi toplovod do tih kuća. To je otpilike između 10.000 i 12.000 evra po jednom objektu. Činjenica je da je realnije to izvesti prelaskom na neke druge sisteme grejanja, na efikasnije kotlove, manje štetne energente, na povećanje energetske efikasnosti. Toplana će se u nekom narednom periodu skoncentrisati na povećanje kvadrata koje snabdeva sa sadašnjih 26% na 40% do 50%, prvenstveno onih kvadrata koje je najjeftinije i najisplativije priključiti.” – naglasio je Stepanović.

Reč (o)pozicije!

“Mislim da ja ova tema o aerozagađenju prebačena na političku scenu, a da su građani opet u drugom planu. Na čelu grada imamo dva doktora, sreća što nisu neuropsihijatri. Znajući da su oni prolazno ovde i da ostaju doktori i do kraja životu, da su položili Hipokratovu zakletvu, očekujem od njih da se vrlo ozbiljno založe za rešavanje ovog problema i da se ono reši jednom zauvek. To je njihova ljudska obaveza, a njihova osnovna profesija im to nalaže. Ovaj problem traje 40 godina, ne možemo očekivati da oni to reše tek tako, Daj Bože da ga za 40 godina reše.” – obratio se prvi posle “oficijelnog” dela javne rasprave predsednik GrO Jedinstvene Srbije Dragan Popović i istakao da je kompanija Krušik veliki zagađivač vazduha u gradu.

Dr Ljubomir Pavić, odbornik Socijalističke partije Srbije

Dr Ljubomir Pavić, odbornik SPS-a u gradskoj Skupštini naveo je individualna ložišta, industriju i saobraćaj kao najveće zagađivače vazduha i da problem aerozagađenja ne može bezbolno da se reši. “Naša lokalna samouprava treba po ugledu na Užice da sufinansira prelazak individualnih ložišta na pelet, kao i da se sve budetske ustanove uslove da moraju biti daljinskom sistemu grejanja. Treba povesti računa o energetskoj efikasnosti zgrada i za to odobravati povoljne kredite. Što se tiče aerozagađenja usled saobraćaja, treba povećati zaštićenu pešačku zonu i povećati cenu parkiranja, što je jedan možda neprikladan predlog. Ali, da suma novca od tog povećanja cene parkiranja ne ide Vidraku, već za fond koji će se koristiti za sufinansiranje priključaka na toplovod ili povećanje energetske efikasnosti.” – predložio je Pavić i jedini istakao da se pored aerozagađenja izazvanim emisijom štetnih gasova treba pozabaviti i polenskim aerozagađaenjem koje je prisutno u Valjevu.

Odbornici Demokratske stran Slobodan Pavlović i Duško Rakić

Odbornik opozicione Demokratske stranke Duško Rakić rekao je da nijedan problem, posebno ovako veliki, nije moguće rešiti za kratko vreme, ali se mora početi rešavati i da ga kao građanina ovog grada zabrinjava “javna neobaveštenost” o stepenu aerozagađenja. Prema njegovim rečima najveći problem je način grejanja, jer građani iz ekonomskih razloga lože sve lošije energente. “U 2016. godini Grad je doneo dva akta: Program zaštite životne sredine i Plan kvaliteta vazduha. To su okvirni akti i trebalo je samo da pripreme za rad određene organe koji treba da rade na smanjenju aerozagađenja. Iz tih akata je trebalo sprovesti konkretne mere”, uputio je kritiku gradskom rukovodstvu odbornik DS-a Duško Rakić. Kao predloge za smanjenje aerozagađenja on je naveo da je potrebno smanjiti “samostalne grejne centre” proširenjem toplovodne mreže i dati povoljne uslove građanima za priključke. Rakić je takođe pomenuo formiranje fondova čiji će cilj biti da se njihova celokupna sredstva potroše “za ono što je najurgentnije, a što će postići najveći efekat u poboljšanju kvalitet vazduha”.

Da aerozagađenje nije političko pitanje naglasio je i Ljubomir Radović, samostalni opozicioni odbornik u Skupštini Grada, rekavši da zajedno moramo da se borimo da smanjimo negativan uticaj štetnih čestica u vazduhu da bi nam sutra bilo bolje. “Većina aktivnosti iz usvojenog Programa zaštite životne sredine i Plana kvaliteta vazduha bila je poverena Direkciji za urbanizam, kao jednom javnom preduzeću koje se nekoliko dana po usvajanju tih akata ugasilo. Većina stvari iz ovih akata ostala je mrtvo slovo na papiru. Ovo je poslednja šansa da se politika najzad okrene i da bude u službi običnog čoveka. Ako šansu propustimo imaćemo problem koji će se samo uvećavati.”- kazao je Radović.

Predsednik valjevskih demokrata Slobodan Pavlović sveo je problematiku i rešenja na tri stvari: energetsku efikasnost, toplifikaciji i saobraćaj. “Što se tiče energetske efikasnosti, narod nema sredstva. Grad mora naći kreditne linije, da plaća deo kamate i glavnice, sve ono što može da pomogne građanima da zamene stolariju, da izoluju svoje kuće. Toplovodnu mrežu treba proširiti. To je sve ostvarivo preko lokalnog i republičkog nivoa. Postoje fondovi gde možemo tražiti sredstva. Što se tiče saobraćaja, treba staviti u funkciju most u ulici Norveških interniraca i uraditi most koji bi povezao pravac od zgrade SUP-a do zgrade Elektrodistribucije. Naravno neophodno je skloniti tranzitni saobraćaj iz gradske zone i razmisliti o subvencije za gradski i prigradski prevoz.”- rekao je Pavlović.

Samostalna odbornica u gradskom parlamentu Snežana Spajić predložila je da se iz budžeta Grada napravi fond za ekonomsku efikasnost, da se sve ekološke takse koje bi se prikupile usmere na rešavanje problema aerozagađenja i da se beskamatno ili sa malom kamatom obezbede sredstva ljudima za kupovinu kotlova koji koriste manje manje štetne enrgente. Ona je rekla da treba uvesti obavezu čišćenja dimnjaka, da treba pošumljavati gradske parkove i navela da građani putem javnih glasila treba dnevno da se obaveštavaju o vrednostima štetnih čestica u vazduhu, kao i da se upozore kada su vrednosti povišene da ne izlaze napolje.

Odbornik Zoran Matić (DSS) istakao je između ostalog da se u Valjevu mora povećati broj ekoloških inspektora i da državne istitucije treba da se priključe na Toplanu, pre svih Zavod za javno zdravlje.

Reč “običnih” građana!

Dejan Simić (39) skrenuo je pažnju na problem izolacije i dotrajale stolarije sa kojom se suočavaju građani u zgradama u naselju Milorada Pavlovića gde i sam živi.  “Do moje zgrade je došao toplovod, deo instalacija treba da se razvede, treba da se odrade te vertikale, da se kupe radijatori.  Za moj stan su radijatori oko 1500 evra. Problem je što su ljudi decenijama unazad osiromašeni. Moj otac je metarulški inženjer, ja nemam posao, živimo od njegove penzije od 33.000 dinara. Iako je Toplana moderno urađena još uvek ne radi punim kapacitetom. Treba uraditi plan za ceo grad. Struka treba da kaže svoje, konkretno da se uradi projekat, da se nađe novac, da se krene u zatvaranje te konstrukcije i da se ne plaćaju priključci.” – kazao je ovaj naš sugrašanin.

Za govornicom Dejan Simić , žitelj naselja Milorada Pavlovića

“Mislim da bi bilo ljudski da Grad Valjevo pomogne posebno građanima koji spadaju u socijalno-ugrožene kategorije i koji nisu u mogućnosti da izoluju svoje kuće.” – obratio se za govornicom naš sugrađanim Nebojša Gavrilović.

Slobodan Petronić, predsednik Organizacije potrošača Valjeva pokazao je istraživački rad jednog momka iz 1996. godine, koji je uz pomoć svog mentora tada obradio i prikupio mnogobrojne podatke za period od nekih desetak godina. On je pokazao fotografiju iz oktobra 1995. godine sa pogledom na Valjevo, na kojoj se vidi skoro identična slika našeg grada u smogu kakvu često ovih dana viđamo. On je skrenuo pažnju na opasnost divljih deponija, koje usled raspadanja i organskih i neorganskih materija emituju štetne čestice u vazduh.

Petar Dobrivojević, predsednik UO Pokreta “Serbona”

Predsednik Upravnog odbora Pokreta Serbona Petar Dobrivojević kazao je da je Grad Valjevo mogao mnogo bolje da reaguje i da napravi mnogo bolje akcije u pronalasku finasijskih sredstava za rešavanje ekoloških problema. On je pomenuo i da su eminentni stručnjaci upozoravali da će se punjenjem brane Stubo-Rovni povećati vlažnost vazduha, da će se Valjevo slabije provetravati, da poprečne zgrade u Kolubari 2 takođe ometaju strujanje vazduha i da će biti znatno teža situacija u Valjevu.

O štetnom uticaju brane Stubo-Rovni na zagađenje vazduha i podzemnih voda govoro je i Jordan Milovanović ispred grupe građana “Čuvari manastira Gračanica” koji je istakao da su se podizanjem brane na  76 metara dogodile ove ekološke katastrofe.

Reč aktivista Lokalnog fronta!

Kao što su i najavili, aktivisti Lokalnog fornta Va uzeli su aktivno učešće u javnoj raspravi o aerozagađenju. Njihove zamerke uglavnom su bile vezane za neipunjenje aktivnosti predviđene Planom kvaliteta vazduha Grada Valjeva.

“Izostaje realizacija Plana kvaliteta vazduha, koji je Skupština usvojila 28. oktobra 2016. godine. Od 22 aktivnosti, 10 mera bilo je dodeljeno Direkciji koja je ugašena, čini mi se, tri dana posle donošenja ovog Plana. Da će Direkcija biti ugašena znalo se dve-tri godine ranije. U tom Planu između ostalog stoji da je rok za izradu Katastra zagađivača kraj 2018. godine. Ne znam da li neko iz Grada može da mi odgovori da li je ovo godine urađen Katastar zagađivača? Voleo bih da jeste.”- kazao je između ostalog aktivista LF Željko Trifunović i naveo da postoji patentirano rešenje kotla koji od 5 do 10 puta po ogrevnoj sezoni troši manje drva kao energenta, kao i da su kineske toplotne pumpe jedno od jeftinijih alternativnijih rešenje.

Za govornicom Ivan Milovanović, predstavnik Lokalnog fronta Va

“Tačno je da ovaj problem grad ima dugo, ali je problem što nijedna vlast poslednjih godina nije uradila puno u rešavanju ovog problema. Ne sumnjam da je Grad uložio novac, ali od 2012. godine, otkako se mere vrednosti PM10 čestica, 10 miliona evra i energija koji su potrošeni nam ne daju ništa. Imamo povećanje, ne smanjenje tih čestica. Valjda je normalno da u danima kada je prekoračena vredost PM10 čestica u vazduhu neko ispred Grada izađe i opomene makar one majke iz ovog grada da ima kaže da možda tog dana ne bi trebalo da izvode svoju decu napolje.” – rekao je “frontovac” Ivan Milovanović.

“Završna” reč!

Javna rasprava o aerozagađenju završena je nešto posle 15 časova, a poslednji govornik bio je predsednik Skupštine Grada Valjeva Milorad Ilić. On je rekao da je na javnoj raspravi izneto mnogo dobrih i konkretnih predloga i da će ti predlozi omogućiti Gradskom veću da spremi dobre zaključke za Skupštinu.

Obraćanje predsednika Skupštine Grada Milorada Ilića

“Bilo je mnogo predloga za koje mislim da su više šminka, a problem aerozagađenja nikako ne može rešiti šminkom. Moraju se preduzeti drastične, ozbiljne i teške mere ako hoćemo ozbiljno da rešimo problem zagađenja vazduha u našem gradu. Mnogi će se građani tome protiviti, ali za to treba vremena, priprema i edukacije.”- istakao je Ilić i nagovestio manji broj ulica i manji broj parkinga kao drastična rešenja u saobraćaju, ali i neophodnu izgradnju pešačke i biciklističke zone.

 


Da Valjevo prodiše - Faza dva

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.

3 comments

  1. U potpunosti podrzavam akciju za zdravije i cistije Valjevo i imaoo bih nekoliko predloga.
    Na mestu starog SUP-a koji je srusen podici visespratnu zgradu za parkiranje i uraditi isto jednu iz prilaza BGD i Uzica i ukinuti i zabraniti parkiranje u gradu.
    Omoguciti privatnim domacinstvima prikljucak na toplanu i svi koji se prikljuce naci nacin da se stimulisu da se sto vise gradjana prikljuce u suprotnom uvesti ekolosku taksu! Kontrolisati u grejnoj sezoni uz pomoc ekoloske inspekcije objekte koji u vecoj meri zagadjuju grad i posepno ih oporezovati!

  2. Svidja mi se što su izneti neki konkretni predlozi. Neki od njih su obećavajući, neki manje, ali svima je u interesu da zdravije živimo.