Održana sedma sednica Štaba za vanrene situacije Valjevo

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo je sledeće zaključke:

Štab za vanrene situacije Valjevo

1. Nalaže se Odeljenju za finansije Gradske uprave Valjeva da obezbedi sredstva neophodna za nabavku dezinfekcionih sredstava za potrebe Opšte bolnice Valjevo, Doma zdravlja Valjevo, ustanova čiji je osnivač Grad, korisnika socijalne pomoći na osnovu izveštaja Centra za socijalni rad i građanima grada Valjeva:
– superdezinfekcionog sredstva stepena razblaživanja 1:10, u količini 350
-antibakterial gel (bicidni proizvod) 250 ml, u količini 2500

2. Nalaže se upravnicima stambenih zgrada da organizuju dezinfekciju stambenih zgrada prema sledećim prioritetima:
-stambene zgrade u kojima je boravilo preminulo lice od kovida-19
-stambene zgrade u kojima je boravilo ili boravi obolelo lice od kovida-19
-ostale zgrade

3. Nalaže se JKP „Vidrak“ da zajedno sa VP 9845 organizuje dezinfekciju zdravstvenih i ostalih ustanova

4. Nalaže se JKP „Vodovod“ Valjevo da nastavi sa redovnom kontrolom vode za piće na centralnom i seoskim vodovodima u skladu sa preporukama koje su im date u inspekcijskom nadzoru, a da korektivne mere primenjuje u skladu sa nalazom.

5. Nalaže se Gradskoj upravi da za sutra, 2. aprila u 10.00 časova, zakaže sastanak sa upravnicima stambenih zgrada na kome će se oni upoznati sa pojačanim dezinfekcionim merama, koje su dužni da sprovode.

6. Nalaže se JKP „Vidrak“ da sahranjivanje lica koja su preminula kao posledica kovida-19, sprovodi prema procedurama koje su propisane, a da se sve sahrane sprovode uz prisustvo najviše pet ljudi.

7. Nalaže se Gradskoj upravi da otvori novu liniju u okviru Situacionog centra gde će se evidentirati zahtevi lica za negu obolelih i starijih osoba.

8. Preporučuje se JKP „Vidrak“ da dostavi potrebu za novom radnom snagom do koje može doći, povodom zahteva za pojačan rad na dezinfekciji Grada.

9. Preporučuje se svim privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima da dosledno sprovode mere zaštite zaposlenih i korisnika usluga.

10. Preporučuje se svim privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima da vrše proveru sprovođenja izolacije od strane zaposlenih koji su na nju upućeni.

11. Preporučuje se svim licima koja su u samozolaciji da dosledno sprovode mere koje su im preporučili epidemiolozi.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.