Danas u podne, u Edukativnom centru Doma zdravlja Valjevo, biće održani Paneli o socijalnoj zaštiti i zdravstvenoj zaštiti u okviru projekta “Nevidljiva deca”. Paneli se organizuju sa ciljem da se stručna i šira javnost upozna sa rezultatima i postignućima iz oblasti socijalne zaštite na projektu “Nevidljiva deca”, kao i sa analizom i preduzetim merama na unapređenju zdravstvenog stanja korisnika tog projekta, koji  se finansira od strane Evropske unije u okviru grant šeme “Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou”. Ukupna vrednost projekta iznosi blizu 186.000 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije skoro 164.000 evra.

Pored pozdravnog govora predstavnika projekta “Nevidljiva deca”, agendom panela predviđena su predavanja na temu predstavljanaja rezultata i postignuća iz oblasti socijalne zaštite na tom projektu, o čemu će govoriti Suzana Momčilović, dok će o analizi zdravstvenog statusa korisnika projekta govoriti dr Branka Antić.

Projekat “Nevidljiva deca” podrazumeva rad na uspostavljanju nove socijalne usluge za decu u ruralnim područjima. Projektnom je obuhvaćeno 60 dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju iz ruralnih područja grada Valjeva, kojima se pružaju usluge iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima grada Valjeva, kako bi ostvarili svoj pun potencijal kroz socijalno uključivanje, izgradnja kapaciteta grada Valjeva i gradskih socijalnih i zdravstvenih institucija, u cilju implementacije novih socijalnih usluga usmerenih na decu sa smetnjama u razvoju u ruralnim područjima, ključni su elementi kojima se stremi u ovom projektu.