Plan za rešenje problema sa psima lutalicama

Gradski odbor Stranke slobode i pravde u Valjevu posvetio je današnju konferenciju za medije dugogodišenjem problemu velikog broja pasa lutalica na području grada, ali i svom planu za njegovo rešavanje. Kako je istaknuto u obraćanju novinarima, nijedna od dosadašnjih gradskih vlasti nije imala jasnu strategiju u rešavanju ovog velikog komunalnog problema, ali da je i očigledan nemar nadležnih organa kojima su poverena javna ovlašćenja u ovoj oblasti. Iz Stranke slobode i pravde smatraju da bi sprovođenjem u delo njihovog programa za rešavanje problema sa psima lutalicama, zasnovanog na odredbama Zakona o dobrobiti životinja, gradske ulice bile čistije, bezbednost građana mnogo veća, novac bi iz gradskog budžeta bio usmeren na konkretne potrebe građana, a psima bi se obezbedili mnogo humaniji uslovi koje zaslužuju.

Stefan Jakovljević, Predsednik IO GrO Stranke slobode i pravde Valjevo / Foto: Slobodan Ćirić

Predsednik IO GrO Stranke slobode i pravde Valjevo Stefan Jakovljević izneo je podatak da su Grad Valjevo i JKP “Vidrak” samo tokom prošle godine na ime naknade štete od ujeda pasa lutalica isplatili ukupno preko 35 miliona dinara, što iznosi 300.000 evra. Iz budžeta Grada po tom osnovu je isplaćeno preko 10 miliona dinara, dok je JKP “Vidrak”, za istu namenu, isplatilo 25 miliona dinara.

“Da li se neko zapitao šta je sve u našem gradu moglo da se uradi sa tom sumom novca? Primera radi za rekonstrukciju Ulice Vuka Karadžića u budžetu grada za 2021. godinu opredeljen je iznos od 85 miliona dinara, dakle radi se o iznosu koji se za nešto više od 2 godine odvoji za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Za takve vitalne projekte godinama nema dovoljno sredstava dok se, sa druge strane, novac iz budžeta grada nemilice rasipa. Posebno treba istaći da je ovaj vid naknade štete jedna “siva zona”, jer je poslednjih godina bio predmet mnogobrojnih zloupotreba”, naglasio je Jakovljević.

On je kazao da je prema Zakonu o dobrobiti životinja obaveza lokalnih samouprava da vodi brigu o njima, da obezbedi adekvatno prihvatilište, kao i da ispoštuje sve uslove koji su propisani navedenim Zakonom, a tiču se obavezne sterilizacije, vakcinacije, obezbeđivanja pregleda životinja u prihvatilištu, procesa udomljavanja, ishrane, razdvajanja bolesnih od zdravih pasa. Međutim, nadovezao se, odredbe ovog zakona i drugih podzakonskih propisa apsolutno se ne poštuju, zbog čega kao grad nemamo evidenciju koliko pasa lutalica ima na ulicama, nemamo njihove podatke niti tačan broj obeleženih pasa, udomljavanje se ne vrši organizovano, a nemamo ni spalionicu za ugunule pse.

Jakovljević je posebno naglasio da ne postoji ni evidencija o broju obavljenih sterilizacija od strane veterinarske ustanove MAR VET 014, kojoj je 1. oktobra 2019. godine dodeljen ugovor za javnu nabavku u vrednosti 1,4 miliona dinara.

“Rok važenja ovog ugovora je godinu dana, a preuzete ugovorne obaveze pružaoca usluga odnose se na stručnu veterinarsku trijažu pasa na teritoriji Grada Valjeva, vakcinaciju i sterilizaciju, obeležavanje pasa, hiruške zahvate, pravljenje zapisnika i lekove. Postavićemo konkretno pitanje: Šta je u periodu važenja ugovora od svega navednog ostvarno i u kojoj meri? Koliko je to pasa vakcinisano, koliko pasa je sterilisano, koliko je obavljeno hiruških zahvata u navedenom periodu od strane pružaoca usluga? Sudeći po stanju na našim ulicama, skoro ništa”, kazao je Stefan Jakovljević.

Foto: GrO SSP Valjevo

On je još rekao da su smeštajni uslovi u kojima psi borave u postojećem prihvatilištu u Zlatariću katastrofalni. Istakako je da u njemu boravi preko 200 pasa, iako je projektovan kapacitet za 150. Naveo je da se u boksovima malih dimenzija nalazi od 7 do 8 pasa, da u pojedinim delovima objekta nema ni dnevne svetlosti, da je hrana koja se obezbeđuje putem javnih nabavki najlošijeg kvaliteta, nema je dovoljno, niti se ravnomerno raspodeljuje, da se psi ne izvode u šetnju zbog čega postaju agresivni, što otežava proces udomljavanja. Dodao je da je fotografisanje u unutrašnjosti prihvatilišta zabranjeno i da su posete građana dozvoljene isključivo petkom u periodu od 11 do 13 časova, čime se prikriva pravo stanje koje je “zastrašujuće”, jer bi se pre moglo reći da se radi o “mučilištu nego prihvatilištu za životinje”.

Jakovljević je izneo plan koji je GrO Stranke Slobode i Pravde Valjevo u saradnji sa ljubiteljima životinja i stručnjacima iz ove oblasti napravio za rešavanje problema sa psima lutalicama, napominjući da su sličan model rešavanja ovog problema predvidele i zemlje u našem okruženju.

“Prema procenama stručnjaka, za proširenje kapaciteta postojećeg prihvatilišta za optimalan broj pasa i pravljenje većeg ograđenog ispusta za šetanje potrebno je izdvojiti oko 50.000 evra, što predstavlja samo 1/6 iznosa koji se izdvoji na godišnjem nivou za naknadu štete od ujeda pasa. Proširivanjem kapaciteta prihvatilišta smanjio bi se broj pasa na ulicama, što bi direktno uticalo na gradski budžet. Takođe, dodatnim ulaganjima radi poboljšanja postojećih uslova u prihvatilištu obezbedili bi se mnogo kvalitetniji uslovi za sve pse koji se tamo nađu”, kazao je on. 

Jakovljević je rekao da bi se od postojećeg privatilišta mogao napraviti jedan mini pseći zoo vrt, u kome bi bile omogućene svakodnevne posete građana, posebno roditelja koji nemaju uslove za držanje kućnih ljubimaca, ali bi želeli da odvedu svoju decu da sa druže sa psima. Na taj način bi se, kako je pojasnio, vršila socijalizacija pasa, pospešilo bi se i njihovo udomljavanje, dok bi svi ljubitelji pasa imali mogućnost da na samo nekoliko minuta od centra grada provode svoje vreme.

Prema njegovim rečima, neophodno je pooštravanje kontrole ispunjavanja ugovornih obaveza iz ugovora za javne nabavke veterinarskih usluga, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane pružaoca usluga, svakako je predviđena i mogućnost naručioca da raskine ugovor zbog neispunjenja i da se pokrene novi postupak javne nabavke bez odlaganja. Kada je reč o sterilizacijama pasa, Jakovljević je kazao da pružalac usluga iz navedenog ugovora ima predviđenu obavezu da steriliše i vakciniše sve pse koji se nađu u prihvatilištu, kao i da je kroz različite vrste akcija i podsticaja neophodno podizanje svesti građana o značaju ovog postupka, sa ciljem da se što veći broj vlasnika pasa odluči za sterilizaciju. Naglasio je i da bi shodno planu Stranke slobode i pravde bila bi uvedena javna evidencija i prezentacija svih nevlasničkih pasa na sajtu, kako bi se poboljšalo njihovo udomljavanje,

“Sve navedeno mora biti praćeno i pooštaravanjem kaznene politike, ali i stalnom kontrolom od strane komunalne inspekcije na terenu po pitanju obaveze vlasnika pasa da izvrše njihovo čipovanje”, kazao je Jakovljević.

Foto: GrO SSP Valjevo

On se osvrnuo i na probleme koji se svakodnevno javljaju i u vezi sa vlasničkim psima, rekavši da ta oblast jeste regulisana važećim propisima iz Zakona o dobrobiti životinja i Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Valjeva, ali da je njihova primena u praksi “jako loša, gotovo nikakva”. Kao odgovorne za to označio je Komunalnu inspekciju i Komunalnu miliciju Grada Valjeva.

“Navedenim propisima, vrlo su jasno utvrđena pravila o obaveznom nošenju korpi za kategoriju opasnih pasa, o načinu i mestima izvođenja i šetanja pasa, o obavezi vlasnika za čišćenje izmeta, o obaveznoj registraciji pasa do 3. meseca starosti. Odgovornost za slabu primenu tih propisa je na Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj miliciji Grada Valjeva. Ti organi imaju ingerencije u sprovođenju nadzora nad poštovanjem navedenih propisa i eventualnog podnošenja prekršajnih prijava protiv nesavesnih vlasnika. Dakle, propisi postoje samo ih treba primeniti u praksi! Novčana sredstva koja bi se prikupila u budžetu od novčanih kazni, mogla bi se preusmeriti u održavanje čistoće na gradskim ulicama, za obezbeđivanje hrane i poboljšanja uslova u prihvatilištu za pse ili bilo koju drugu svrhu od lokalnog značaja. Zbog ponašanja neodgovornih pojedinaca, kao i nemara gradskih organa, i odgovorni vlasnici pasa trpe svakodnevne kritike kako na društevnim mrežama tako i na gradskim ulicama, ni krivi ni dužni”, kazao je Jakovljević.

Stefan Jakovljević je napomenuo i to da vlasnici pasa nemaju sve obezbeđene uslove, što je obaveza Grada Valjeva u skladu sa važećim propisima, a kao jedan od ključnih problema naveo je da kao grad nemamo nijedan ograđeni park za pse.

Izvor: GrO SSP Valjevo

Takvi parkovi, kako je rekao, iziskuju minimalan prostor i ulaganja od strane lokalne samouprave i mogli da se naprave na više lokacija u gradu, pogotovo u blizini većih stambenih naselja ali i u centralnoj zoni grada. Vlasnicima pasa bi se na taj način omogućilo da imaju posebna ograđena mesta za dnevne potrebe svojih ljubimaca i ne bi ometali ostale građane u njihovim dnevnim aktivnostima.

“Sigurni smo da bi sprovođenjem u delo našeg programa, gradske ulice bile čistije, bezbednost građana mnogo veća, dok bi novac iz gradskog budžeta bio usmeren na konkretne potrebe građana, a psima bi se obezbedili mnogo humaniji uslovi koje zaslužuju. Grad bez pasa lutalica ne znači grad bez pasa, već bez pasa koji su odbačeni i nezbrinuti, a to je odgovornost svih nas, ali i ogledalo naše civilizacijske zrelosti”, zaključio je Stefan Jakovljević, predsednik IO GrO Stranke slobode i pravde Valjevo.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.