“Populaciona edukacija – novi pravac populacione politike”

Edukativna radionica predstavlja aktivnost u okviru projekta koji finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Valjevo na konkursu za sprovođenje mera populacione politike u Republici Srbiji u 2018.godini. Izvršilac Udruženje ” Anđeli čuvari” je realizovalo sledeće aktivnosti:
– Izdavanje edukativnog materijala sa sadržajima koji pokrivaju teme iz populacione edukacije, aktivnost 3.1.2
– Edukacija vaspitača i nastavnika za najcelishodnije uključivanje sadržaja iz populacione edukacije u svoje predmete i aktivnosti, aktivnost 3.1.3
– Izdavanje informativno-edukativnog materijala sa sadržajima koji promovišu uključivanje roditelja u rad dečjeg vrtića.

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.