“Populaciona edukacija – novi pravac populacione politike”

Edukativna radionica predstavlja aktivnost u okviru projekta koji finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Valjevo na konkursu za sprovođenje mera populacione politike u Republici Srbiji u 2018.godini. Izvršilac Udruženje ” Anđeli čuvari” je realizovalo sledeće aktivnosti:
– Izdavanje edukativnog materijala sa sadržajima koji pokrivaju teme iz populacione edukacije, aktivnost 3.1.2
– Edukacija vaspitača i nastavnika za najcelishodnije uključivanje sadržaja iz populacione edukacije u svoje predmete i aktivnosti, aktivnost 3.1.3
– Izdavanje informativno-edukativnog materijala sa sadržajima koji promovišu uključivanje roditelja u rad dečjeg vrtića.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.