“Predstava sa tužnim krajem?”

Vladimir Pantić, čiji su preci pre više od dva veka naselili Jasenicu, Popučke i Gorić, i koji sa svojom porodicom i dalje živi u tom kraju, poslao je medijima svoj osvrt sa Javne sednice Komisije za planove, koja je održana u četvrtak, 8. februara, a na kojoj se raspravljalo o pisanim primedbama na predlog Plana generalne regulacije za selo Popučke. Njegov autorski tekst prenosimo u celosti, kao i fotografije koje je zabeležio.

Učesnici javne sednice Komisije za planove

Učesnici javne sednice Komisije za planove / Foto: Vladimir Pantić

“Ne zna se tačno koliko je primedbi stiglo, zvanično je rečeno nešto više od 100, a ostale se ponavljaju, pomenuo je predsedavajući na javnoj sednici Komisije za planove dr Igor Marić, koja je održana juče u podne. Sala na I spratu Gradske uprave je bila gotovo puna do poslednjeg mesta od ljudi zainteresovanih da dobiju objašnjenje predloga iznetih u Nacrtu Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke.

Pored meštana, tu su bili novinari, narodni poslanici Aleksandar Jovanović Ćuta, dr Branimir Nestorović, te odbornik Željko Trifunović. Nekoliko opštinskih zvaničnika nije ulazilo u salu, kao i narodni poslanik iz Valjeva, Nikola Pantelić, na vratima, iz prikrajka, su posmatrali kako se odvijaju stvari.

Sednica je trajala nešto više od 4 časa, na trenutke napeta, sa dosta negodovanja, upadanja u reč. Primedbe građana koji nisu prisustvovali sednici nisu čitane. Meštani su se uglavnom žalili na promenu namene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, izražavajući zabrinutost. Odgovori komisije su bili da to ne menja ni ekonomski ni imovinski položaj, te da će se namena zemljišta menjati samo po zahtevu vlasnika parcele.

Raspoloženje Komisije je bilo, odnosno predstavnika izrađivača nacrta Plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu srredinu, da primedbeuglavnom nisu prihvatljive. Advokat Sreten Đorđević i nekoliko učesnika je tražilo izuzeće predsednika Komisije zbog raznih propusta u vođenju, kako javne sednice, tako i javnog uvida.

Advokat Sreten Đorđević

Advokat Sreten Đorđević / Foto: Vladimir Pantić

U jednom trenutku došlo je i do žučne rasprave između predsednika komisije Marića i advokata Đorđevića. Advokat Đorđević je govorio o mogućoj pristrasnosti predsednika komisije zbog sumnje u povezanost članova njegove porodice sa urbanističkim poslovima u Valjevu. Vidno uznemiren predsedavajući je povisio ton, naređujući Đorđeviću da sedne. Reagovali su učesnici uzvicima. Lokalni odbornik je prišao dr Mariću i oteo mu mikrofon. Nakon kraće prepirke, situacija se primirila. Komisija i predstavnici izrađivača su uglavnom upućivali učesnike na donosioce odluka da potraže odgovor na pitanje zašto ovakav plan, zašto promena namene zemljišta, zašto smanjenje poljoprivrednog zemljišta.

„Pogaču smo zamesili, ali nož nije kod nas“, slikovito se izrazio predsedavajući Marić aludirajući na odgovornost lokalnih vlasti za donošenje konačne odluke o planu.

Dr Igor Marić i Dragana Biga

Dr Igor Marić i Dragana Biga / Foto: Vladimir Pantić

Kada je reč o primedbama koje su Komisiji uputili udruženja RERI iz Beogradа i Lokalni odgovor iz Valjeva, glavni urbanista, Dragana Biga iz preduzeća Arhiplan je rekla da će izrađivač predložiti Komisiji da se u nacrtu plana smanji najveći dozvoljeni indeks zauzetosti parcele u zoni industrije na 70%. Na pitanje aktivistkinje Slavice Pantić, da li je obezbeđena saglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za predlog za smanjenje površine pod šumom, Biga je rekla da ministarstvo nije nosilac javnih ovlašćenja, stoga nije potrebna saglasnost. Na sednici je rečeno da su primedbe na Plan podneli i preduzeća Bosis i Publik, da su primedbe prihvaćene, ali nije detaljnije objašnjena sadržina primedbi.

„Vi jeste zamesili pogaču. I nož jeste kod nekog drugog. Ali kod nas su i žito i brašno. Pogača se ne mesi samo sa vodom i kvascem“- rekla je na skupu Milica Kitić, profesorka iz Medicinske škole, obraćajući se predsedniku Mariću i članovima Komisije za planove.

Milica Kitić

Milica Kitić / Foto: Vladimir Pantić

Sednica Komisije je okončana nešto posle 16 časova. Predsedavajući je najavio da sledi sednica zatvorena za javnost na kojoj će se odlučivati o tome koje će primedbe biti prihvaćene.

Vladimir Pantić, Gorić

Popučke”

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply