Predstavljen predizborni program koalicije “Ujedinjeno Valjevo može” u oblasti zaštite životne sredine, zdravstva, sporta i prosvete

Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može”, koja na gradske izbore 2. juna izlazi sa listom “SVANUĆE – UJEDINJENO VALJEVO MOŽE”, predstavila je na konferenciji za medije predizborni program i predloge rešenja za četiri oblasti koje nudi građanima Valjeva na predstojećim lokalnim izborima: zaštita životne sredine, zdravstvo, sport, prosveta.

Ivan Manić- SVANUĆE - Ujedinjeno Valjevo može (6)

Sa konferencije za medije koalicije “Ujedinjeno Valjevo može”

Zaštita životne sredine je, kako je istaknutno u obraćanju novinarima, od krucijalne važnosti za kvalitet i postojanje života uopšte, a borba protiv aerozagađenja mora biti prioritet broj jedan nove gradske vlasti.

Kandidat za gradonačelnika liste “SVANUĆE” Ivan Manić podsetio je da Ministarstvo za zaštitu životne sredine još uvek nije dalo saglasnost na Plan kvaliteta vazduha 2022-2027, koji “u startu kasni sa primenom skoro 3 godine”, i izneo šta će koalicija “Ujedinjeno Valjevo može” kao “nova gradska vlast” uraditi po pitanju smanjenja aerozagađenja.

“Izvršićemo javni pritisak na Ministarstvo za zaštitu životne sredine da da se što pre izjasni o predatom dokumentu Plana kvaliteta vazduha. U kontrolu primene aktivnosti iz ovog Plana ćemo uključiti sve zainteresovane strane i redovno ćemo izveštavati javnost o sprovedenim aktivnostima iz tog Plana. Da bismo stimulisali priključenje individualnih kuća na “Toplanu” ukinućemo plaćanje priključaka na sistem daljinskog grejanja, ne samo u sledeće 2 godine. Vidimo da se ništa ne čini na pripremi neophodne gasne infrastrukture kako bi se na gas priključile kuće i zgrade, zato ćemo kao nova vlast odmah krenuti u izradu plana gasifikacije i izgradnju gasne mreže kako bi se što pre počelo sa korišćenjem gasa. Povećaćemo izdvajanja za subvencionisanje mera energetske efikasnosti kako bi što veći broj objekata smanjio potrošnju energenata što će dovesti do smanjenja nivoa aerozagađenja. Posvetićemo se informisanju građana o aerozagađenju u trenutnom vremenu poatavljanjem displeja sa podacima i njihovoj edukaciji o potrebi promena navika koje dovode do aerozagađenja”, kazao je Manić.

Ivan Manić - SVANUĆE - Ujedinjeno Valjevo može (4)

Ivan Manić, kandidat za gradonačelnika izborne liste “SVANUĆE – UJEDINJENO VALJEVO MOŽE”

Nakon vazduha, Manić je govorio o oblasti voda, ističući da grad nema postrojenje za preradu otpadnih voda.

“Odmah ćemo pristupiti izradi potrebne projektne dokumentacije za izgradnju savremenog sistema za preradu otpadnih voda sa gradskog područja i krenuti u traženje sredstava za njegovu izgradnju, pre svega kroz dostupne fondove EU. Takođe ćemo ubrzati i izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na Divčibarama. Napravićemo plan zaštite najvažnijih vodotokova na teritoriji grada, koji bi obuhvatio izradu registra zagađivača, aktivnosti za njihovo eliminisanje i strogu kontrolu, kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje reka. Takođe ćemo pooštriti i kažnjavanje zagađivača. Izvršićemo javni pritisak na nadležne republičke institucije da što pre stave u pogon akumulaciju Stubo-Rovni kako bi se obezbedilo vodosnabdevanje bar sela koja gravitiraju ka jezeru koja su danas bez vode”, istakao je Manić.

Nadovezao se da još uvek nemamo adekvatno rešenje za odlaganje smeća i njegovu reciklažu.

“Živimo u smeću i to je naša zajednička sramota. Zato ćemo ispitati dosadašnji rad regionalnog centra za upravljanjem otpada “Eko-Tamnava” i insistirati na ubrzavanju radova na izgradnji regionalne deponije u Kaleniću, a uradićemo i sve neophodne pripreme kako bi se obezbedili potrebni tehnički kapaciteti za korišćenje ovog sistema. Napravićemo plan sanacije postojeće gradske deponije kako bismo što pre po otvaranju novog regionalnog sistema krenuli u njenu sanaciju. Ona više ne sme da bude planina smeća na ulazu u naš grad koja se sve češće pali i dodatno truje naš vazduh. Pojačaćemo kontrolu lokacija na kojima se pojavljuju divlje deponije i drastično povećati kazne za bacanje smeća”, rekao je Manić.

Naveo je da će koalicija koju predvodi u oblasti zaštite živog sveta pokrenuti opsežne akcije pošumljavanja većih površina na teritoriji Valjeva, uraditi analizu stanja gradskih parkova i šuma, identifikovati dodatne lokacije na na kojima je moguće formirati manje parkove i park šume, pooštriti urbanističke kriterijume u delu koji se odnosi na minimalnu zauzetost parcela zelenilom, ne dozvoljavati više da se pod zelenim površinama provlače parkinzi.

Ivan Manić - SVANUĆE- Ujedinjeno Valjevo može (2)

Obraćanje Ivana Manića, kandidata za gradonačelnika izborne liste “SVANUĆE – UJEDINJENO VALJEVO MOŽE”

Manić je posebno istakao da se koalicija “Ujedinjeno Valjevo može” direktno i apsolutno protivi otvaranju rudnika litijuma i bora, kao i drugih ruda na području Valjeva i okolnih opština.

“Smatramo da Valjevu nije neophodno da svoju sreću i budućnost traži u rudarstvu i želimo da se naš grad razvija na druge načine. Tražićemo strožu kontrolu rada postojećih kamenoloma i usprotivićemo se otvaranju novih. Pooštrićemo naplatu dozvola za tzv. “vanredni prevoz” teških tereta i ta sredstva ćemo usmeravati za održavanje puteva u krajevima gde se nalaze kamenolomi”, naveo je on.

Govoreći na temu zelene agende, zelenih investicija i održivog razvoja, Ivan Manić je kazao da će koalicija “Ujedinjeno Valjevo može” učiniti sve za pripremu za novine koje dolaze i prilike koje se pružaju, što podrazumeva fodatnu edukaciju zaposlenih u Gradskoj upravi i komunalnim preduzećima, kao i da će započeti stipendiranje učenika i studenata za rad u domenu zaštite životne sredine.

O programu i rešenjima u domenu zdravstva na konferenciji za medije govorio je predstavnik koalicije “Uedinjeno Valjevo može” Vladimir Đorđević, inače potpredsednik GrO Novog lica Srbije u Valjevu. Kako je naglasio, koalicija se obavezuje da će u narednom periodu raditi na stvaranju uslova da građani Valjeva imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kao i da se projekat rekonstrukcije Zdravstvenog centra realizuje u što kraćem roku.

“Odlazak stručnih ljudi u penziju i inostranstvo doveo je do manjka lekara specijalista u našim zdravstvenim ustanovama i ugrožavanja mogućnosti da naši sugrađani u Valjevu dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Kao lokalna samouprava ćemo ulagati sredstva u stipendiranje lekara za deficitarne specijalizacije. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Zdravstvenog centra postali su svojevrsni valjevski “Skadar na Bojani”. Pravljenje i prepravljanje projektne dokumentacije traju već godinama, a za to vreme se naši sugrađani leče u nedostojnim uslovima. Obavezujemo se da ćemo kao nova gradska vlast učiniti sve da se ovaj izuzetno važan projekat realizuje u što kraćem roku. Pružićemo svu potrebnu pomoć i podršku koju kao lokalna samouprava možemo da pružimo. Nećemo ni u kom slučaju biti bilo kakva kočnica, već neko ko će aktivno pomagati da se taj važan posao obavi što pre i što kvalitetnije. Bićemo takođe i uporni u javnom i glasnom podsećanju republičke vlasti da preko 150.000 stanovnika Kolubarskog okruga mora što pre da dobije adekvatne uslove za lečenje u Valjevu”, rekao je Vladimir Đorđević.

Vladimir Đorđević - Ujedinjeno Valjevo može (1)

Vladimir Đorđević, “Ujedinjeno Valjevo može”

Izlaganje Dragana Vukovića, predsednika GrO Novog lica Srbije u Valjevu, ticalo se lokalne politiku u domenu sporta. Prema njegovim rečima, biće uvedena jasna pravila i prioriteti za finansiranje sporta sa akcentom na razvoj školskog i rekreativnog sport, kako bi se pozitivno uticalo na opšte zdravstveno stanje i pravilan razvoj dece i odraslih.

“Izgradićemo i opremiti sportske objekte (sale i igrališta) u školama tamo gde ih nema, i na gradskom, i na seoskom području. Uložićemo sredstva u rad sportskih sekcija po školama kako bi deca mogla da se bave sportom bez dodatnih troškova za roditelje. Promovisaćemo sport u školama kroz organizaciju različitih sportskih događaja i učešće poznatih sportista i sportskih radnika. Odredićemo lokacije i izgraditi sportske terene u svim mesnim zajednicama tamo gde nedostaju. Kroz podršku organizaciji različitih sportskih događaja promovisaćemo rekreativni sport i zdrave stilove života”, rekao je Vuković nadovezavši se sa predlozima kako će rešiti “nedovoljno transparentno finansiranje” sportskih klubova iz budžeta grada: “Uvešćemo jasne kriterijume za finansiranje sportskih klubova iz gradskog budžeta. Fokusiraćemo se pre svega na finansiranje aktivnosti mlađih selekcija. Uvešćemo zabranu učešća gradskih funkcionera u organima sportskih klubova”.

Dragan Vuković- SVANUĆE - Ujedinjeno Valjevo može (5)

Dragan Vuković, “Ujedinjeno Valjevo može”

Vuković je naglasio da se “višedecenijska saga” o novoj hali sportova, ali i izgradnji zatvorenog bazena mora rešiti i završiti.

“Razmotrićemo sva do sada pominjana rešenja za novi objekat hale sportova i uz stručnu analizu i učešće valjevskih sportskih radnika i drugih zainteresovanih strana pokušati da pronađemo najbolje rešenje za potrebe sporta u Valjevu. Odmah ćemo krenuti u realizaciju tako odabranog rešenja. Iako u okviru SRC “Petnica” postoji balonom pokriven bazen, jasno je da se radi o lokaciji koja je ipak previše udaljena od centralnog gradskog jezgra i ne zadovoljava potrebe našeg grada i sportskih klubova čiji uspesi, na koje smo svi ponosni, zahtevaju postojanje adekvatnog zatvorenog bazena. Stoga se obavezujemo da ćemo razmotriti sve raspoložive opcije za izgradnju zatvorenog bazena na nekoj od gradskih lokacija i odmah krenuti u realizaciju tako odabranog rešenja”, naglasio je Dragan Vuković.

Znanjem, obrazovanjem i prosvetom kao temom bavio se Nemanja Jakovljević, poverenik DS za Valjevo. Prema njegovim rečima, kolacija “Ujedinjeno Valjevo može” radiće na obezbeđivanju uslova za organizivanje savremene i kvalitetne nastave i boravak učenika i studenata u našem gradu, jer obrazovanje smatraju ključnim preduslovom daljeg razvoja našeg društva.

Nemanja Jakovljević - SVANUĆE - Ujedinjeno Valjevo može (3)

Nemanja Jakovljević , “Ujedinjeno Valjevo može”

“Objekat u kojem se nalazi Medicinska škola već duži niz godina ne pruža adekvatne uslove za funkcionisanje ove škole koja privlači učenike ne samo iz Valjeva, zato ćemo raditi na pronalaženju novog rešenje za zgradu Medicinske škole… S obzirom da je Valjevo i regionalni obrazovno centar i da jedan broj učenika i studenata dolazi u naš grad iz drugih sredina, postoji potreba da se za njih obezbede adekvatni smeštajni kapaciteti. Dom za učenike u Poljoprivrednoj školi, ma koliko dobro radio, više nije dovoljan. Zato smatramo da bi Grad trebalo da pronađe način da oformi Dom za učenike i studente sa većim kapacitetima i tako im pruži bolje uslove za učenje i studiranje. Otvaranjem takvog objekta Valjevo bi postalo dodatno privlačno i za potencijalne studente i učenike iz šireg područja Srbije”, kazao je Jakovljević napominjući da uslovi za odvijanje nastave u valjevskim školama nisu idealni, što se posebno odnosi na seoske škole koje rade u veoma skromnim uslovima:

“Zato ćemo povećati sredstva za materijalne troškove i održavanje školskih objekata kako bismo obezbedili što je moguće bolje uslove za odvijanje nastave. Posebnu pažnju ćemo obratiti na seoske škole kako bismo obezbedili uslove za ostanak mladih ljudi na selu i podstakli ih da tamo zasnivaju svoje porodice. Često nedovoljna budžetska sredstva za rad obrazovnih institucija moguće je dopuniti sredstvima iz drugih izvora. Za to već postoje neki sjajni primeri valjevskih škola koje učestvuju u Erazmus plus programu Evropske unije. To pozitivno iskustvo bi trebalo proširiti i na ostale obrazovne institucije u našem gradu. Organizovaćemo programe obuke za zaposlene u prosveti za pisanje i realizaciju projekata kako bi ih podigli kapaciteti obrazovnih institucija da koriste dodatne izvore finansiranja svojih aktivnosti. To će omogućiti obezbeđivanje dodatnih sredstava neophodnih za poboljšanje uslova u kojima rade škole na području grada, ali i realizaciju različitih inovativnih projekata”, zaključio je Nemanja Jakovljević.

Nemanja Jakovljević - Ujedinjeno Valjevo može (3)

Nemanja Jakovljević , “Ujedinjeno Valjevo može”

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply