Preporuke za unapređenje Programa zaštite vazduha do 2030. za Valjevo i izložba na temu aerozagađenja za Dan planete Zemlje

Na Dan planete Zemlje, 22. aprila, izložbeni prostor tzv. Ogradne galerije u Pop Lukinoj ulici postao je mesto susreta umetnosti, nauke, aktivizma i udruženih napora za rešavanje višedecenijskog problema aerozagađenja u Valjevu. Naime, iRevolucija je u saradnji sa nevladinom organizacijom Afforest for Future iz Austrije organizovala izložbu radova učesnika Umetničke kolonije Thrive 2023 na temu aerozagađenja i predstavila preporuke za unapređenje Programa zaštite vazduha do 2030. za Valjevo, koje je predala Gradskoj upravi Valjevo i Ministarstvu zaštite životne sredine. Gost događaja posvećenog zaštiti i očuvanju čistog vazduha na Dan planete zemlje u Valjevu bila je Vesela Tanasković Gassner, doktor klimatskih nauka sa Tehničkog Univerziteta u Beču.

iRevolucija Dan planete Zemlje (7)

Sa izložbe u “Ogradnoj galeriji” u saradnji iRevolucije i austrijske NVO Afforest for Future / Foto: Valjevska posla

Austrijska organizacija Afforest for Future je u saradnji sa srpskim nevladinim organizacijama u septembru prošle godine, u naselju Brziće na Kopaoniku, organizovala prvu umetničku koloniju na temu aerozagađenja u svetu i u Srbiji, sa učešćem mladih akademskih umetnikaiz cele Srbije, ali i srpskih naučnika. U okviru kolonije Thrive 2023 bila su organizovana i predavanja profesorke Anđelke Mihajlov, inače bivše ministarka životne sredine u Vladi Zorana Đinđića, kao i klimatologa dr Vladimira Đurđevića. Bilo je i stranih naučnika koji su, između ostalog, držali predavanje o uticaju aerozagađenja na zdravlje, pre svega na sterilitet.

iRevolucija Dan planete Zemlje (6)

Sa izložbe radova na temu aerozagađenja Umetničke kolonije Thrive 2023 / Foto: Valjevska posla

“Na jednom od izloženih radova sa Umetnčike kolonije prikazano je da se od dima iz visokih dimnjaka ne vide oblaci. To što vidimo nije magla nego smog. Ima i raddova koji su optimistični, na primer “Zagrli me i prodiši” koji poručuje da treba da zagrlimo, čuvamo i negujemo prirodu, jer jedino tako možemo da dišemo. Mislim da je u Srbiji problem što ne postoje određeni zakoni, ali i sama neimplementacija već postojećih zakona. Kada bi se implementirali i poštovali poštovali zakone koje imamo, kada bi inspekcije radile svoj posao i sankcionisale kršenje zakona, vazduh bi 60% bio bolji. I to samo sa zakonima koji postoje, bez da se usvajaju novi, a svakako treba usvojiti nove”, rekla je Vesela Tanasković Gassner, renomirana naučnica za klimu i stručnjak za ozelenjavanje pustinja.

iRevolucija Dan planete Zemlje (2)

Vesela Tanasković Gassner, doktor klimatskih nauka / Foto: Valjevska posla

Vladimir Radosavljević iz iRevolucije predstavio je preporuke za unapređenje Programa zaštite vazduha do 2030. sa fokusom na Valjevo, koje su kao dokument pred početak izložbe predate Gradskoj upravi Valjevo i Ministarstvu zaštite životne sredine. Preporuke su, kako je rekao, rezultat temeljnih analiza i saradnje iRevolucije i Nacionalne ekološke organizacije (NEA) i pre svega se oslanjaju na trenutnu sitauaciju u kojoj grad Valjevo nema usvojen Plan kvaliteta vazduha (PKV), kao najvažniji instrument za smanjenje aerozagađenja.

iRevolucija Dan planete Zemlje (3)

Predstavljanje preporuka za unapređenje Programa zaštita vazduha za Valjevo / Foto: Valjevska posla

“Program zaštite vazduha do 2030. nije usaglašen sa Planom kvaliteta vazduha za Valjevo, jer naš Plan kvaliteta još nije usvojen i samim tim ne možemo da dobijemo preciznu analizu kako izgleda implementacija te krovne politike sa lokalnom politikom zaštite vazduha. Zato smo preporuke predali Ministarstvu zaštite životne sredine, ali Gradskoj upravi Valjeva. Jedna od prvih preporuke jeste upravo usvajanje PKV, jer smatramo da je mnogo važnije imati PKV koji treba da se primenjuje nego da on bude savršen. To je uostalom bio i jedan od zaključaka sa prethodnog Climathona koji smo orgnizovali. Prošlo je skoro 3 godine kako PKV za grad Valjevo nije donet”, ukazao je Radosavlljević.

Osim izmene i dopune poslednje verzije nacrta Plana kvaliteta vazduha 2023-2028 u skladu sa komentarima koje su dostavile organizacije civilnog društva i nezavisni eksperti, preporuka je i da se usaglasi realna procena zamene toplotnih pumpi sa uređajima na drva.

iRevolucija Dan planete Zemlje (8)

Sa izložba na temu aerozagađenja u “Ogradnoj galeriji” / Foto: Valjevska posla

Radosavljević je kao jednu od preporuku naveo neophodnost izvršenja revizije Plana inspekcijskog nadzora u kom će biti upisan Krušik, koji u 2024. godini “nije prepoznat kao zagađivač, niti se nalazi u Planu inspekcijskog nadzora”. Radosavljević je podsetio da je Krušik prekomerno emitovao zagađujuće materije u periodu od 2018. do 2022. godine, te da je na osnovu prijave iReevolucije zbog toga sredinom prošle godine i sudski bio kažnjen.

Preporuka je takođe neophodnost izvršenja dopune Plana inspekcijskog nadzora u nemačkim kompanijama Hansgrohe i Bizerba, kao i za treću halu kompanije Hisense Gorenje, “kako bi svi pojedinačni potencijalni zagađivači bili u planu inspekcijskog nadzora”.

iRevolucija Dan planete Zemlje (5)

Jedan od izloženih radova na temu aerozagađenja / Foto: Valjevska posla

Ostale preporuke su: Izraditi katastar individualnih ložišta za grad Valjevo, kojim će se mapirati realni izvori zagađenja na lokalnom nivou i pružiti osnov za strateško i dugoročno rešavanje ovog problema; Unaprediti monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu; Izraditi i objaviti ažuran Lokalni registar izvora zagađenja kako bi podaci bili korišćeni pri izradi Plana kvaliteta vazduha 2023-2028; Za sve propisane mere u PKV definisati indikatore za proveru stepena realizacije i njihove uspešnosti i to isključivo u kvantitativnom smislu (broj dana sa prekoračenjima i srednje godišnje vrednosti) sa posebnim akcentom na efikasnost mera u zimskoj polovini godine); Postići dogovor o hitnoj promeni energenta u HK Krušik koja će rezultirati zaključkom Vlade; Za sve propisane mere u PKV definisati indikatore za proveru stepena realizacije i njihove uspešnosti.

iRevolucija Dan planete Zemlje (1)

Izložba na temu aerozagađenja u “Ogradnoj galeriji” / Foto: Valjevska posla

 

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.