Prof. dr Snežana Rakić (SNS) novi predsednik Skupštine grada Valjeva

Na jučerašnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada Valjeva, za predsednika lokalnog parlamenta izabrana je prof. dr Snežana Rakić, za njenog zamenika Viktor Mićić, a za sekretara Skupštine Branka Rosić, svi članovi Srpske napredne stranke, koja će samostalno sa 31 od 51 odbornika biti vlast u Valjevu. Opoziciju će činiti 16 odbornika SPS-a, 2 odbornika SPAS-a i po 1 odbornik Lokalnog fronta i POKS-a.

Sa početka jučerašnje sednice Skupštine grada Valjeva / Izvor: Grad Valjevo

Prvim delom jučerašnje konstitutivne sednice Skupštine grada, koja je održana u skladu sa preventivnim epidemiološkim merama u Centru za kulturu Valjevo, predsedavao je najstariji odbornik Stanko Terzić, nekadašnji gradonačelnik Valjeva. Nakon intoniranja himne, odbornici su minutom ćutanja odali poštu bivšem predsedniku Skupštine Miloradu – Mići Iliću, koji je preminuo krajem marta meseca.

Po verifikovanju odborničkih mandata, tajnim glasanjem izabrani su predsednik, zamenik i sekretar Skupštine grada. Za predsednika lokanog parlamenta izabrana je doktor ekonomskih nauka prof. dr Snežana Rakić, za njenog zamenika diplomirani ekonomista Viktor Mićić, a za sekretara Skupštine diplomirana pravnica Branka Rosić, kojoj će to biti stalno radno mesto u Skupštini grada.

Nakon 3 vezana mandata odbornici Socijalističke partije su u redovima opozicije. Odbornik SPS-a Đorđe Pavlović kazao je za govornicom da će SPS kao državotvorna partija koja postoji 30 godina pokazati poštovanje većinske volje građana na izborima, da će se ponašati odgovorno i ozbiljno i da će se na svaki način truditi da doprinese unapređenju funkcionisanja grad. On je istakao da socijalisti nisu protiv izbora kandidata predsednika i zamenika predsednika Skupštine, da će predati prazne listiće, jer pošto nisu učestvovali u konsultacijama za predloge kandidata ne mogu ni glasati za njihov izbor. Pavlović je naglasio da će se odbornici SPS-a truditi da daju svoje sugestije i predloge i da ne budu uvek protiv, jer nisu opozicija građanima Valjeva, već Srpskoj naprednoj stanci.

Jučerašnjoj sednici Skupštine grada Valjeva, prisustvovalo je 50 od 51 odbornika. Odbornik SNS-a Miroljub Ivanović zbog zdravstvenih problema bio je sprećen da prisustvuje sednici.

Po završetku konstitutivne usledila je odmah i radna sednica, na kojoj su izabrani novi gradonačelnik Valjeva, zamenik gradonačelnika i članovi Gradskog veća.

Biografija predsednika Skupštine grada Valjeva prof. dr Snežane Rakić

Rođena je 1962. godine u Valjevu, gde je završila osnovnu i srednju Ekonomsku školu. Ekonomski fakultet u Beogradu završila je 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,21. Postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu završila 1992. sa prosečnom ocenom 9,50, odbranivši iste godine magistarski rad na temu “Uticaj međuzavisnosti dinamike troškova i stepena korišćenja kapaciteta na poslovni uspeh industrijskog preduzeća”. Doktorsku disertaciju na temu “Uticaj organizacionih promena na proces prestrukturiranja preduzeća” odbranila 2010. na Fakultetu za poslovne studije Megatrend Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Snežana Rakić, predsednik Skupštine grada Valjeva / Izvor: Grad Valjevo

Poslovnu karijeru započela je 1998. godine u Rudniku nemetala Valjevo, radeći na poslovima samostalnog referenta za plan, analizu i raspodelu, a zatim na poslovima finansijskog rukovodioca. Nastavnu karijeru započela je 1993. izborom za stručnog saradnika na Višoj ekonomskoj školi Valjevo. U kasnijem periodu unapređena je u zvanje predavača, višeg predavača i profesora strukovnih studija.

Od 1993. do 2004. u svojstvu stručnog saradnika i predavača uspešno je izvodila nastavu iz velikog broja nastavnih disciplina. Objavila je 12 udžbenika i preko 30 radova iz oblasti ekonomije. Izvodi nastavu na osnovnim i master studijama na predmetima: Poslovna logistika, Preduzetništvo i Preduzetnički biznis. Pored angažovanja u nastavi, bila je i mentor na studijskim programima Bankarstvo i osiguranje, Marketing i trgovina i Poslovni menadžment. Bila član Saveta Škole u periodu od 2008. do 2014. i u periodu od 2017. do 2020. Član je saveta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i šef katedre za menadžment i biznis od sredine juna 2020. godine.

Organizovala je stručne posete u preko 30 uspešnih kompanija za studente dvogodišnjih i trogodišnjih studija za predmete: Carinski sistem i carinski postupak, Međunarodni transport i špedicija sa osiguranjem, Ekonomika preduzeća, Poslovna logistika, Preduzetništvo i Preduzetnički biznis. Bila mentor na više desetina diplomskih i završnih radova, od početka uvođenja trogodišnjih studija. U svojstvu Koordinatora za saradnju sa privredom i lokalnim samoupravama, u periodu od 2018. do 2020. godine zaključila je više od 50 Ugovora o poslovnoj saradnji.

Član je SNS-a od 2011. godine. Bila je odbornik u Skupštini grada u prethodna dva mandata. Udata je i majka dvoje dece.

Biografija zamenika predsednika Skupštine grada Valjeva Viktora Mićića

Rođen je 1975. godine u Valjevu. Nakon završene OŠ “Andra Savčić” i Tehničke škole, završio je Višu ekonomsku školu u Valjevu, odsek finansije. Od 1993. do 1999. godine bavi se preduzetništvom i vlasnik je privatnog preduzeća. Zaposlen je u Predškolskoj ustanovi “Milica Nožica”. Bio je odbornik u prethodnom skupštinskom sazivu i šef odborničke grupe SNS-a u periodu od 2018. do 2019. godine. Oženjen je i otac dvoje dece.

Biografija sekretara Skupštine grada Valjeva Branke Rosić

Diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,22. Od 2004. godine zaposlena u Gradskoj upravi Valjevo. Obavljala je različite stručne poslove u Gradskoj upravi i to u Odeljenju za urbanizam, Odeljenju za imovinske poslove i opštu upravu, a krajem 2017. godine raspoređena je na mesto šefa Odseka za ljudske resurse.

Branka Rosić, seketar Skupštine grada Valjeva / Izvor: Grad Valjevo

U biografiji Branke Rosić je još navedeno  da ima položen državni stručni ispit, da ima dozvolu B kategorije, da ppoznaje rad na računaru, da je odgovorna, spremna za rad i dalje usavršavanje, da je organizaciono sposobna, komunikativna, da je udata i da ima dvoje dece.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.