“Program razvoja turizma grada Valjeva vratiti na temeljnu doradu”

Nakon juče održane završna javne rasprave o Programu razvoja turizma grada Valjeva za period 2023-2030. godine, svoje viđenje i komentar dao je u autorskom tekstu prof. dr Vladimir Krivošejev. Kako je navedeno, po okončanju javne rasprave, koja je trajala duže od dva sata, prisutni građani su na predlog dr Krivošejeva, prvo aklamacijom, a potom i dizanjem ruke, jednoglasno izglasali zaključak da priloženi dokument može da predstavlja kvalitetnu polaznu osnovu za dalju detaljnu, temeljnu razradu, koja bi dovela do stvaranja realnog, kvalitetnog i upotrebljivog programa razvoja, ali nipošto završni dokument koji bi bio poslat gradskoj Skupštini na usvajanje. Prof. dr Vladimir Krivošejev je Viši naučni saradnik i muzejski savetnik, koji je prethodno institutsko naučno zvanje Naučni saradnik stekao na osnovu niza radova na teme vezane upravo za kulturni turizam, autor je dvadesetak naučnih članaka i izlaganja na naučnim skupovima, zatim monografija “Muzeji, menadžemnt, turizam” i “Upravljanje baštinom i održivi turizam”, a koautor udžbenika “Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma”.

Vladimir Krivošejev

Prof. dr Vladimir Krivošejev

“U ime Grada Valjeva, kao organizatori javne rasprave, a ne uzimajući učešće u njoj, u sali su bila prisutna dva gradska činovnika i direktorka Turističke organizacije Valjevo. Gradonačelnik, drugi izvršni organi lokalne vlasti, kao i načelnici gradske uprave i njenih odeljenja, nisu prisustvovali raspravi. Niko nije bio prisutan ni u ime izrađivača programa (Centar za istraživanje i studije turizma iz Novoga Sada). Umesto njih, program je predstavio, i javnu raspravu veoma korektno vodio njihov spoljni saradnik iz Valjeva Miloš Gajić. Ovakav odnos na najeksplicitniji način ukazuje da aktuelne gradske vlasti razvoj turizma u Valjevu ne zanima, i da usvajanje Programa predstavlja puko ispunjavanje zakonskih formalnosti, bez iskrene namere da se on i realizuje. Sa druge strane, neprisustvovanje izrađivača navodi na pretpostavku da je rad na planiranju razvoja turizma Valjeva za njih bio puka tezga, koju su usputno odradili, uz mnogo propusta, na šta ukazuje i zamerke koje su izneli prisutni građani”, ukazuje u autorskom tekstu poslatom medijima prof. dr Vladimir Krivošejev.

On dalje navodi da je indikativno da prisutne građane niko nije registrovao, da njihove sugestije nisu snimane, kao i da nije vođen zvanični zapisnik. Istine radi, lične pribeleške su beležili direktorka Turističke organizacije i jedan od pomenutih gradskih činovnika, napominje Krivošejev.

Izneti su podaci da je javnoj raspravi prisustvovalo oko 25 zainteresovanih građana, među kojima i dva odbornika u gradskoj Skupštini.

“Konstruktivnim komentarima učešće u javnoj raspravi uzelo je desetak prisutnih: stručnjaka, predstavnika civilnog sektora iz različitih udruženja koja imaju direktnog dodira i iskustva sa turizmom, zainteresovanih građana i predstavnika opozicionih partija (prof dr. Vladimir Krivošejev, dr Slobodan Ilić, Dragić Tomić, Mirjana Gavrilović, Dragan Popović, Nemanja Jakovljević, Željko Trifunović i dr).

Između ostaloga, iznete su i sledeće činjenice:

-Pri izradi plana pravih prethodnih, a obaveznih konsultacija, sa zainteresovanom javnošću nije bilo, pre ove, koja je trebala da bude završna.

-Zbog niza birokratskih problema Program razvoja turizma Valjeva neće biti usklađen sa Strategijom razvoja turizma Srbije.

-Pri radu na planu fokus grupe nisu kvalitetno formirane i u njima nisu učestvovali predstavnici akademske zajednice stručni i kvalifikovani za konkretnu tematiku.

-Anketiranje turista je realizovano na višestruko neprimerene načine, od broja anketiranih, preko mesta, do vremena anketiranja.

-Metereološki presek stanje je izrađen na neadekvatan način (godišnji, iz 2022. godine, umesto višegodišnjeg proseka)

-Pri analizi aktuelnog stanja načinjeno je niz pogrešnih zaključaka, što je moralo da se odrazi i na planiranje; između ostaloga predviđeno je štošta što već postoji, a izostavljene su mnoge neophodne mere.

-U predviđenim aktivnostima predloženo je formiranje Saveta za turizam, ali ne i neophodne destinacijske menadžment organizacije.

-Pri planiranju razvojnih koraka, kako za Tešnjar, Brankovinu i Divčibare, tako i za druge potencilalne i realne atrakcije i mikrodestinacije predlozi su bili šturi i uopšteni, bez planiranja sadržaja koje diktiraju savremeni trendovi turizma, poput formiranja glamping centara i difuznih hotela.

Po okončanju javne rasprave, koja je trajala duže od dva sata, prisutni građani (u tom trenutku njih 15-ak) su na predlog dr Krivošejeva, prvo aklamacijom, a potom i dizanjem ruke, jednoglasno izglasali sledeći zaključak:

Priloženi dokument može da predstavlja kvalitetnu polaznu osnovu za dalju detaljnu, temeljnu razradu koja bi dovela do stvaranja realnog, kvalitetnog i upotrebljivog programa razvoja, ali nipošto završni dokument koji bi bio poslat gradskoj skupštini na usvajanje”, naveo je u autorskom tekstu prof. dr Vladimir Krivošejev.

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.