Samo 2 dana čistog vazduha od početka grejne sezone

Prošlo je mesec dana od početka grejne sezone i uprkos lepom vremenu u tom proteklom periodu rezultati merenja aerozagađenja su više nego zabrinjavajući kada se fokus baci na koncentraciju suspendovanih PM10 čestica u vazduhu koji Valjevci udišu. Uzimajući u obzir podatke automatskog monitoringa kvaliteta vazduha, koji putem svoje stanice u Valjevu obavlja Agencija za zaštitu životne sredine, samo smo 2 dana u prethodnih mesec dana disali vazduh u kojem na nivou dnevnog proseka nije bilo prekoračenja granične vrednosti za PM10 čestice.

Mapa sa ocenama kvaliteta vazduha u svim gradova u kojima AZŽS vrši automatski monitoring – Vazduh u Valjevu, Užicu i Nišu nalazi se u “crvenoj zoni” (foto: Print Screen http://www.amskv.sepa.gov.rs/index.ph, datum:15.11.2018.)

Čist i bezbedan vazduh bez PM10 Valjevci su disali samo 28. i 29. oktobra, kada su izmerene dnevne prosečne koncentracije ovih suspendovanih čestica iznosile 25.86 μg⁄m3, odnosno 35.93 μg⁄m3. Svih ostalih dana, gledajući dnevne proseke, koncentracija PM10 čestica prelazila je graničnu vrednost koja iznosi 50 μg⁄m3. Najzagađeniji dani su prema tim rezulatatima na nivou dnevnih proseka koncentracije PM10 čestica bili 2. novembar sa 134.29 μg⁄m3, potom 19. oktobar (115.61 μg⁄m3) i 1. novembar (111.21 μg⁄m3).

Aautomatskim monitoringom koji vrši Agencija za zaštitu životne sredine, na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije moguće je pratiti podatke iz sata u sat ne samo za prethodnih 30 dana, već i za 7 dana unazad i za protekla 24 časa, uz tabelarne i grafičke prikaze za sve stanice u Srbiji. Što se tiče Valjeva, ti podaci iz sata u sat govore da je u petak, 2. novembra, koji je prema dnevnom proseku bio i najzagađeniji dan otakako je startovala grejna sezona, koncentracija PM10 čestica dostigla maksimum u 19 časova sa izmerenih 269.33 μg⁄m3. što je pet i po puta više od granične vrednosti!

Nasuprot tog “crnog petka”, svetla tačka bila je, na početku ovog teksta spomenuta nedelja, 28. oktobar, kada je u 16 časova zabeležen retko viđen jednocifren broj u merenjima koncentracije PM10 čestica u našem gradu, koja je iznosila 4.58 μg⁄m3!

Valjevo

Kada je reć o merenjima Zavoda za javno zdravlje Valjevo, koji od početka grejne sezone meri dnevne proseke za polutante sumpor-dioksid (SO2), azot-dioksid (NO2) i čađ, index kvaliteta vazduha u našem gradu bio je uglavnom u zdravoj zoni, jedino je 1. novembra na mernom mestu Dom zdravlja i 19. oktobra na mernom mestu Peti puk index kvaliteta vazduha bio umereno dobar.

Savremena merenja aerozagađenja upravo su usmerana na koncentracije PM10 i PM2.5 u vazduhu, jer ove izuzetno sitne čestice kada se udišu utiču na ljudsko zdravlje, nanoseći štetu disajnim putevima, a mogu da ugroze i kardiovaskularni sistem. Kraća izloženost PM10 česticama dovodi do iritacije respiratornih organa, dosta često i do infekcija, dok duža izloženost može da dovede do nastajanja većih respiratornih problema kao što je hronična opstruktivna bolest pluća ili karcinom.

Suspendovane PM10 čestice sastoje se od kompleksne smese različitih materija, uključujući čađ (ugljenik), sulfatne čestice, metale i neorganske soli kao što je morska so. Doprinos u stvaraju PM10 čestica ima i tzv. sekundarne prašina, koja nastaje vrtloženjem prašine koja već postoji u rudarstvu, transportu i građevinarstvu. U prirodnom okruženju postoji nekoliko izvora koji emituju PM10 kao što su sveće, lakovi za kosu ili peći.

M.P.M.

Da Valjevo prodiše - Faza dva

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.