Saopštenje direktora Krušika povodom pisanja dnevnog lista Danas

Povodom pisanja dnevnog lista Danas i navoda predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnihsindikata Ranke Savić, a radi istinitog obaveštavanja javnosti i zaposlenih, menadžment HK „Krušik” Valjevo ističe sledeće:

“Kompanija je nekoliko meseci unazad intenzivirala aktivnosti koje vode racionalizaciji ireorganizaciji poslovnih procesa. Težište u racionalizaciji dato je na optimizaciju troškova materijala, zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda koji učestvuju sa približno 90% u ukupnim troškovima kompanije.

Širenje baze dobavljača i poštovanje elementarnih tržišnih principa već su dali konkretne rezultate u pogledu racionalizacije troškova materijala. Grube procene ukazuju da će kompanija po tom osnovu ostvariti uštede minimalno pet milona dolara na godišnjem nivou zavisno od obima proizvodnje.

Krušik na mesečnom nivou, za preko 3.000 zaposlenih, po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih primanja izdvaja blizu 3.000.000 USD. U navedenom iznosu, sa preko 35% učestvuju izdaci za regres, topli obrok, minuli rad, prevoz i posebne uslove rada, na kojima sindikati posebno potenciraju. Vrednosno iskazano, regres iznosi skoro 85.000 RSD, neto po zaposlenom na godišnjem nivou, dok su izdaci za topli obrok blizu 400 RSD dnevno, odnosno oko 8.500 RSD mesečno, neto. Minuli rad se obračunava po stopi od 0,6% za svaku godinu staža kod poslodavca HK Krušik, dok pravo na troškove prevoza ostvaruju svi zaposleni u kompaniji, uključujući i one koji stanuju u neposrednoj blizini fabrike. U celini, kompanija za pomenute troškove mesečno mora da izdvoji preko milion dolara.

Kako bi u HK Krušik spremno dočekali globalne ekonomske poteškoće koje se najavljuju za drugi deo godine, rukovodstvo i sindikati su na zajedničkom sastanku razmatrali mere koje bi u aktuelnim okolnostima fabrički sistem mogle učiniti održivim. Stavovi menadžmenta utemeljeni su na ekonomskim principima, pritom ne ignorišući elementarne zahteve socijalne odgovornosti. Predlozima za umanjenje elemenata naknade zarade uz istovremeno povećanje cene radnog sata respektuju se složeniji poslovi i posle dužeg vremena, pravi se iskorak u stvaranju sistema privlačnog novom visokoobrazovanom kadru koji treba da bude nosilac razvoja i osvajanja savremenih raketnih i drugih sredstava. Takođe, to daje osnove da se fabrika reorganizuje i razvije dugoročno održivu strategiju sa jasnom vizijom budućeg delovanja.

Predstavnici sindikata su odbili sve ponuđene predloge za izmenu Kolektivnog ugovora, uprkos činjenici da Krušik, kao i citav poslovni svet, funkcioniše u okolnostima čiji će negativni efekti najverovatnije kulminirati u narednom periodu. Takvi potezi sindikata dodatno urušavaju otpornost fabrike i minimiziraju njene šanse za uspešnim prilagođavanjem na nastale promene. Nažalost, usled odbijanja sindikata da prihvati ponuđene predloge, svi budući napori rukovodstva biće dominantno usmereni na servisiranje tako visokih troškova, a veoma malo na tehnološka unapređenja i revitalizaciju proizvodnih kapaciteta.

Dobijena podrška Republike Srbije i Ministarstva odbrane kroz ugovaranje većih količina vođenih i nevođenih raketa za potrebe sistema odbrane nedvosmisleno ukazuju da država želi tehnološki da osnaži Krušik. To daje šansu Krušiku da se svrsta u red malog broja kompanija sposobnih da ovladaju potrebnim znanjima i tehnologijama u oblasti raketne tehnike.

Šanse su jedno, realnost je drugo. Sindikalni lideri, bar za sada, radu i rezultatima rada ne pridaju potreban značaj.

Eksploatišući činjenicu da su potpisnici kolektivnog ugovora, skoro godinu dana odbijaju da daju suštinski doprinos unapredjenju rezultata poslovanja kompanije. Naprotiv, vođeni ličnim interesima i ignorišući osnovne ekonomske parametre, prete da ozbiljno ugroze interes ostalih radnika, a time i kompletne fabrike.

Paralelno sa ovakvim delovanjem, list Danas nepune dve godine u kontinuitetu saopštava neistine i sa još većim žarom ulaže maksimalne napore da obezvredi rezultate Krušika postignute u ovoj godini. Nažalost, ne može se reći da je ovo slučajnost. U jednoj nepoštenoj i agresivnoj kampanji otvoreno napada Krušik i svesno pomaže jačanje konkurentskih fabrika u neposrednom okruženju.

Ostaje nada da će, razumevajući postojeće privredne trendove, pozadinu negativne kampanje koju pomenuti list vodi protiv kompanije i vodeći računa o dugoročnom interesu Krušika, sindikalni lideri ipak korigovati stav i pomoći da u zajedničkoj borbi usmerimo resurse radi dobrobiti Krušika, a da rad i rezultati rada budu ključno merilo vrednosti svakog zaposlenog”,  navodi se u saopštenju HK Krušik.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.