Sednica Gradskog veća

Prva izmena Plana komunalne izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture je usvojena na današnjoj sednici Gradskog veća.

Za finansiranje izgradnje, održavanje i uređenje komunalne infrastrukture, ovim Planom je opredeljeno 717.555.000 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu.

Programi planirani ovom odlukom su komunalna delatnost 230.800.000 dinara, za ulaganje u upravljanje i snabdevanje vodom za piće 94.100.000 dinara, za održavanje čistoće na površinama javne namene 29.400.000, dok će za održavanje javnih zelenih površina biti izdvojeno 33.100.000 dinara.

Za lokalni ekonomski razvoj je planiran 31.000.000 dinara, a odnosi se na Industrijsku zonu.

Za razvoj turizma planirani su radovi u ukupnom iznosu od 9.100.000 dinara. U okviru ovog iznosa za uspostavljanje meteorološke stanice na Divčibarama su planirana sredstva od 3.600.000 dinara, dok je za izradu projekta i uređenje Petničke pećine planirano 5.500.000 dinara.

Za putnu ifrastrukturu je planirano 347.825.000 dinara, komunalnu delatnost, ulaganje u drumski saobraćaj na ulicama 202.725.000 dinara, za drumski saobraćaj na putevima 97.600.000 dinara.

Za zaštitu životne sredine planirano je 37.500.000 dinara, koja će biti utrošena na projektovanje, proširenje i izgradnju fekalne kanalizacije.

Za osnovno obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 32.500.000 dinara, koja će biti utrošena za nastavak izgradnje Osnovne škole „Milovan Glišić“.

Za socijalni zaštitu planirana su sredstva 2.000.000 dinara, koja će biti utrošena za usaglašavanje projekta započetog objekta socijalnog stanovanja u Naselju Kolubara 2.

Za razvoj sporta i omladine opredeljeno je 26.010.000 dinara. Najznačajnija pozicija troškova u okviru ovog rashoda je na izgradnji i rekonstrukciji objekata od opšteg značaja u iznosu od 20.000.000 dinara, kao i za projektovanje, rekonstrukciju i dogradnju fudbalskog stadiona na Pećini, u iznosu od 5.000.000 dinara.

Za opšte usluge lokalne samouprave predviđena su sredstva u iznosu od 820.000 dinara, namenjene za projektovanje gradske kuće na Divčibarama.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.