Sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

“Štab za vanredne situacije grada Valjeva je na sednici održanoj u petak, 5. juna 2020. godine, doneo je sledeće zaključke.


1.) NALAŽE SE Odeljenju za finansije Gradske uprave grada Valjeva da u skladu sa Ugovorom POV. br. 80-28/2019-01 od 24.09.2019. godine, iz stalne budžetske rezerve izvrši plaćanje iznosa od 950.400,00 dinara Vujić televiziji Valjevo za izveštavanje tokom vanrednog stanja (u periodu od 18.03.2020. do 17.04.2020. godine), po računu broj 39/20 od 01.06.2020. godine.

2.) NALAŽE SE Odeljenju za finansije Gradske uprave grada Valjeva da u skladu sa Ugovorom POV. br. 29-80/2019-01 od 15.11.2019. godine, iz stalne budžetske rezerve izvrši plaćanje iznosa od 1.530.000,00 dinara Informativnom preduzeću “Radio Valjevo” d.o.o. Beograd za izveštavanje tokom vanrednog stanja (u periodu od 18.03.2020. do 06.05.2020. godine) po računu broj 29/2020 od 07.05.2020. godine.

3.) U Zaključku br. 112-636/20-04/1 od 26.05.2020. godine u tački 1. umesto reči: “u periodu od 18.03.2020. do 06.05.2020. godine”, stavljaju se reči: “u periodu od 18.04.2020. do 06.05.2020. godine”.
U ostalom delu Zaključak ostaje nepromenjen.

4.) NALAŽE SE Odeljenju za finansije Gradske uprave grada Valjeva da, u skladu sa Zaključkom br. 112-489/1/20-04/1 od 08.04.2020. godine i računima dostavljenim od korisnika sredstava, sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, prenese sledeća sredstva:

– Domu zdravlja Valjevo za nabavku zaštitne opreme, 500 komada rukavica za pregled – iznos od 4.106,88 dinara.

Donet je i sledeći zaključak:

I Predškolska ustanova ”Milica Nožica” Valjevo će u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00346/2020-07 od 20.05.2020. godine, a na predlog navedenog ministarstva i mišljenja Zavoda za javno zdravlje Valjevo od 01.06.2020. godine, vršiti prihvat i obezbediti uslove za boravak 50% dece upisane u ovu ustanovu, tako da broj dece u grupi, po predlogu Zavoda za javno zdravlje Valjevo, bude od 12-15, uz poštovanje svih do sada donetih i preporučenih mera prevencije od širenja Korona virusa.

II Broj dece u grupi odrediće Predškolska ustanova ”Milica Nožica” Valjevo u zavisnosti od uzrasta, veličine sobe i drugih faktora koji su, po proceni ove ustanove, bitni za bezbednost dece i zaposlenih.”

 

Grad Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.