Sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

N A R E D B A

1. NALAŽE SE JAVNIM PREDUZEĆIMA: JKP “VODOVOD VALjEVO” VALjEVO, JKP “VIDRAK” VALjEVO I JP “KOLUBARA” VALjEVO, STAVLjANjE SLUŽBI U STANjE PRIPRAVNOSTI, KAKO BI SE UMANjILE POSLEDICE NASTALE DUGOTRAJNOM SUŠOM I VISOKIM TEMPERATURAMA.

2. NALAŽE SE JKP “VODOVOD VALjEVO” DA ODMAH ZAPOČNE SA SNABDEVANjEM UGROŽENIH PODRUČJA VODOM I PO POTREBI POSTAVI REZERVOARE ZA VODU.

3. U CILjU SMANjENjA POTROŠNjE VODE ZA PIĆE, KAKO NE BI DOŠLO DO RESTRIKCIJA, ZABRANjUJE SE KORIŠĆENjE VODE ZA DRUGE POTREBE (ZA PRANjE  ULICA I ZALIVANjE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA I BAŠTI).

4. NALAŽE SE KOMUNALNOJ POLICIJI I INSPEKCIJI DA POJAČAJU INSPEKCIJSKI NADZOR, PREVENTIVNO VRŠE OBILAZAK I KONTROLU KORIŠĆENjA VODE I PREDUZMU ADEKVATNE MERE NA OTKLANjANjU UOČENIH NEPRAVILNOSTI.

5. NALAŽE SE JKP “VODOVOD VALjEVO” DA RAZMOTRI MOGUĆNOST RESTRIKCIJA U DISTRIBUCIJI I POTROŠNjI VODE.

6. NALAŽE SE GRADSKOJ UPRAVI GRADA VALjEVA DA INTENZIVIRA RAD MESNIH KANCELARIJA NA UGROŽENOM PODRUČJU.

7. NALAŽE SE POVERENICIMA CIVILNE ZAŠTITE U  NASELjENIM MESTIMA KOJA  SU UGROŽENA SUŠOM DA PREDUZIMAJU NEPOSREDNE MERE ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĐENjU MERA I ZADATAKA CIVILNE ZAŠTITE I LIČNE, UZAJAMNE I KOLEKTIVNE ZAŠTITE.

8. RAZMOTRITI MOGUĆNOST IZGRADNjE PREGRADA NA VODOTOKOVIMA DRUGOG REDA U CILjU STVARANjA MINI AKUMULACIJA ZA VODOSNABDEVANjE, GAŠENjE POŽARA I ZAŠTITA OD POPLAVA.

 

U Valjevu, 05.08.2017. godine KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA

Dr Slobodan Gvozdenović
Štab će zasedati i u narednom periodu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.