SPS-JS o aferama “Apoteka” i “Pečat”

Teme konferencije za medije šefa opozicione odborničke grupe SPS-JS u Skupštini grada Valjeva Đorđa Pavlovića i njegovog zamenika Dragana Popovića, bile su, kako su ih oni nazvali, afere “Pečat” i “Apoteka”. Govoreći o “aferi Apoteka”, Đorđe Pavlović (SPS) je ukazao da je pomoćnik gradonačelnika Miloš Milutinović kao rukovodilac Radne grupe za rešavanje problema Apotekarske ustanove učinio krivično delo iz člana 361 Krivičnog zakonika – Nesavestan rad u službi – za šta je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Ukoliko javni tužilac ne bude reagovao u doglednom periodu od desetak dana, Pavlović je najavio podnošenje krivične prijave protiv Milutinovića. Vezano za “aferu Pečat”, Dragan Popović (JS) je u obraćanju medijima rekao da je nadležnom organu podneo zahtev za pokretanje disciplinskog postupka protiv sekretara Skupštine grada Branke Rosić, zbog nezakonitog stavljanja skupštinskog pečata na odbornički zahtev. Kako je Popović istakao, sekretar Skupštine je učinila težu povredu dužnosti iz radnih odnosa, jer je davanjem netačnog stručnog objašnjenja za taj svoj postupak obmanula i dovela u zabludu javnost i odbornike.

Sa konferencije za medije odborničke grupe SPS-JS / Foto: Valjevska posla

Šef odborničke grupe SPS-JS Đorđe Pavlović je podsetio da je koalicija SPS-JS na prethodnim konferencijama govorila o “tajnosti rada” Radne grupe za rešavanje problema Apotekarske ustanove, ali da se došlo do novih saznanja da je članove te Radne grupe neko “obavezao na ćutanje” pre nego što su uopšte počeli u njoj da rade, da im je Poslovnik o radu “praktično nametnut” i da se ta Radna grupa, koja treba da reši pitanje statusa Apotekarske ustanove, od koga zavise milioni ovog grada, nijednom nije sastala od 19. januara ove godine.

Pavlović je pročitao odredbu iz člana 25 Poslovnika o radu Radne grupe za rešavanje problema Apotekarske ustanove, koji je Radna grupa usvojila na svojoj prvoj sednici, a u kojoj piše: “Članovi Radne grupe će pre prve sednice potpisati izjavu o poverljivosti i u potpunosti se pridržavati opštih i posebnih mera zaštite na način i u postupku utvrđenim odredabama zakona na tajnosti podataka”.

“Poslovnik o radu Radne grupe može doneti samo Radna grupa. Ukoliko neko propiše da će se obavezati na ćutanje pre stupanja na snagu Poslovnika, koji su sami članovi kasnije trebalo da donesu, to znači da je neko bukvalno naredio ćutanje pre nego što su uopšte počeli da rade u toj Radnoj grupi. To znači i da im je Poslovnik o radu praktično nametnut. Kako je potpisnik tog Poslovnika pomoćnik gradonačelnika Miloš Milutinović, koji je i rukovodilac te Radne grupe, na osnovu samog Poslovnika ispada da je on to lice koje je obavezalo, da ne kažem nateralo, članove Radne grupe na ćutanje”, kazao je Pavlović dodavši da ne zna da li je Milutinović to uradio iz “bahatosti, bezobrazluka, ili neznanja”.

Đorđe Pavlović, šef odborničke grupe SPS-JS / Foto: Valjevska posla

Šef odborničke grupe SPS-JS Đorđe Pavlović je još rekao da SPS-JS ostaje pri tome da najmanje što Miloš Milutinović može da uradi, ako je častan čovek, je da podnese ostavku, ili da ga, ukoliko za to “nema snage”, gradonačelnik razreši dužnosti pomoćnika, koju “očigledno ne obavlja na odgovarajući način”.

Pavlović je izneo podatak, koji je dobio kao odgovor na osnovu odborničkog pitanja postavljenog 23. februara 2021. godine, da se Radna grupa za rešavanje problema Apotekarske ustanove poslednji put sastala 19. januara ove godine, kao i da je taj odgovor  potpisao rukovodilac Radne grupe, pomoćnik gradonačelnika Miloš Milutinović.

“Mi saznajemo da se Radna grupa, koja treba da reši pitanje statusa Apotekarske ustanove, od koga zavise milioni u ovom gradu, od 19. januara nijednom nije sastala. Možda je bolje promeniti naziv te Radne grupe u Neradna grupa. To zvuči ironično, ali nimalo nije smešno imajući u vidu da se radi o sumi od preko 120 miliona dinara građana Valjeva, koju su nosioci izvršne gradske vlasti za nepunih 9 meseci bukvalno bacili u bunar ne rešavajući status Apotekarske ustanove. Kako neko misli ne sastajući se da reši taj problem”, upitao je Pavlović i ukazao da Radna grupa nakon mesec dana od formiranja u oktobru prošle godine nije podnela Gradskom veću izveštaj o učinjenom, što je Odlukom o formiranju te Radne grupe bila propisana obaveza.

“Imamo, dakle, tajnost podataka, Radnu grupu koja se ne sastaje, nametnuto ćutanje njenim članovima, probijanje rokova za podnošenje izveštaja, kao i direktnu i neposrednu višemilionsku finansijsku štetu koja se nanosi gradu Valjevu svakog meseca. Pritom, sve vreme vanredne situcije izazvane pandemijom korona virusom nemamo dežurnu apoteku”, rekao je Đorđe Pavlović.

Đorđe Pavlović, šef odborničke grupe SPS-JS / Foto: Valjevska posla

“Javnog tužioca podsećam, da postoje osnovi sumnje da je gospodin Milutinović učinio teži oblik krivičnog dela – Nesavestan rad u službi – time što nije sazivao sednice Radne grupe, nije dao predlog rešenja za Apotekarsku ustanovu i naneo višemilionsku štetu gradu Valjevu. Ukoliko javni tužilac ne bude reagovao, mi kao odgovorni i ozbiljni građani smo dužni da podnesemo kriičnu prijavu protiv Miloša Milutinovića, jer, kao što znate, ne prijavljivanje krivičnog dela je takođe krivično delo”, poručio je Đorđe Pavlović.

Objašnjavajući “aferu Pečat”, Dragan Popović se osvrnuo na primedbu koju je izneo na poslednjoj sednici gradskog parlementa na nezakonito stvaljanje skupštinskog pečata na odbornički zahtev Snežane Rakić za smanjenje naknada za rad odbornika po sednici. On je na konferenciji za medije ukazao da su navodi sekretara Skupštine grada Branke Rosić u odgovoru na njegove primedbe “potpuno neistiniti”, kao i da je protiv nje podneo zahtev za pokretanje disciplinskog postupka jer je učinila težu povredu dužnosti iz radnih odnosa.

“Ona je je izjavila da se skupštinski pečat može staviti na potpis bilo kog odornika, jer u tom smislu postoji praznina u skupštinskom poslovniku koji ne kaže ni da može ni da ne može. Dodala je da se zbog toga može izmeniti poslovnik tako što će se precizirati. Navodi sekretara Skupštine su potpuno neistiniti, jer se pitanje upotrebe pečata ne uređuje skupštinskim poslovnikom, već isključivo Zakonom o pečatu državnih i drugih organa. U skladu sa članom 2 tog Zakona, pečat se stavlja na odluke i akta državnih i drugih organa. Prema tome, pečat se nikako ne može staviti na zahtev odbornika, jer niti odbornik spada u državne i druge organe, niti je njegov zahtev odluka i akt državnih i drugih organa”, pojasnio je Dragan Popović.

Dragan Popović, zamenik šefa odborničke grupe SPS-JS / Foto: Valjevska posla

Kako je Popovič istakao, sekretar Skupštine je, ili pokazala ogromno neznanje, ili je svesno pogrešno tumačila propise.

“U oba slučaja, dovodi se u pitanje zakonitost rada i svih odluka Skupštine od kada je ona sekretar Skupštine grada, jer sekretar Skupštine odgovara za to, a ne može joj se više verovati, jer ili nema znanje ili svesno krši propise. To automatski povlači odgovornost i predsednika Skupštine, zato što je predložila Skupštini da postavi takvo lice za sekretara Skupštine”, kazao je Popović.

Prema Popovićevim rečima, sekretar Skupštine je definitivno učinila težu povredu dužnosti iz radnih odnosa, jer je svojim netačnim stručnim objašnjenjem obmanula i dovela u zabludu javnost i odbornike i to zahteva njenu odgovornost, zbog čega je, kako je rekao, i podneo zahtev nadležnom organu da pokrene disciplinski postupak protiv nje.

“Istovremeno, imam razloga da sumnjam da je sekretar Skupštine namerno želela da me kao opozicionog odbornika omalovaži i da pokaže građanima da ja ne znam ništa, pa da samim tim moje kritike na račun vlasti nemaju važnost, jer koga briga šta priča čovek koji ne zna ništa”, rekao je zamenik šefa odborničke grupe SPS-JS Dragan Popović.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.