SSP: Tvrdnje “Agrorazvoja” su notorna neistina

Saopštenje preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline” ne sadrži nikakve konkretne informacije, već predstavlja pokušaj zamagljivanja očiglednih činjenica, po dobro poznatom principu ove vlasti “verujte nama, a ne sopstvenim očima”, navode između ostalog iz Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Valjevo u informaciji za javnost, replicirajući na odgovor “Agrorazvoja” koje se oglasilo nakon iznetih tvrdnji da je ovo valjevsko preduzeće faktički bez saglasnosti Grada kao osnivača, valjevske šume i Park Pećina prenelo na gazdovanje privatnom preduzeću “Foresting” iz Beograda. Saopštenje i materijal GrO Stranke slobode i pravde Valjevo prenosimo u celosti.

Valjevo

“Dana 17. 08. 2021. godine GrO SSP Valjevo održao je konferenciju za medije posvećenu najavljenim radovima u Parku Pećina, o kojima građani do toga dana faktički nisu ništa znali. Već sledećeg dana, oglasilo se i preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” d.o.o. Valjevo saopštenjem, koje ne sadrži nikakve konkretne informacije već predstavlja pokušaj zamagljivanja očiglednih činjenica, po dobro poznatom principu ove vlasti “verujte nama, a ne sopstvenim očima”.

Pošto se ljudi iz GrO SSP Valjevo u svojim javnim nastupima uvek obraćaju isključivo građanima, a ne ljudima koji su deo ove štetočinske vlasti, tako i ovaj put nemamo nameru da polemišemo sa njima, ali smo, zarad istine, dužni da se osvrnemo na par tvrdnji iznetih u tom njihovom saopštenju:

1. Prva tvrdnja Preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline” je da to preduzeće nije prenelo gazdovanje na šumama u vlasništvu Grada Valjeva pa tako i Parka Pećine na PD “Foresting” d.o.o. Beograd, što je notorna neistina. Da bi što konkretniji, ovim putem molimo građane da odvoje minut svog dragocenog vremena i pročitaju šta nam govore odredbe iz čl. 70 i 71 Zakona o šumama (na koje smo se pozvali i na KZM) o tome šta podrazumeva institut gazdovanja šumama odnosno koje taksativno nabrojane poslove isti obuhvata.

Nakon toga, građani mogu pročitati i čl. 2 Ugovora o poslovnoj tehničkoj saradnji, koji su, dana 19.04.2021. godine, zaključili preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” i preduzeće “Foresting”, u kome su navedeni poslovi povereni tom privatnom preduzeću.

slika-3

Kao što se iz proloženog jasno može videti nema bilo kakve razlike u poslovima koji, po slovu zakona, čine gazdovanje šumama i onih koji su navedenim ugovorom povereni privatnom preduzeću “Foresting” od strane preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline”. I to svi do poslednjeg! Samim tim, logično je zaključiti i da se poveravanjem svih navedenih poslova drugom pravnom subjektu istom poverava i gazdovanje šumama. To je toliko očigledno da bi svaki drugačiji zaključak bi bio potpuno besmislen ali to ipak nije smetalo preduzeću “Agrorazvoj-valjevske doline” da tvrdi nešto drugo od onoga što piše u zakonu!

2. Druga tvrdnja preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline” odnosi se na reference preduzeća “Foresting”, koje je opisano kao “lider u planiranju i gazdovanju šumama i svih planova u šumarstvu od operativnih do strateških”. Navedeno privatno preduzeće nije trebalo da bude tema našeg interesovanja jer se ono, kao i svako drugo privatno preduzeće, vodi isključivo svojim poslovnim a ne javnim interesom. Nas u ovoj situaciji, pre svega, zanima poslovanje Grada Valjeva i preduzeća čiji je on osnivač, a kome su poverni poslovi u vezi sa javnom imovinom. Ipak, a imajući u vidu sadržinu saopštenja preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline”, prinuđeni da zarad istine i na tu okolnost dostavimo pisane dokaze – izvode iz Agencije za privredne registre, koji najbolje govore o “dugoj” tradiciji poslovanja navedenog preduzeća od celih 5 godina, sa prosečno 12 zaposlenih i to u statusu mikropreduzeća. Zaključak sami donesite, poštovani sugrađani!

slika-43. I na kraju, osvrnućemo se i na tvrdnju preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline” da će se pre nego što se pristupi radovima na revitalizaciji Parka Pećine Elaborat o proceni zdravstvenog stanja stabala u Parku Pećini sa predlogom mera sanacije za svako stablo pojedinačno naći na dnevnom redu Skupštine grada, koja će odlučiti da li će dati saglasnost na isti. Pre svega, moramo napomenuti da ako je preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” već našlo za shodno da komentariše sadržinu konferencije za medije GrO SSP Valjevo, onda je moralo da odgovori i na pitanja koja su tom prilikom jasno postavljena u vezi sporne procedure po kojoj se sprovodi ceo ovaj postupak. Umesto toga, građani Valjeva dobili su novo obećanje da će Skupština grada odlučivati o tome da li će dati saglasnost na navedeni Elaborat. Kao odgovorni ljudi koji barataju isključivo činjenicama, molimo naše sugrađane da samo jednim klikom na link https://youtu.be/k7284OPc3i8 pogledaju izjavu direktora “Agrorazvoj-valjevske doline” d.o.o. Valjevo od 10. 08. 2021. godine, koju je dao jednoj lokalnoj televiziji. Da li se u ovom prilogu moglo čuti bilo šta od svega iznetog u saopštenju preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline”? Naravno da nije! Direktor navedenog preduzeća je tom prilikom bio vrlo decidan – radovi u Parku Pećina počinju u najkraćem mogućem roku, bez pominjanja pribavljanja bilo čije saglasnosti! Inače, baš u tom TV prilogu prvi put je javno pomenut angažman privatnog preduzeća “Foresting”, dok u maju mesecu, na konferenciji za medije Saveta za prirodne resurse i zaštitu životne okoline GrO SNS Valjevo, angažman istog niko nije pominjao. Tada se samo govorilo o izradi Elaborata u “saradnji” sa profesorima Šumarskog fakulteta u Beogradu iako je ugovor sa preduzećem “Foresting” zaključen mesec dana pre održavanja te konferencije za medije.

Što se tiče davanja saglasnosti na Elaborat o zdravstvenom stanju stabala od strane lokalnog parlamenta moramo se zapitati – zar zaista ova vlast misli da će građani Valjeva tako lako prepustiti da sudbinu Parka Pećine, koji je sastavni deo života svakoga od nas, “stručno” kroje kupci lažnih diploma i bezimeni marginalci iz vladajuće stranke, a da pre toga taj elaborat ne bude prezentovan javnosti, pogotovo stručnoj, u skladu sa zakonskom procedurom!?

Dakle, poruka gradskim vlastima može biti samo jedna – DALjE RUKE OD PARKA PEĆINE, a seču 500 stabala koju su “proročki” najavili na stranačkoj konferenciji za medije još u maju mesecu ove godine, i to navodno na osnovu uvida u stručni elborat, koji ni dan danas nije završen, mogu slobodno da obave u šumi koju su im njihovi dedovi ostavili!

U Valjevu, dana 20. 08. 2021. godine, GrO SSP Valjevo”.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.