Štab za vanredne situacije: U poslednjih 48 sati registrovane su tri novoobolele osobe, što je rezultat povećanog testiranja i smanjenog poštovanja mera lične zaštite!

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je na sednici održanoj u sredu, 6. maja 2020. godine, doneo zaključke:


1. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Valjeva da u skladu sa računima dostavljenim od korisnika sredstava, iz stalne budžetske rezerve prenese sledeća sredstva:

– PD SINITRA DDD doo za obavljenu preventivnu blokovsku dezinfekciju u cilju sprečavanja širenja virusa Korona, koju je kontrolisalo Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprava Valjevo – iznos od 1.664.000,00 dinara, po fakturi br. 07 33-002151 od 29.04.2020. godine,

– MERCATOR-S doo za isporučenu hranu za Prijemno-urgentni centar Opšte bolnice Valjevo – iznos od 398.690,95 dinara, po fakturama: br. 407-FK-6 od 16.04.2020, br. 407-FK-7 od 21.04.2020, br. 407-FK-8 od 21.04.2020, br. 407-FK-9 od 22.04.2020, br. 407-FK-10 od 22.04.2020, br. 407-FK-11 od 27.04.2020, br. 407-FK-12 od 27.04.2020, br. 407-FK-13 od 29.04.2020, br. 407-FK-15 od 04.05.2020. i br. 407-FK-16 od 04.05.2020. godine i

– GRAFITI CO. za izradu identifikacionih kartica i štampanje fluorescentnih prsluka – iznos od 19.200,00 dinara, po fakturi br. 18/20 od 22.04.2020. godine.

2. Sa danom prestanka vanrednog stanja, Opšta bolnica Valjevo prestaje sa preuzimanjem hrane u MERCATOR-S doo.

3. Izvršiti nabavku 1000 komada gela za suvu dezinfekciju ruku i 300 l alkohola za potrebe PU “Milica Nožica” Valjevo, u vrednosti od 380.000,00 dinara, iz stalne budžetske rezerve.

4. Za potrebe VP 9845 izvršiti nabavku, od JKP Vidrak Valjevo, deset (10) kanti za odlaganje medicinskog i nemedicinskog otpada, račun br. 311/2020 od 24.04.2020. godine u visini od 40.800,00 dinara, iz stalne budžetske rezerve.

5. Za potrebe osnovnih škola izvršiti nabavku 200 l alkohola, 700 zaštitnih maski i 700 pari zaštitnih rukavica, iz stalne budžetske rezerve.

6. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Valjeva da, u skladu sa Zaključkom br. 112-489/1/20-04/1 od 08.04.2020. godine i računima dostavljenim od korisnika sredstava, sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, prenese sledeća sredstva:

– Zavodu za javno zdravlje za nabavku zaštitne opreme, 300 zaštitnih kombinezona, 10 pakovanja zaštitnih rukavica i 1060 zaštitnih maski (više modela) – iznos od 537.720,00 dinara,

– Domu zdravlja Valjevo za nabavku zaštitnih rukavica i dr. materijala – iznos od 76.800,00 dinara i

– Opštoj bolnici Valjevo za nabavku materijala za izvođenje radova na pregrađivanju operativnog bloka na 3. spratu i tri aparata, pulsna oksimetra – iznos od 192.000,00 dinara.

Stručno-operativni tim je izdao preporuke i predloge:

U poslednjih 48 sati registrovane su tri novoobolele osobe, što je rezultat povećanog testiranja (279), kao i smanjenog poštovanja mera lične zaštite (maske, rukavice i nedosledno sprovođenje fizičke i socijalne distance).

Protivepidemijske mere se nastavljaju i dalje, a one se odnose na pojedince, preduzetnike i privredna društva.

Pre započinjanja delatnosti Predškolske ustanove „Milica Nožica“ i škola sa produženim boravkom dece, izvršiće se preventivna dezinfekcija svih javnih površina i dvorišta škola. Dezinfekciju prostora i opreme škola i obdaništa izvršiće izabrani izvođači DDD usluga navedenih ustanova.

U školama će sa radom početi stomatološke ambulante za decu.

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je doneo odluku da pomogne valjevskim školama u ličnoj zaštitnoj opremi i u svemu onome što je neophodno za bezbedan nastavak rada produženog boravka i obavljanja stomatološke delatnosti za decu.

Mere pojačanog čišćenja i pranja u gradu, kao i uklanjanje otpada će se nastaviti.

Štab je doneo odluku da se na Divčibarama zbog povećanog obima građevinskih radova, obavezuje Gradska uprava Valjeva, da preko svojih inspekcijskih službi preduzme mere iz svojih nadležnosti.

Gradski Štab će nastaviti da analizira, predlaže i prati mere za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti Covid-19.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.