Tag Archives: Aero Alarm

“Neophodne ozbiljne promene kako bi se u Valjevu smanjilo aerozagađenje”

Aerozagađenje - Valjevo (6)

“Od početka godine Valjevo već broji 64 dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, skoro dvostruko premašujući godišnji limit. Povećava se broj dece sa respiratornim problemima, smanjuje se broj korisnika daljinskog grejanja. Grad Valjevo je i dalje bez Plana kvaliteta vazduha. Mora se pristupiti ozbiljnim promenama kako bi se smanjilo aerozagađenje”, ističe se u poslednjem ovogodišnjem nedeljno izveštaju o kvalitetu vazduha u ...

Read More »

Valjevo na listi dvadeset najzagađenijih gradova bivše Jugoslavije

Aerozagađenje Valjevo (8)

Lokalni odgovor je u nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu izvestio da je vazduh u našem gradu protekle sedmice pretežno bio loš, da Valljevo na dan 1. april 2024. beleži ukupno 63 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti PM10 čestica od početka godine, kao i da smo na listi na listi dvadeset najzagađenijih gradova iz zemalja nastalih nakon raspada ...

Read More »

Lokalni odgovor: Poštujmo zakon da bi vazduh u Valjevu bio čist

Valjevo, dimnjak-Inspekcija-za-zastitu-zivotne-sredine

Lokalni odgovor izvestio je javnost u nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha da se na inicijativu građana iz Pop Lukine ulice obratio nadležnoj inspekciji za zaštitu životne sredine sa zahtevom da proveri da li Šumsko gazdinstvo Boranja, Šumska uprava u Valjevu, poštuje Zakon o zaštiti vazduha. Zahtev je, kako navodi Lokalni odgovor, sadržao inicijativu da nadležna inspekcija proveri da li to ...

Read More »

“Godine prolaze, zagađen vazduh u Valjevu ostaje”

Aerozagađenje Valjevo (9)

Otkako je 2010. godine u Valjevu uspostavljen monitoring kvaliteta vazduha, koji je pokazao izuzetnu zagađenost, Grad Valjevo i Gradska uprava nisu ispunili obavezu iz Zakona o zaštiti vazduha jer nisu usvojili Plan kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove. Na to ukazuje Lokalni odgovor u svom nedlejnom izveštaju koji objvaljuje u okviru akcije Aero Alarm. Posebno se ističe da Ministarstvo za ...

Read More »

Valjevo na vrhu liste gradova po broju dana sa prekomernim zagađenjem vazduha!

17 Index

“Većinu dana protekle nedelje vazduh je bio zagađen, u utorak, sredu i četvrtak sa indeksom “veoma loš”, a ostalim danima sa indeksom “loš”. Lepo vreme je “očistilo” vazduh u nedelju”, ističe se u nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu, koji u okviri akcije Aero Alarm objavljuje Lokalni odgovor. “Posmatrajući od početka godine, na dan 11. mart 2024. u Valjevu ...

Read More »

Valjevo u prvoj ligi: gradovi sa najzagađenijim vazduhom

16 Index

Svakog dana protekle nedelje vazduh u Valjevu bio je zagađen, u utorak, sredu i četvrtak sa indeksom “veoma loš”, a ostalim danima sa indeksom “loš”. To pokazuju podaci iz 16. nedeljnog izveštaja o kvalitetu vazduha koji u okviru akcije Aero Alarm objavljuje Lokalni odgovor. Posmatrajući od početka godine, na dan 3. marta 2024. u Valjevu je zabeleženo ukupno 49 dana ...

Read More »

Aero Alarm: “Valjevo i dalje bez plana za smanjenje zagađenja vazduha”

15 Index

“Tokom pet dana prošle nedelje stanovnici Valjeva su bili izloženi zagađenju jer je vazduh ocenjen indeksom LOŠ. U petak i subotu lepo vreme doprinelo je da vazduh bude ocenjen indeksom DOBAR i SREDNJI”, presek je kvaliteta vazduha za proteklu sedmicu, o kojem svake nedelje javnost izveštava Lokalni odgovor u okviru akcije Aero Alarm. Ukazuje se da je nivo aerozagađenja u ...

Read More »