Tag Archives: Aerozagađenje

“Odmah ćemo početi da primenjujemo sve mere koje budu predložene novim Planom kvaliteta vazduha”

Prošle godine u novembru, nepuna 3 meseca od formiranja nove gradske vasti, novi gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je za Valjevska posla govorio o problemu aerozagađenja i planovima za njegovo rešavanje. Godinu dana kasnije, ponovo na istu temu razgovaramo sa prvim čovekom grada Valjeva. U intervjuu za Valjevska posla, Gojković je rekao da ova grejna sezona nije izgubljena, jer se “gradska ...

Read More »

Aero Alarm: Vanredni zdravstveni uslovi zbog prekomernog aerozagađenja

Aero-Alarm-tabela

Prema podacima nedeljnog izveštaja koje “Loaklni odgovor” i ove grejne sezone objavljuje u okviru akcije Aero Alarm, vazduh u Valjevu je treće sedmice novembra meseca bio izuzetno zagađen, opasan po zdravlje. Dva dana (ponedeljak, 15.11. i sredu, 17.11.) vazduh je imao indeks IZUZETNO LOŠ, a ostalih pet dana označen je kao VEOMA LOŠ. Najviša prosečna dnevna koncentracija PM čestica za ...

Read More »

“Uključite javnost u proces pripreme novog Plana kvaliteta vazduha”

Udruženje građana “Lokalni odgovor” u saopštenju za javnost ukazuje da je uprkos zahtevima zainteresovanih građana da se pristupi izradi novog Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 uz učešće javnosti, Gradska uprava u Valjevu je pre 3 meseca zaključila ugovor sa Saobraćajnim institutom CIP iz Beograda u konzorcijumu sa preduzećem SET doo iz Šapca o izradi tog dokumenta. Iako je rok za izvršenje ...

Read More »

Aero alarm: Još jedna sedmica iza nas sa vazduhom koji je zagađen i opasan po zdravlje!

Aero-Alarm-1

Prema podacima nedeljnog izveštaja, koji UG “Lokalni odgovor”, u sklopu akcije Aero Alarm, objavljuje ponedeljkom u “pet do dvanaest” za prethodnu sedmicu, vazduh u Valjevu je od 8. do 14. nevembra bio zagađen i opasan po zdravlje. Od početka godine zabeleženo je ukupno 112 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspednovanih čestica prašine. Osim podataka o (ne)kvalitetu vazduha u našem gradu, ...

Read More »

Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja: Redovno obaveštavanje javnosti, zaštita zdravlja građana i urgentne mere na izvorima zagađenja vazduha!

Predlog-mera-za-smanjenje-aerozagadenja-2

Članovi novoformiranog Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu predali su zvanično na pisarnicu Gradske uprave predlog mera za smanjenje aerozagađenja, koji je adresiran na najviše organe Grada Valjeva. Građanski predlog seta mera fokusira se na 3 celine. Prva se odnosi na obaveštavanje javnosti o zagađenju vazduha, druga na mere zaštite zdravlja osetljivih grupa stanovništva i treća je usmerena na ...

Read More »

Aero Alarm: “Izuzetnu zagađenost vazduha protekle sedmice privremeno zaustavila kiša”

Prikaz-kvaliteta-vazduha-u-Valjevu-za-proteklu-nedelju-po-danima

“Prve nedelje novembra 2021. vazduh u Valjevu je bio zagađen. Ponedeljak i utorak su imali indeks “veoma loš”, sreda i nedelja “loš”. Kiša je sprečila veće zagađenje vazduha u četvrtak, petak i subotu kada je vazduh u Valjevu ocenjen indeksom “srednji”. Najviša prosečna dnevna koncentracija PM čestica za proteklu nedelju zabeležena je u ponedeljak, 1. novembra 2021. Koncentracija PM 10 ...

Read More »

Ista meta, isto odstojanje!

GODISNJI-IZVESTAJ-AERO-2020

Grejna sezona zbog nepovoljnih vremenskih prilika počela je 7 dana ranije. U gradu u kojem se godinama unazad beleži između 120 i 170 dana sa prekomernom koncentracijom PM čestica, tih “dodatnih” 7 dana nam dođe kao so na već posoljenu ranu. Tako smo već 3. novembra, na Svetski dan čistog vazduha zabeležili preko 106 dana sa prekomernim aerozagađenjem. A, grejna ...

Read More »