Tag Archives: Aerozagađenje

Lokalni odgovor: Nacrt budžeta bez jasne projekcije smanjenja broja prekomerno zagađenih dana!

Udruženje Lokalni odgovor pozvalo je građane i građanke Valjeva da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu, koja traje do 18. novembra, ukazujući da taj dokument ne predviđa finansijska sredstva i mere čijom bi realizacijom bili ostvareni ciljevi utvrđeni Zakonom o zaštiti vazduha. “Projektanti valjevskog budžeta su naveli da u ovoj “baznoj 2022” godini ...

Read More »

RERI podneo zahtev za ponavljanje Javnog uvida u Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva

RERI-2021_logo-za-potpis-mail

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je zahtev za ponavljanje Javnog uvida u Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva, zbog kršenja Uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine. Gradska uprava Valjevo je 27. oktobra oglasila Javni uvid na Nacrt Plana kvaliteta vazduha 2022-2027, navodeći rok od 20 dana ...

Read More »

Aero Alarm: 99 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti PM 10 od početka godine!

Aero-Alarm-tabela-24.10-30.10.2022

U poslednjoj nedelji oktobra meseca vazduh u Valjevu bio je zagađen. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 10 čestica u iznosu od 54,18 μg/m3 zabeležena je u ponedeljak, 24. oktobra. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2.5 čestica zabeležena je u nedelju, 30. oktobra, u vrednosti od 38,82 μg/m3. U nedelju u 18 časova zabeležena je i maksimalna satna koncentracija PM ...

Read More »

Građanske preporuke za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu čekaju odgovor!

Disite-pazljivo-iRevolucija-preporuke-za-unapredjenje-monitoringa-1

U okviru projketa “Dišite pažljivo”, polovinom oktobra meseca organizacija iRevolucija predala je na pisarnicu Gradske uprave Valjevo dokument sa građanskim preporukama za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha u našem gradu. Dokument je adresiran na gradonačelnika Valjeva, Gradsko veće i Skupštinu grada i do sada iz Gradske uprave nema zvaničnog odgovora. Tim projekta “Dišite Pažljivo” je u dokumentu predložio 7 preporuka, uz ...

Read More »

Aero Alarm: Zagađenje vazduha u porastu!

Aero-Alarm-15-23.10.2022

Zagađenje vazduha u Valjevu u protekloj nedelji je u porastu. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 10 čestica izmerena je u petak, 21. oktobra 2022. kad je iznosiča 58,36 µg/m3 . Najviša srednja dnevna koncentracija PM 2.5 čestica zabeležena takođe u petak, 21. oktobra u vrednosti 39,89 µg/m3 . U petak, u 19 časova, zabeležena je i maksimalna satna koncentracija PM ...

Read More »

Drugi rebalans Eko fonda

Gradsko-vece-1

Gradsko veće je na nedavnoj 68. sednici prihvatilo drugi rebalans Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini, na osnovu zahteva JKP “Toplana” i JKP “Vidrak” za promenu sredstava i na osnovu definisanih iznosa iz već potpisanih ugovora. Valjevski Eko fond je po prvom usvajanju iznosio 123 miliona 238 hiljada dinara, da bi nakon ...

Read More »

Monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu ponovo u rukama gradskog Zavoda za javno zdravlje

Posle 2 godine, Zavod za javno zdravlje Valjevo ponovo će meriti kvalitet vazduha u našem gradu. Ovdašnji Zavod bio je jedini ponuđač na tenderu i sa monitoringom će početi 1. novembra. Zaključno sa 31. oktobrom, kvalitet vazduha u Valjevu meriće Institut “Vatrogas” iz Novog Sada, koji je prethodne 2 godine dobijao na javnom pozivu za uslugu merenja zagađenosti vazduha u ...

Read More »