Tag Archives: Aerozagađenje

DA VALJEVO PRODIŠE: Alarmantni podaci porasta aerozagađenosti i broja obolelih

Poslednje tri godine, što je potvrdila državna Agencije za zaštitu životne sredine, Valjevci udišu najzagađeniji vazduh u Srbiji, koji sadrži i teške metale, poput olova, kadmijuma, nikla i arsena. Još gore, smeša dima, čađi, prašine i kiseline utiče i na pojavu astme, bronhitisa i druga oboljenja pluća, do onog najtežeg – kancera. Početkom 2016. godine u Valjevu je zabeleženo najveće ...

Read More »

DA VALJEVO PRODIŠE: Novi projekat našeg portala!

Živeti u Valjevu u zimskom periodu, udisati smog sa primesama kiseonika, a ostati zdravih pluća, misija je koja iz godine u godinu u našem gradu postaje sve više nemoguća, a nažalost za mnoge naše sugrađane i fatalna. Ovdašnji Zavod za javno zdravlje je do ove godine svakodnevno merio nivo aerozagađenja za tri parametra (S02, N02 i čađ) na tri lokacije: ...

Read More »