Tag Archives: Časopis

Jubilarni 80. broj časopisa “Akt” – panorama svetske poezije

Jubilarni, 80. broj časopisa za književnost, umetnost i kulturu “Akt”, koji već devetnaest godina u kontinuitetu izlazi u Valjevu, izašao je iz štampe na samom izmaku 2019. godine. Pored već ustaljenih rubrika, časopis “Akt” od prvog broja veliku pažnju posvećuje prevodilačkoj književnosti i tako sve do danas. Ovaj jubilarni 80. broj donosi izbor – pregled prevedene poezije koja je do ...

Read More »

Časopis “Akt” daruje biblioteke škola i ustanova kulture

Časopis za književnost, umetnost i kulturu “Akt”, koji u Valjevu izlazi u kontinuitetu 19 godina, započeo je akciju darivanja knjiga i časopisa bibliotekama kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu. Časopis “Akt” do sada je objavljen na makedonskom, slovenačkom i poljskom jeziku kroz projekat “Revija u reviji”. Bliži se 80. broj i 20. rođendan ovog časopisa koji podržava i promoviše stvaralaštvo ...

Read More »

Tradicija i kvalitet

Bliži se izlazak jubilarnog 80. broja Časopisa za književnost, umetnost i kulturu”Akt”, jedinog časopisa u Valjevu koji u kontinuitetu izlazi već 19 godina. Pored valjevskih pisaca, članovi redakcije “Akta” su mr Srba Ignjatović, Pero Zubac, Miroljub Todorović, mr Dušan Stojković, a do prošle godine, kada je preminuo, i Bajo Džaković. Stalni saradnik redakcije je i dr Vladimir B. Perić, jedan ...

Read More »