Tag archives for Časopis

image-35376
image-35376

Časopis “Akt” daruje biblioteke škola i ustanova kulture

Časopis za književnost, umetnost i kulturu 'Akt', koji u Valjevu izlazi u kontinuitetu 19 godina, započeo je akciju darivanja knjiga i časopisa bibliotekama kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu. Časopis 'Akt' do sada je objavljen na makedonskom, slovenačkom i poljskom jeziku kroz projekat 'Revija u reviji'. Bliži se 80. broj ...
Read More »
image-35059
image-35059

Tradicija i kvalitet

Bliži se izlazak jubilarnog 80. broja Časopisa za književnost, umetnost i kulturu'Akt', jedinog časopisa u Valjevu koji u kontinuitetu izlazi već 19 godina. Pored valjevskih pisaca, članovi redakcije 'Akta' su mr Srba Ignjatović, Pero Zubac, Miroljub Todorović, mr Dušan Stojković, a do prošle godine, kada je preminuo, i Bajo Džaković. ...
Read More »