Tag Archives: Dečija ishrana

Edukativna predavanja za decu o pravilnoj ishrani

Valjevo

Polazna osnovu u planiranju ishrane dece u obdaništu je Pravilnik o normativu društvene ishrane dece u ustanovama za decu, kao i Upustvo za njegovu primenu. Prilikom planiranja jelovnika strogo se poštuju potrebe dečijeg organizma u enegetskim, gradivnim i zaštitnim materijama. Ishrana dece u obdaništu treba da zadovolji 70-75% dnevnih energetskih potreba za hranom, što znači obezbeđenje adekvatnih nutritivnih potreba uz ...

Read More »