Tag archives for Gradsko veće - Page 2

image-33520
image-33520

Održana 72. sednica Gradskog veća

Na 72. sednici Gradskog veća razmatran je Izveštaj o izvršenju godišnjeg plana rada za 2017/2018. godinu Predškolske ustanove „Milica Nožica“ Valjevo. Predškolska ustanova „Milica Nožica“ u najvećoj meri u 2017/2018. godini ispunila je planirane aktivnosti stoji u izveštaju. U izveštajnom periodu delatnost Ustanove se odvijala kroz obezbeđenje dnevnog boravka i ishrane dece, kroz ostvarivanje vaspitno-obrazovne, ...
Read More »
image-32997
image-32997

17 predloga aktivnosti Gradskog veća za prevazilaženje problema aerozagađenja

Jedna od glavnih tački jučerašnjeg zasedanja Gradskog veća bila je posvećena problemu aerozagađenja i predlozima kako da se zagađenost vazduha u Valjevu smanji. Članovi Gradskog veća razmatrali su informacije sa javne rasprave, koja je krajem decembra meseca održana na temu aerozagađenja, i dali 17 predloga aktivosti za prevazilaženje problema sa kojim ...
Read More »
image-32960
image-32960

Problem aerozagađenja jedna od tema sutrašnjeg zasedanja Gradskog veća

Sutra će na 70. sednici Gradskog veća, kao 3. tačka dnevnog reda, biti razmatrane informacije sa javne rasprave na temu aerozagađenja u gradu Valjevu sa predlogom akivnosti za prevazilaženje postojećeg stanja. Sa jednog od prethodnih zasedanja Gradskog veća (foto: Grad Valjevo) Dnevni red sutrašnjeg zasedanja gradskih većnika sadrži ukupno 7 tačaka, ...
Read More »
image-32488
image-32488

Održana 69. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama. Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama proistekle su iz upotrebe usklađivanja tarifnog broja 1 taksene tarife lokalnih komunalnih taksi sa prosečnom zaradom po zaposlenom ostvarenom na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar-avgust godine koja prethodi godini za ...
Read More »
image-32359
image-32359

Održana 68. sednica Gradskog veća

Na poslednjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za godinu. Odlukom o budžetu planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.375.000.000,00 dinara. Najveći udeo imaju tekući prihodi 2.850.000.000,00, zatim slede poreski prihodi sa 2.193.950.000,00 , porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.577.000.000,00 , porez na imovinu ...
Read More »
image-31316
image-31316

Održana 65. sednica Gradskog veća

Na juče održanoj sednici Gradskog veća prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar - septembar 2018. godine. Odlukom o budžetu grada Valjeva za godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.625.686.139,88 dinara, a ostavreni su u iznosu od 2.026.212.348,36 ...
Read More »
image-30335
image-30335

Gradsko veće o izvršenju budžeta, novoj sistematizaciji radnih mesta i planu odbrane od poplava

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine sačinjen je u skladu sa članom 76. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisana obaveza lokalnog organa uprave nadležnog za finansije da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne ...
Read More »