Tag Archives: Gradsko veće

Održana 69. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama. Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama proistekle su iz upotrebe usklađivanja tarifnog broja 1 taksene tarife lokalnih komunalnih taksi sa prosečnom zaradom po zaposlenom ostvarenom na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar-avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje taksa na isticanje firme na poslovnom prostoru, prema ...

Read More »

Održana 68. sednica Gradskog veća

Na poslednjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za godinu. Odlukom o budžetu planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.375.000.000,00 dinara. Najveći udeo imaju tekući prihodi 2.850.000.000,00, zatim slede poreski prihodi sa 2.193.950.000,00 , porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.577.000.000,00 , porez na imovinu 455.000.000,00, donacije i transferi 388.050.000,00, primanja od prodaje nefinansijske imovine ...

Read More »

Održana 65. sednica Gradskog veća

Na juče održanoj sednici Gradskog veća prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2018. godine. Odlukom o budžetu grada Valjeva za godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.625.686.139,88 dinara, a ostavreni su u iznosu od 2.026.212.348,36 dinara. U skladu sa Odlukom o budžetu i ostvarenim prihodima i ...

Read More »

Gradsko veće o izvršenju budžeta, novoj sistematizaciji radnih mesta i planu odbrane od poplava

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine sačinjen je u skladu sa članom 76. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisana obaveza lokalnog organa uprave nadležnog za finansije da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku ...

Read More »

Gradsko veće o “Privrednoj zoni” i “Festivalu duvan čvaraka”

Valjevo

Na današnjoj 60. sednici Gradskog veća članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Valjeva neposrednom pogodbom. Grad je odlučio da kupi nove parcele, kako bi povezao već postojeće za privrednu zonu i tako uredio pristup istoj. Grad Valjevo je vlasnik kompleksa neizgrađenog građevinskog zemljišta površine oko 20 hektara katastarskih parcela koje se nalaze u obuhvatu Plana ...

Read More »

Pozitivni poslovni rezultati za valjevski Vodovod, JP “Kolubara”, Vidrak, Toplanu i TOV

Na 55. sednici sednici Gradskog veća, razmatrani su i prihvaćeni prošlogodišnji izveštaji o radu javnih komunalnih preduzeća „Stubo-Rovni“, „Vodovod-Valjevo“, „Vidrak“, „Toplana-Valjevo“, kao i izveštaji „Agrorazvoj-Valjevske doline“, Turističke organizacije i Saveta za zdravlje grada Valjeva. Članovi Gradskog veća dali su saglasnost i na odluku o raspodeli ostvarene dobiti JKP „Vodovod-Valjevo“, „Vidrak“ i „Toplana“. Utvrđen je predlog odluke o izmenama i dopunama ...

Read More »

Zgrada Doma Vojske u rukama Biblioteke

Pored Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kojim se u ovoj godini za 12 predloženih projekata predviđa utrošak od 48,6 miliona dinara, Gradsko veće je na juče održanoj sednici zgradu Doma Vojske, kao poslovni objekat, dodelilo za potrebe i obavljanje delatnosti Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” čiji je osnivač Grad Valjevo. Biblioteka trenutno koristi prostor na dve lokacije u ...

Read More »
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort