Tag Archives: Groblje

Tajna starog valjevskog groblja na Vidraku

Vidrak

Sredinom dvadesetoga veka u Valjevu je načinjen niz urbanističkih poteza koji su promenili sliku grada. Između ostaloga, na desnoj obali Кolubare, na brdu Bair (Vidrak), podignut je monumentalni Spomenik borcima revolucije, okružen prostranim spomen parkom. Izradnja ovakvog kompleksa je zahtevala zatiranje prethodnog sadržaja, starog varoškog groblja. U njegovom sastavu su postojale parcele Ratničkog groblja na kom su sahranjivani oficiri i ...

Read More »