Tag Archives: Kese

Upotreba plastičnih kesa opala 40 odsto

Privredna komora Srbije (PKS) završila je Predlog Nacrta pravilnika o kesama, a sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS-a Dragan Stevanović kaže da Srbija tu ne zaostaje za evropskom praksom. Pravilnikom o kesama predviđaju se tehnički uslovi koje treba da zadovolji kesa, da bi mogla da se nađe na tržištu u Srbiji kojom bi se izbegle zabune oko ...

Read More »