Tag Archives: Odšteta

Isplata štete od požara i udara groma posle dve godine pauze

Valjevo

Posle dve godine pauze, počela je isplata na ime saniranja štete nastale posle elementarne nepogode – požara i udara groma na teritoriji grada Valjeva. Isplata vlasnicima oštećenih objekata i uništenih dobara bila je stopirana u prethodnom periodu. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je potpisao odluku kojom će 30 naših sugrađana i pravnih lica dobiti nadoknadu za štetu koju su pretrpeli. Nadoknada ...

Read More »

Prijava ujeda pasa lutalica u roku od 24 sata

Valjevo

Obaveštavaju se građani da ukoliko su pretrpeli štetu nastalu ujedom pasa lutalica, treba da podnesu pisanu prijavu o nastalom ujedu, najkasnije u roku od 24 časa nakon ujeda ili napada od strane pasa lutalica Odeljenju nadležnom za inspekcijske poslove- Komunalnoj inspekciji. Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti na šalteru za informacije ili u neradne dane na ...

Read More »