Tag Archives: Plan kvaliteta vazduha

I dok novi Plan kvaliteta vazduha kasni, prethodni bez doprinosa ostvarenju očekivanih rezultata!

Aerozagadenje-4

U iščekivanju novog Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 za Valjevo, sa čijim završetkom izrade se poprilično kasni, Tim Zelena komuna 22 i Građanski savet za čist vazduh napravili su podrobnu analizu učinka prethodnog Plana kvaliteta vazduha za period 2016-2021. Kroz niz aktivnosti i inicijativa u okviru projekta “Zelena komuna 22 – Participativno rešenje za aerozagađenje u Valjevu”, Savet i Tim Zelene ...

Read More »

Aero Alarm: “Gradska uprava u docnji i nemaru”

Plan-kvaliteta-vazduha-PKV

U izveštaju Aero Alarm, koji se na sedmičnom nivou bavi kvalitetom vazduha u Valjevu, Udruženje građana “Lokalni odgovor” ponovo ukazuje da nacrt novog Plana kvaliteta vazduha za Valjevo 2022-2027, do dan danas nije objavljen, niti sastav Radne grupe koja učestvuje u pripremi tog važnog dokumenta javne politike. U izveštaju se ističe i da prethodni Plan kvaliteta vazduha za period 2016-2021 ...

Read More »

Aero Alarm: Najzagađeniji vazduh protekle nedelje bio na Savindan!

Aero-Alarm-tabela

Prema izveštaju “Aero Alarm”, koji objavljuje “Lokalni odgovor”, vazduh u Valjevu u poslednjoj nedelji januara meseca bio je izuzetno opasan po zdravlje. Svakodnevno je zabeleženo višestruko prekoračenje granične vrednosti  za PM čestica. Najzagađeniji dan bio je na Savindan. Valjevo na dan 31. januar beleži 27 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu od početka godine. Lokalni odgovor u izveptaju ukazuje ...

Read More »

“Nova godina dočekana bez Plana kvaliteta vazduha!”

U prvom “novogodišnjem” izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu, koji objavljuje Udruženje građana “Lokalni odgovor”, ističe se da su Valjevci u prethodnoj godini, udisali zagađen vazduh 152 dana, što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine, koliko je propisano Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Takođe se ukazuje da ...

Read More »

Sastanak predstavnika Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu sa gradonačelnikom!

IMG_20211223_100533_edit_25729864609094

Predstavnici Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu i tima Zelena komuna 22, pozvani su telefonski putem na sastanak sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, kako bi razgovarali o predloženom setu mera koje je Savet zvanično uputio još pre mesec i po dana na adrese ne samo gradonačelnika, već i Gradskog veća i Skupštine grada Valjeva. Sastanak je održan danas, nakon čega ...

Read More »

“Odmah ćemo početi da primenjujemo sve mere koje budu predložene novim Planom kvaliteta vazduha”

Prošle godine u novembru, nepuna 3 meseca od formiranja nove gradske vasti, novi gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je za Valjevska posla govorio o problemu aerozagađenja i planovima za njegovo rešavanje. Godinu dana kasnije, ponovo na istu temu razgovaramo sa prvim čovekom grada Valjeva. U intervjuu za Valjevska posla, Gojković je rekao da ova grejna sezona nije izgubljena, jer se “gradska ...

Read More »

“Uključite javnost u proces pripreme novog Plana kvaliteta vazduha”

Udruženje građana “Lokalni odgovor” u saopštenju za javnost ukazuje da je uprkos zahtevima zainteresovanih građana da se pristupi izradi novog Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 uz učešće javnosti, Gradska uprava u Valjevu je pre 3 meseca zaključila ugovor sa Saobraćajnim institutom CIP iz Beograda u konzorcijumu sa preduzećem SET doo iz Šapca o izradi tog dokumenta. Iako je rok za izvršenje ...

Read More »