Tag Archives: PM10

Aero Alarm: “Nevidljivi milioni za nevidljive mere vidljivo ne utiču na smanjenje zagađenja vazduha”

Aerozagadenje-1

U drugoj nedelji marta meseca vazduh u Valjevu bio je zagađen. Najviša srednja dnevna koncentracija PM10 čestica izmerena je u petak, 11. marta – 91,41 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 2.5 čestica zabeležena je u sredu 9. marta – 63,19 µg/m3. Maksimalna satna koncentracija PM10 čestica bila je u nedelju, u 20 časova, kada je izmereno 207,93 µg/m3, dok ...

Read More »

Iako su kiša i vetar ublažili koncentracije zagađujućih materija, vazduh je protekle sedmice bio lošeg kvaliteta!

Aero-Alarm-tabela-4

“U poslednjoj sedmici februara vazduh je bio zagađen, kiša i vetar ublažili su koncentracije zagađujućih materija. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 10 čestica prethodne nedelje, zabeležena je u petak, 25. februara – 95,82 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2.5 čestica zabeležena u sredu, 23. februara – 50,50 μg/m3. Prethodnog dana, u 20 časova, registrivana je maksimalna satna koncentracije u ...

Read More »

“Zvanično merenje kvaliteta vazduha ničemu ne služi!”

Aero-Alarm-tabela-prikaz-podataka-mernja-PM10-lokalna-mreza

Lokalni odgovor u okviru sedmičnog izveštaja “Aero Alarm” o kvalitetu vazduha u našem gradu ukazuje da Gradska uprava u Valjevu ne uspeva da objavljuje ažurno informacije o dnevnim prekoračenjima graničnih vrednosti, kao i da se u ovom trenutku na zvaničnom sajtu Grada Valjeva objavljeni podaci o prekoračenjima graničnih vrednosti iz polovine decembra prošle godine. Posebno se skreće pažnja na razlike ...

Read More »

Aero Alarm: Veoma loš vazduh poslednje sedmice oktobra

Aero-Alarm-tabela-1

“U poslednjoj sedmici oktobra meseca vazduh u Valjevu bio je zagađen. Jedan dan indeks kvaliteta vazduha je imao ocenu “loš” (ponedeljak, 25. oktobar), a šest dana indeks “veoma loš”. Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u sredu, 27. oktobra, kada su suspendovane čestice pršine prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u iznosu od 95,05 µg/m3 ...

Read More »

U Valjevu 80 dana prekomerno zagađenog vazduha od početka godine

Prema podacima iz nedeljnog izveštaja o kvalitetu vazduha u Valjevu udruženja “Lokalni odgovor”, Valjevci su i u poslednjim danima marta i početkom aprila meseca disali vazduh opasan po zdravlje. Prošle sedmice, od ponedeljka do petka, vazduh u Valjevu je “zagađen”, a u subotu i nedelju “prihvatljiv”. Od početka godine, kako govore podaci državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha, ukupno ...

Read More »

Državni monitoring beleži 66 dana sa prekoračenjem GV PM10 od početka godine, prema podacima lokalne mreže broj zagađenih dana još veći!

“Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u subotu 20. marta, kada je prosečne dnevna koncentracija iznosila 65.46 μg/m3. Najviša satna koncentracija suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je istog dana u 18 časova i iznosila 134.48 μg/m3. Suspendovane čestice PM2.5 dostigle su najvišu satnu koncentraciju u petak, 19. marta u vrednosti od 119.14 μg/m3 u 20 časova”, ...

Read More »

“Zagađen vazduh 12. marta predstavljao vanrednu zdravstvenu opasnost za sve stanovnike Valjeva”

Vazduh u Valjevu protekle sedmice bio je svaki dan opasan po zdravlje, 6 dana bio je kategorije “zagađen”, a 1 dan “jako zagađen”, pokazuje sedmični izveštaj Lokalnog odgovora o kvalitetu vazduha u našem gradu, koji se sprovodi u okviru akcije Aero Alarm. U izveštaju se navodi da je od početka 2021. godine ukupno bilo 64 dana sa zagađenim vazduhom. Prema ...

Read More »