Tag Archives: Računi

Odluka JKP “Vidrak“ Valjevo o uslovima i načinu regulisanja dugovanja

U cilju regulisanja duga po osnovu komunalne usluge iznošenja komunalnog otpada JKP“ VIDRAK“ Valjevo obaveštava korisnike usluga o mogućnosti otpisa kamate i sklapanja sporazuma na 12 rata. Na sednici Nadzornog odbora održanoj 18.02.2022.godine doneta je Odluka o uslovima i načinu regulisanja neizmirenih dugovanja za pruženu uslugu iznošenja komunalnog otpada broj 01-872/1-22 koja se odnosi na korisnike usluga JKP „VIDRAK“ Valjevo. ...

Read More »