Tag Archives: Redovne platiše

Popust 5% za korisnike koji redovno plaćaju grejanje

Valjevo

Na 68. sednici Gradskog veća data je saglasnost na Odluku o umanjenju iznosa fakturisane usluge grejanja JKP “Toplana” Valjevo, kojom je predviđeno da se redovnim platišama umanji račun za grejanje za 5%. Odluka će stupiti na snagu prvog narednog meseca posle usvojanja lokalnogi parlementa. “Korisnicima grejanja, koji svoje obaveze iz prethodnog meseca izmire do 15-og u tekućem mesecu, za taj ...

Read More »