Tag Archives: Štab za vanreden situacije

Na Infektivnom odeljenju leži 8, a na pulmo-prekovid 21 pacijent! 8 pacijenata sa težom kliničkom slikom preveženo u Beograd!

Korona virus

Predlog za uvođenje vanredne situacije u Valjevu potekao je od Zavoda za javno zdravlje zbog preteće epidemiološke sitiacije. Jednoglasno je usvojen danas oko podneva na hitnoj sednici Stručno-operativnog tima kojoj su prisustvovali svi članovi SOT-a. Nakon toga, taj predlog je usvojio Štab za vanredne situacije i aktuelni gradonačelnik je doneo odluku o proglašenju vanrednog stanja. U Izveštaju sa predlogom Stručno-operativnog ...

Read More »

“Valjevo zaštićeno od poplava”

Velike kišne padavine koje su se kretale od 40 u urbanom području do 109 litara po kvadratnom metru na seoskom području, uzrokovale su jedan od najdužih bujičnih talasa, koji je trajao 36 sati. Došlo je do izlivanja manjih vodotokova i reke Kolubare nizvodno od Valjeva. Zahvaljujućim sprovedenim preventivnim merama zaštite od poplava u periodu pre poplava, poput završetka regulacije korita ...

Read More »

Saopštenje Štaba za vanredne situacije grada Valjeva: “Informacije isključivo saopštava komandant Štaba za vanredne situacije”

Sednica štaba za vanredne situacije

Povodom netačnih tvrdnji o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za vreme vanrednog stanja, iznetih u javnosti od neovlašćenih lica, obaveštavamo građane Valjeva o sledećem: Nadležnost štabova za vanredne situacije regulisana je članovima 43 i 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl.Glasnik RS“, br.87/2018) i Uredbom o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za ...

Read More »

Štab za vanredne situacije, 21. april

Štab za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je na sednici održanoj u utorak, 21. aprila 2020. godine, doneo sledeće zaključke: 1. Zelene pijace (na otvorenom i zatvorenom prostoru), koje su za vreme vanrednog stanja obustavile rad, nastavljaju sa radom počev od 07,00 do 13,00 časova. Korisnici usluga (zakupci tezgi i posetioci, odnosno kupci) dužni su da se pridržavaju uputstava zaposlenih na ...

Read More »

Održana osma sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Sednica štaba za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo sledeće naredbe: NALAŽE SE: 1. Da se obezbede sredstva za nabavku 10 motornih leđnih prskalica. Navedene prskalice biće smeštene u Gradskoj upravi grada Valjeva i koristiće se za dezinfekciju prema iskazanim potrebama. 2. Da se obezbede sredstva za izvođenje radova u operacionom bloku Opšte bolnice Valjevo. 3. JKP ...

Read More »