TOV

VAljevo

Turistička organizacija Valjevo je javna služba Skupštine grada Valjeva, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji grada i okoline.

Kao destinacijska menadžment organizacija, TOV u promociji Valjeva, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju naš grad.

Naša misija je promocija Valjeva kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Naša vizija je da Valjevo postane poželjno turističko odredište, mesto koje se rado i uvek iznova posećuje.

Delatnost Turističke organizacije Valjeva je:

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

– Promocija turizma grada,

– Koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju i promociju turizma;

– Donošenje godišnjeg programa i plana promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijskim marketing planom. planovima i programima Turističke organizacije Srbije;

– Obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti grada (štampane publikacije, audio i video promo materijal. internet prezentacija. suveniri itd.), a u saradnji sa nadležnim organima obezbeđivanje turističke signalizacije:

– Prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma

– Organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, naučnih stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija

– Organizovanje turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista idr);

– Posredovanje u pružanju usluga u domaćoj radinosti;

– Podsticanje realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;

– Druge aktivnosti na promociji turizma u skladu sa osnivačkim aktom i statutom.