Predlog izleta 5

Izlet 5

Obilazak Valjeva i okoline započinjemo odlaskom u Brankovinu.

Tešnjar

Na spisku turističkih zanimljivosti zauzima I mesto. Građen je u srpsko-balkanskom stilu 18. i 19.veka. Ova gradska četvrt je smeštena na desnoj strani reke Kolubara, do I sv.rata bila je centralni najvažniji deo varoši. Ako Valjevo posetite krajem avgusta sigurno ćete uživati u brojnim sadržajima koji se nude u okviru kulturno–turističke manifestacije ‚‚Tešnjarske večeri‚‚. Poslednjih godina više serija i filmova snimano je u Tešnjaru pa ova stara čaršija postaje nacionalni filmski grad.

Više o Tešnjaru možete pročitati na tov.rs. ( Link )

Knez Miloševa ulica

Danas glavni trgovački deo grada predstavlja vredan deo starog gradskog jezgra. Nastala je u drugoj polovini 19.veka i početkom 20.veka sa leve strane reke Kolubare.

Više o Knez Miloševoj ulici pročitajte na tov.rs. ( Link )

Desankin venac

Sa spomenikom i Trg Živojina Mišića, uz trgovačku ulicu Kneza Miloša, čine reprezentativnu pešačku zonu u centru grada.

Više o Desankinom vencu pročitajte na tov.rs. ( Link )

Muselimov konak

Najstarija zgrada u Valjevu, građena u 18.veku. U podrumu konaka bili su zatvoreni knezovi Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin. Danas se u konaku nalaze dve stalne postavke. U podrumu konaka posetioci mogu da obiđu postavku ‚‚Seča knezova‚‚ a u prizemlju ‚‚Valjevska nahija i Valjevci u I i II srpskom ustanku…

Više o Muselimovom konaku pročitajte na tov.rs. ( Link )

Narodni muzej Valjevo

Stalna izložba valjevskog muzeja predstavlja nesvakidašnji vremeplov nastao kombinacijom klasičnih načina muzejske prezentacije i modernih metoda ambijentalne i događajne rekonstrukcije obogaćenih upotebom savremene scenografske multimedijalne tehnologije. To je prva srpska stalna postavka za 21.vek: „Treća dimenzija  prošlosti – pogled iz budućnosti“.

Više o Narodnom muzeju Valjevo pročitajte na tov.rs. ( Link )

Moderna galerija

Smeštana je u centru grada u reprezentativnom prostoru, sa lepim izložbenim prostorom i stalnom postavkom slika Ljube Popovića. Odlikuje se osmišljenom i doslednom koncepcijom koja se oslanja na fantastično i iracionalno slikarstvo.

Više o Narodnom muzeju Valjevo pročitajte na tov.rs. ( Link )

Brankovina se nalazi desetak kilometara,ili “sat i po hoda severno od Valjeva”,  kako je zabeležio Prota Mateja Nenadović i svojim Memoarima. Mali je broj i većih mesta koja su ostavila tako snažan pečat na srpskoj istoriji i kuluri kao ovo prelepo i živopisno valjevsko selo.

Znamenitosti Brankovine su sabrane u kulturno-istorijski kompleks koji obuhvata Crkvu Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila-zadužbinu Prote Mateje Nenadovića, Protinu školu, sada Muzej školstva u I srpskom ustanku, Desankinu školu sa muzejskom postavkom posvećenoj velikoj poetesi, staru sudnicu, vajat porodice Nenadovića i Desanke Maksimović, kao i stare kuće „sobrašice“ u prelepoj porti brankovačke crkve.

Više o Brankovini možete saznati na sajtu TOV.rs ( Link )

Nakon obilaska Brankovine nastavite sa upoznavanjem grada.

Manastir Lelić

Na 11km od Valjeva, rodnom mestu Nikolaja Velimirovića nalazi se manastir  Lelić. Manastir je zadužbina Vladike Nikolaja i njegovog oca Dragutina Velimirovića. Crkva ima oblik krsta sa kupolom iznad centralnog dela hrama. Sagrađena je od kamena, cigle i sige. Dana 12.maja 1991.godine mošti Vladike Nikolaja su prenete iz manastira Sv.Sava u Liverpulu u lelićku crkvu. U porti manastira nalazi se kapela takođe zadužbina episkopa Nikolaja. Iste godine otvoren je muzej u krugu manastirske porte posvećen sećanju na episkopa Nikolaja.

Više o manastiru Lelić  pročitajte na tov.rs. ( Link )

Reka Gradac

Klisura reke Gradac, sa njegovim pritokama po izuzetnim odlikama i po stepenu očuvanosti, pripada izuzetnim prirodnim vrednostima Srbije. Nalazi se južno od Valjeva i čini desnu pritoku Kolubare.Šetnjom kraj ove planinske reke, staništa vidri, stiže se do više uređenih plaža i do nekoliko vodenica čija okolina, uređena u etno stilu, predstavlja prijatno mesto za odmor i rekreaciju ali i dočarava duh vremena iz kojeg potiču.

Više o reci Gradac možete pročitati na tov.rs. ( Link )