BOLJE I EFEKTIVNIJE SUFINANSIRANJE LOKALNIH MEDIJSKIH PROJEKATA

Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR narednih 6 meseci realizovaće projekat ʺInformisan građanin = aktivan građaninʺ na teritoriji Grada Valjeva. Cilj projekta je doprinos transparentnijem i efektivnijem sufinansiranju medijskih projekata iz budžeta Grada Valjeva uključivanjem civilnog društva u definisanje i praćenje javnog interesa u medijskim sadržajima koji su plaćeni novcem poreskih obveznika. Projekat treba da doprinese definisanju lokalnih tema od javnog interesa koje će kroz medijske projekte biti sufinansirane iz gradskog budžeta 2018. i 2019. god, sa jedne strane, i podizanju kapaciteta lokalne samouprave za monitoring i evaluaciju medijskih projekta sufinansiranih iz gradskog budžeta, sa druge strane.

Glavne projektne aktivnosti obuhvataju: pokretanje pilot inicijative za uspostavljanje mehanizma za utvrđivanje specifičnog lokalnog javnog interesa u javnom informisanju na teritoriji Grada Valjeva; sprovođenje javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama o utvrđivanju tema od javnog interesa u oblasti lokalnog javnog informisanja; izradu predloga odluke o medijskim temama od lokalnog javnog interesa u periodu 2018-2019 koje će biti finansirane iz budžeta Grada Valjeva, kao i pokretanje inicijative za usvajanje odluke od strane gradske uprave. U okviru projekta biće realizovane i radionice za lokalne službenike o monitoringu i evaluaciji godišnjeg konkursnog ciklusa za medijske projekte, a predviđena je i radionica o finansijskom i narativnom izveštavanju koja će biti namenjena medijima dobitnicima sredstava u 2017. godini. U završnici projekta biće pokrenuta iniciativa za javno objavljivanje i dostupnost izveštaja o realizovanim medijskim projektima u 2017. godini.

CenTriR-a će sredinom septembra održati radni sastanak sa predstavnicima Gradske uprave Valjevo, kako bi se pristupilo izradi akcionog plana sprovođenja javnih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. Projekat ʺInformisan građanin=aktivan građaninʺ se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.