Transparentnim procesom za izbor novog Poverenika do najboljeg kandidata

Više od 60 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice pozvalo je nadležni skupštinski odbor za kulturu i informisanje da proces izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude potpuno otvoren, transparentan i u skladu sa zakonom.

Za nepunih mesec dana ističe mandat aktuelnom Povereniku. Prethodna iskustva sa kašnjenjem izbora rukovodilaca državnih organa, posebno nezavisnih institucija, imala su štetne posledice na njihov rad, a posledično i na prava građana i javni interes koje bi ove institucije trebalo da štite. Zbog toga inicijativa poziva nadležni odbor da što pre otpočne postupak izbora novog Poverenika.

U otvorenom pismu predlaže se da odbor javno pozove sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da se prijave za funkciju Poverenika. Zbog značaja institucije Poverenika kao nezavisnog državnog organa, posebna pažnja treba da se posveti kriterijumima neophodnim za stručnu i profesionalnu zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu
podataka o ličnosti. Da bi se obezbedio izbor najboljeg kandidata, incijativa poziva odbor da precizira zakonske uslove za izbor Poverenika, primeni standarde iz drugih postojećih zakonskih rešenja i dobrih praksi. Takođe, potrebno je i da nadležni odbor obavi razgovor sa najboljim kandidatima na sednici koja će biti otvorena za javnost i da obrazloži predlog odluke o izboru najboljeg kandidata prema definisanim uslovima.

Potpisnici otvorenog pisma su: A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Bečejsko udruženje mladih, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, Beogradski fond za političku izuzetnost, BIRN, Biro za društvena istraživanja, CEKOR, Centar za afirmaciju dece i omladine, Centar za evropske politike, Centar za integritet, Centar za istraživanje javnih politika, Centar za istraživanje u politici Argument, Centar za razvoj civilnog društva (CRCD), Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, Centar za regionalizam, CeSID, CRTA, Dijalog, Društvo sudija Srbije, Društvo za obrazovanje odraslih, Ekološko udruženje”Rzav”, Evropski pokret u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Fondacija Centar za demokratiju, Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, Fondacija za razvoj domaćinstva, Forum žena Prijepolja, Građanske inicijative, Građanski Savet Grada Kraljeva, Grupa za konceptualnu politiku, Inicijativa mladih za ljudska prava, InTER, Internet portal Dijalog Net, Južne vesti, Link plus, Media i reform centar Niš, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, NVO “MillenniuM”, NVO Svet i Dunav, Obrazovanje plus, Odbor za ljudska prava Valjevo, Partneri za demokratske promene Srbija, Pirgos, Pravno dokumentaciona kancelarija PRADOK, Pravni skener, PROTECTA, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Savez inženjera i tehničara Srbije, SERTO – Profesionalizacija i kvalitet u obrazovanju odraslih, Share fondacija, Sindikat sudskih veštaka Srbije, Teatar TeProjekat Objektivna Drama – POD Teatar,Televizija Forum, Trag fondacija, Transparentnost Srbija,Udruženi sindikati Srbije “Sloga”, Udruženje “Ponuđači Srbije”,Udruženje građana Zlatiborski krug, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženje Narodni parlament, Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije, Udruženje Radnik, Portal Radnik.rs, Udruženje Sretenje Požega, Udruženje žena Peščanik, Viktimološko društvo Srbije, Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.