U Novu godinu sa jednom Gradskom upravom

Razmatranje predloga pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u organima grada Valjeva, službi budžetske inspekcije i službi interne revizije grada Valjeva, našlo se na jučerašnjoj sednici Gradskog veća. Ukupan broj radnih mesta u objedinjenom Pravilniku je 205 od čega 11 radnih mesta gde se radni odnos zasniva na određeno radno vreme, ukupan broj predviđenih lica je 285, od čega 10 funkcionera, 2 službenika na položaju prve grupe, 1 službenik na položaju druge grupe, 241 službenik i 31 nameštenik.

Utvrđen je predlog Odluke o broju gradskih uprava grada Valjeva, kojim se utvrđuje jedna Gradska uprava, a ova odluka će se primenjivati, počev od 1. januara 2018. godine.

Predlogom Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Valjeva je predviđeno da će se porez na imovinu za 2018. godinu za stanove u prvoj zoni povećati na godišnjem nivou od 5,52 do 89,14 dinara, za stanove u drugoj zoni do 30 dinara više, u trećoj zoni će kod pojedinih stanova porez biti isti kao i prethodne godine, dok će za ostale povećanje biti od 17 do 61 dinar na godišnjem nivou. U četvrtoj i petoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti, što utiče na promenu iznosa poreza, pa će osnovica za porez na imovinu biti kao i prethodne godine, a kod pravnih lica će iznositi 34.435,00 dinara.

Kod kuća u prvoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti, pa će porez biti isti, u drugoj zoni će doći do povećanja ili će biti isti porez u odnosu na prethodnu godinu, u iznosu od 75,60 dinara na godišnjem nivou. U trećoj zoni će porez biti veći do 70 dinara, u četvrtoj zoni do 50 dinara, a u petoj zoni do 45 dinara više na godišnjem nivou.

Neznatne izmene poreza se odnose i na poslovni prostor, garaže, a za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište će doći do smanjenja tržišne cene nepokretnosti ili će biti na prošlogodišnjem nivou.

Utvrđen je predloga Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu. Ova odluka se donosi zbog usklađivanja i regulisanja ove oblasti, nakon što je Ministarstvo omladine i sporta donelo Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa, kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Utvrđen je predloga Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija sa sedištem na teritoriti grada Valjeva, koje učestvuju u sportskim manifestacijama.

Zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o kulturi, utvrđen je predloga Odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Ustanove za galerijske poslove “Moderna galerija Valjevo”.

Utvrđen je predloga druge izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2017. godinu.

Razmatren je predlog rešenja o imenovanju radne grupe za koordinaciju i praćenje aktivnosti na projektima u kojima grad sarađuje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, kao i Rešenje o imenovanju komisije za kapitalne investicije, kojim će predsedavati gradonačelnik Valjeva.

Razmatren je predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica za građane koji su pretrpeli štetu usled uginuća domaćih životinja-ovaca od ujeda pasa lutalica. Opredeljen je iznos od 336.300,00 dinara, na osnovu četiri zahteva građana.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.