“Unapređenje kvaliteta vazduha u Valjevu nemoguće je ostvariti bez ogromne promene u efikasnosti grejanja”

Samo 9% ispitanih Valjevaca spremno je da promeni grejni uređaj sopstvenim sredstvima! To je jedan od rezultata istraživanja javnog mnjenja na temu energetskog siromaštva u  Valjevu, koje su u našem gradu sproveli RES fondacija i CeSID, u saradnji sa Vladinim Timom za smanjenje siromaštva i SKGO, a uz podršku UN Women i SDC. Imajući u vidu da je smanjenje energetskog siromaštva, pre svega unapređenjem energetske efikasnosti grejnih uređaja, jedan od najboljih načina za unapređenje kvaliteta vazduha, možemo slobodno konstatovati da je ovaj rezultat zaista poražavajući. Ujedno je i indikator da je neophodan sistemski rad na podizanju svesti lokalnog stanovništva, kao i da su neophodna veća dotiranja i subvencije koja su direktno usmerena na promenu energenta i  grejnog uređaja. U istraživanju se izdvaja i podatak da 19% valjevskih domaćinstava kao energent koristi ugalj. Znajući da kontrola kvaliteta goriva, ne samo uglja, nije uvek na zadovoljavajućem nivou, na ovaj podatak treba obratiti pažnju, upozoravaju iz RES fondacije. Istraživanje o energetskom siromaštvu RES fondacija uradila je na nacionalnom nivou, ali i zasebno u Valjevu, Nišu i Kraljevu – gradovima u kojima su u 2019. godini na nacionalnom niovu izmerene najviše srednje godišnje koncentracije PM 2.5 čestica, pri čemu treba naglasiti da naš grad tu “prednjači”, jer je u posmatranom periodu zabaležio najvišu srednju godišnju koncentraciju PM 2.5 čestica i vodeći je na toj “top 3” listi.

Spremnost-ispitanika-za-promenu-sistema-grejanja

Spremnost ispitanika u Valjevu za promenu sistema grejanja / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

Istraživanje “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” rađeno je u periodu od 15. oktobra do 2. novembra 2020. godine na slučajnom, reprezentativnom uzorku, od 410 punoletnih građana Valjeva. Istraživanje je pokazalo da 63% građana Valjeva koristi ogrevno drvo za grejanje stambenog objekta. Ugalj koristi petina ispitanika, dok je električna energija zastupljena kao gorivo kod 13% ispitanika. Čak 78% ispitanih Valjevaca ne bi menjalo sistem grejanja u domaćinstvu. Sistem grejanja bi zbirno promenilo samo 22% ispitanika. Od čega bi 9% građana to uradilo isključivo svojim sredstvima, 8% bi sistem grejanja promenilo kombinacijom svojih sredstava i materijalne podrške, dok bi 5% isključivo uradilo ovo uz materijalnu podršku. Podatak koji takođe zabrinjava je da 62% naših sugrađana uopšte nije upoznato sa merama koje mogu da se primene radi unapređenja energetske efikasnosti. Ono što je istraživanje još  pokazalo je da je spremnost građana Valjeva da koriste kreditna sredstva za poboljšanje grejanja u svom domaćinstvu prilično niska. Od građana koji su spremni, izolacija zidova (18%) i zamena prozora, vrata i stolarije su najprivlačnije mere (16%).

Spremnost-domacinstava-da-koriste-kreditna-sredstva-za-primenu-pojedinih-mera-povecanja-energetske-efikasnosti

Spremnost valjevskih domaćinstava da koriste kreditna sredstva za primenu pojedinih mera povećanja energetske efikasnosti / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

Prema rečima Aleksandra Macure, programskog direktora RES fondacije, s obzirom na to da u Srbiji u vreme sprovođenja istraživanja nije postojala zvanična definicija energetskog siromaštva, za istraživanje su određeni kriterijumi na osnovu nekih od parametara koji se primenjuju prilikom procene energetskog siromaštva u Evoropskoj uniji. Oni se odnose na cenu energenata koji se koriste u domaćinstvima, iznos primanja u domaćinstvima, trošak za energetske usluge, kao i na uslove stanovanja, pre svega starost objekta, građevinski materijal i energetsku efikasnost uređaja koji se koriste za grejanje, odnosno hlađenje.

“Rezultati ovog istraživanja nisu bitno drugačiji od rezultata istraživanja koje sam inicirao pre deset godina i to nije dobra vest. Dobra vest je da su ljudi u Valjevu sposobni i spremniji nego ikada da menjaju situaciju na bolje. Nama je bilo najvažnije da se potvrdi nalaz da je najčešći grejni uređaj u Srbji, pa i u Valjevu, šporet na čvrsto gorivo, kako bi se ponovo podsetili donosioci odluka gde žive i u kom segmentu je potrebno unaprediti energetsku efikasnost. Baza podataka sa ovakvih istraživanja je rudnik informacija koji se može godinama eksploatisati. Neophodno je svakako da značajno unapredimo način na koji koristimo energiju”, kaže za Valjevska posla Aleksandar Macura.

Aleksandar-Macura-RES-fondacija

Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije / Foto: Valjevska posla

Prema njegovim rečima unapređenje kvaliteta vazduha u Valjevu neostvarivo je bez ogromne promene u efikasnosti grejanja.

“Struktura sistema grejanja u gradu koja obuhvata tip uređaja, njegovu starost, gorivo koje se koristi i način pripreme i nabavke goriva, kao i stanje objekata kada je u pitanju energetska efikasnost, jasno ukazuju na potrebu za ogromnom promenom u efikasnosti grejanja, bez koje neće biti moguće ostvariti potrebno unapređenje kvaliteta vazduha u gradu Valjevu. Kada sagledamo i kretanja cena energenata na globalnim tržištima i kada konačno razumemo da oslanjanje na prirodni, ili drugi gas, ne može da reši naše probleme, doći ćemo u poziciju da počnemo ozbiljno da sagledavamo načine za neophodne promene”, ukazuje Macura.

Glavni-uredaj-za-grejanje-u-domacinstvima-u-kojima-ispitanici-zive

Glavni uređaj za grejanje u domaćinstvima u kojima ispitanici žive / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

Starost-uredaja-za-grejanje-prema-socijalnom-statusu

Starost uređaja za grejanje prema socijalnom statusu / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

Macura nam predočava kako možemo da utičemo na poboljšanje određenih sektora i otpočnemo sa rešavanjem problema u ovoj oblasti.

“Prvi korak je, prema mom mišljenju, svuda isti, a to je direktna pomoć najugroženijima da unaprede energetsku efikasnost javnim sredstvima. Takođe, neophodna je momentalna zabrana nestandardnih goriva u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije”, kazao je Macura.

Energenti-koje-domacinstva-u-kojima-ispitanici-zive-koriste-za-grejanje

Energenti koje domaćinstva u kojima ispitanici žive koriste za grejanje / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

Programski direktor RES fondacije je za kraj uputio poruku i savet Valjevcima.

“Moj savet Valjevcima je da nastave da se bore za bolji kvalitet vazduha, da kao građani i građanke traže od odgovornih da odgovorno razumeju izazov i da odgovore na izazov, a da kao potrošači energije ulože vreme u razumevanje i obrazovanje kako bi za svoj novac dobili najviše toplote i najmanje zagađenja”, poručio je Aleksandar Macura.

Subjektivna-ocena-kvaliteta-vazduha-u-domacinstvu-prema-socijalnom-statusu

Subjektivna ocena kvaliteta vazduha u domaćinstvu prema socijalnom statusu / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

Evo još nekih od rezultata i značajnijih opštih nalaza istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu”:

 • Skoro polovina građana Valjeva (44%) je navela da im prihodi nisu dovoljni da sastave “kraj s krajem”.
 • Neočekivan trošak u iznosu od 10.000 koji bi bio plaćen iz budžeta domaćinstva ne bi bilo u stanju da plati 58% građana.
 • Neizmirene obaveze za električnu energiju i grejanje starije od mesec dana ima 34% građana.
 • Najčešći problem sa stambenim objektima prisutan u svakom petom domaćinstvu su propali prozori ili vrata.
 • Termoizolacija na krovu ili fasadi postoji ne postoji na 75% objekata.
 • Najviše upotrebljivani uređaji za grejanje su uređaji za grejanje u pojedinačnim prostorijama, kao što su šporeti i peći na čvrsta goriva (41%), a najčešći energent je ogrevno drvo (63%).
 • Većina građana Valjeva (78%) ne bi menjala svoj sistem grejanja. Svaki 11. građanin bi sistem grejanja promenio isključivo svojim sredstvima.
 • Sa merama koje mogu da se primene radi unapređenja energetske efikasnosti uopšte nije upoznato 62% građana, dok je 32% tek delimično upoznato.
 • Najzastupljeniji uređaji za grejanje su u proseku starosti od 10 do 20 godina.
 • Građani koji nisu u stanju svojim prihodima da pokriju svoje troškove (57%) i naročito energetski ugroženi građani (62%) oslanjaju se na uređaje na čvrsta gorivo poput šporeta i peći za potrebe zagrevanja objekta daleko više od proseka.
 • Ako bi postojao kredit za unapređenje energetske efikasnosti, ispitanici bi ga najpre utrošili na izolaciju zidova.
 • Automobil nema 39% ispitanika. Od onih koji ga imaju, prosečna starost vozila je 15,32 godina i gotovo polovina automobila koristi dizel gorivo.
Pregled-problema-sa-kojima-se-domacinstvo-suocava-prema-socijalnom-statusu

Pregled problema sa kojima se domaćinstvo suočava prema socijalnom statusu / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

 

 

Upoznatost-sa-merama-za-unapredenje-energetske-efikasnosti-prema-socijalnom-statusu

Upoznatost sa merama za unapredenje energetske efikasnosti prema socijalnom statusu / Iz istraživanja “Energetsko siromaštvo u gradu Valjevu” RES fondacije

 

 

Vazduhograf-Valjevo-Aerozagadenje

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.