Usvojen set mera za smanjenje aerozagađenja – Odbornici opozicije bili protiv!?

Na nedavno održanom zasedanju gradskog parlamenta, razmatrana je informacija sa javne rasprave o aerozagađenju, koja je održana krajem prošle godine, kao i predlog seta mera za prevazilaženje postojećeg stanja. Vladajuća koalicija usvojila je 17 predloženih aktivnosti koje će gradska vlast u narednom periodu preduzeti, kako bi se kvalitet vazduha u Valjevu popravio, dok su odbornici opozicije bili protiv. Pored uvodnog izlaganja i rasprave odbornika pozicionog i opozicionog bloka, sa skupštinske govornice se pred okončanje tačke dnevnog reda posvećene aerozagađenju čulo i izlaganje  Milenka Jovanovića, načelnika Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Sa skupštinskog zasedanja 31. januara (foto: Željko Bošković)

U uvodnom izlaganju, zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković ukazao je na to da se usled geografskog položaja, promene klimatskih faktora, velikog broja ložišta, intenziviranja saobraćaja, javljaju višednevna prekoračenja graničnih vrednosti PM10 čestica, čađi, azota i azot-dioksida, da je kvalitet vazduha u Valjevu na niskom nivou i da su najveći generatori štetnih materija u atmosferu prvenstveno način zagrevanja stambenih objekata, kao i saobraćaj. Prema Živkovićevim rečima, analizom celokupne situacije umanjen kvalitet vazduha bi adekvatnim istraživanjima mogao biti doveden u vezu sa zdravstvenim problemima kao posledicom, pre svega sa HOBP i malignitetima pluća. On je rekao da Grad Valjevo poštujući zakon poseduje Program zaštite životne sredine za period 2016-2025, Plan kvaliteta vazduha 2016-2021 i da je jedini minus nepostojanje Katastra zagađivača vazuha kao posebnog dokumenta. Zatim je predočio set mera, kojim su predložene, a potom i usvojene sledeće aktivnosti:

 1. U formi elaborata uraditi Katastar zagađivača vazduha na teritoriji grada Valjeva
 2. Uraditi Studija izvodljivosti odnosno opravdanosti za projekat toplifikacije grada Valjeva. Cilj projekta je priključenje svih objekata kolektivnog stanovanja prvenstveno, a po mogućstvu i individualnog, koji se nalaze na trasi magistralnioh vodova toplovoda ili u njohovj neposrednoj blizini, a koji nemaju instalacije grejanja
 3. Preduzećima, institucijama i ustanovama, koje imaju sopstevene kotlarnice, a zbog korišćenja zastarelih tehnologija i neodgovarajućih energenata emituju velike količine štetnih gasova, a nalaze se na trasi toplovoda odmah ponuditi povoljne uslove priključenja na daljinski sistem grejanja
 4. Individualnim objektima stanovanja veće površine, koji takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova ponuditi uslove priključenja na daljinski sistem grejanja
 5. Odgovarajućim odlukama Grada, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom urediti i delotvornije organizovati rad ekološke inspekcije
 6. Na osnovu prethodnih aktivnosti organizovati merenja i emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera
 7. Sprovesti sve potrebne aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuće tranzitne saobraćajnice, odnosno obilaznice oko grada
 8. Izmena režima saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabranom zaustavljanja i parkiranja osim na za to određenim mestima
 9. Sve raskrsnice, gde je to moguće, organizovati po modelu kružnog toka
 10. Obezbediti mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada u parking garažama i trotoare osloboditi za pešački saobraćaj
 11. Vozila javnog prevoza moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata, što znači da vozila javnog prevoza ne mogu biti starija od 15 godina
 12. Aktivnosti na redovnom čišćenju i pranju ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada
 13. Povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajućim vrstama drveća i  zelenih površina
 14. Organizovati novi model rada gradskih službi, u prvom redu Komunalne policije, Komunalne inspekcije, Ekološke inspekcije, Saobraćajne i Sanitarne inspekcije, na način koji bi bio transparentan i građanima dostupan
 15. Obezbediti veća sredstva u narednom periodu u gradskom Fondu za zaštitu životne sredine
 16. Preko odgovarajučih gradskih organa i službi pratiti i konkurisati za mogućnosti finansiranja odgovarajućih ekoloških projekat kod domaćih, evropskih i inostranih fondova i institucija, na primer izgradnja biciklističkih staza
 17. Formirati radnu grupu od uskostručnih i specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama, sa kojom će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike kvaliteta vazduha

Zamenik gradonačelnika dr ZoranŽivković za skupštinskom govornicom (foto: Željko Bošković)

Kako se moglo čuti na sednici Skupštine, problem aerozagađenja datira od pre par decenija i da bi se vazduh (pr)očistio i koncentracija štetnih materija u vazduhu dovele u granice normale potrebno je petnaestak godina. Većina odbornika opozicije pohvalila je donošenje seta mera koje mogu da doprinesu poboljšanju stanja kvaliteta vazduha, ocenivši da je dokument sa 17 predloga dobro napisan, ali da nedostaju podaci koji će pojasniti na koji način i u kom periodu će predložene aktivnosti biti sprovedene i urađene. Bilo je i opozicionih odbornika koji su predlagali da se dokument sa predlozima mera odbaci. Zamerke opozicije bile su upućene i na samu javnu raspravu  o aerozagađenju, koja je, kako se moglo čuti, bila bleda i bez učešča dovoljnog broja stručnih ljudi.

Radoica Rstić (SNS), foto: Željko Bošković)

Odbornik SNS-a Radoica Rstić naglasio je da građani Valjeva treba da znaju da su odbornici Demokratske stranke, samostalni odbornik Ljubomir Radović i ostali odbornici opozicije bili protiv usvajanja odluke o predloženim aktivnostima za smanjenje aerozagađenja. “Treba da znaju građani Valjeva da su protiv bili oni koji su se utrkivali međusobno ko će pokrenuti inicijativu u Skupštini za ovu raspravu, čak i oni koji su prikupili 1500 potpisa. Danas na Supštini nisu izneli nijedan predlog povodom ovoga. Ljudi i stručnjaci su mesec dana radili da ovom setu mera, koji je usvojen glasanjem odbornika Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije sa svojim koalicionim partnerima. Još jednom ponavljam da oni koji će verovatno i do kraja grejne sezone držati konferencije za medije na ovu temu nisu glasali, već su bili protiv ovih mera”, istakao je Rstić.

Odbornik opozicije Rafailo Mitrović (Pokreta centra), foto: Željko Bošković

“Meni kao građaninu, kao čoveku laiku, se te predložene mere u principu dopadaju. Deluje da su odrađene dobro, da imaju smisla, da bi mogle da doprinesu boljem stanju i napretku Valjeva što se tiče aerozagađenja. Ono što meni nedostaje je dinamika izvršenja pojedinih mera. Neke mere mogu da se sprovedu odmah, za neke je potrebno vreme. Ali, ako jasno ne odredimo do kada i u kom vremenskom periodu ćemo uraditi deo posla vezano za ove mere bojim se da će ovo ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je većina planova i projekata koje smo do sada usvajali ostalo mrtvo slovo na papiru”, kazao je Rafailo Mitrović, odbornik ispred opozicionog Pokreta centra.

“Sve te predloge smo mi, manje više, imali u onim aktima koje smo jednoglasno usvojili 2016. Problem je ispao kasnije jer se oni nisu sprovodili. Nedostaju dodatni podaci koji će pojasniti na koji način i u kom periodu će predložene aktivnosti biti sprovedene i urađene. Da se Organizacioni odbor sastao posle javne rasprave, možda bi toga i bilo u ovim predlozima aktivnosti. Jedina konkretna stvar koja je nova je da se napravi taj spisak zagađivača. Ovakav dokument sa predloženim setom mera sam po sebi ne mora ništa da znači. Fin je, lepo je napisan, može da se ostvari tokom ove godine, a može i narednih 20 godina”, kazao je Duško Rakić, odbornik opozicione Demokratske stranke i predložio da Grad treba da po ugledu na neke gradove (Bajina Bašta) subvencioniše odlaske dece na planine, sa ciljem da ta deca izrastaju u zdrave naše sugrađane.

“Aktivnosti su pobrojane i sve je dobro napisano, međutim Grad Valjevo može samo deo ovih aktivnosti da izvrši. Većina ovih aktivnosti je oslonjena na Republiku. Šta Republika bude rešila, onda ćemo i mi imati rešavanje”, kazala je za skupštinskom govornicom odbornica iz redova opozicije Snežana Spajić iz Pokreta centra. Ona je predložila da se poveća broj mernih mesta, da se postave merna mesta kod zgrade Pošte i u Tešnjaru i postavila pitanje šta Grad može odmah da uradi da bi se koliko-toliko smanjilo aerozagađenje.

Samostalni odbornik Ljubomir Radović za skupštinskom govornicom (foto: Željko Bošković)

Da je materijal koji je pripremljen za ovu temu neprihvatljiv i da treba da se odbaci istakao je samostalni odbornik u Skupštini Grada Ljubomir Radović. “Informacija koju dobijamo na ovakav način o održanoj javnoj raspravi sramotna je za sve koji stoje iza nje. Sve što je ponuđeno u sklopu ovog materijala ne ispunjava uslove da odbornici o ovom materijalu rapsravljaju, niti da ga usvoje i donesu blio kakvu odluku. Ovde nema nikakve naznake informacija šta je loklna vlast do sada uradila po pitanju aerozagađenja. A, bila je obavezna, podsećam, samo da sprovodi svoje planove, koje smo svi mi zajedno ovde usvojili. Predlog mera nije prihvatljiv zbog toga što nisu mere ni na koji način prioritetizovane ni konkretizovane, što je neophodno. Ne postoji nikakva odgovornost, rokovi, ni novac koji je potreban da bi se sve ove mere sprovele”, naglasio je Radović i dodao:

“Pre mesec i po dana, 6. decembra, na pisarnicu Gradske uprave predat je zahtev potržan sa preko 1500 potpisa građana Valjeva. Po stoti put tražili smo samo ono što je pravo građana, a obaveza gradskih službi, da javnost izveste šta su prethodne 3 godine radili na izvršavanju Plana kvaliteta vazduha i Plana zaštite ćivotne sredine. Svakko je vrlo vaćžno da znamo na koji način je Grad poštovao Zakon o životnoj sredini i sve obaveze koje su poristekle i tog zakona. Ovi potpisi 1500 građana, moram to da konstatujem ovde, nikome u Karađorđevoj 64 ništa ne znače. Zašto neke aktivnosti iz Plana kvaliteta vazduha nisu sprovedene je nešto što je neko morao da obrazloži. To nije politička promocija. To je, još jednom ponavljam, pravo svakog građanina da zna šta se dešava i naravno obaveza Gradske uprave”, rekao je samostalni odbornik Ljubomir Radović.

Obraćanje gradonačelnika Valjeva dr Slobodana Gvozdenovića (foto: Željko Bošković)

Za govornicu je potom izašao gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović rekavši da je Valjevo jedini grad u Srbiji koji je održao javnu raspravu i zakazao tematsku sednicu Skupštine Grada. “Sami znate da je set mera donet tako što su ljudi iz struke pričali i davali nam savete na koji način to da uradimo. Mi nemamo još podatke da li PM10 čestice sadrže soli teških metala, a na sajtu SZO-a možete pročitati gde se te čestice najviše stvaraju, u kojim područijima i na koji način. Nije vazduh u Valjevu zagađen od juče, ni otkad je ova vlast uspostavljena. Zagađen je unazad nekoliko decenija”, kazao je gradonačelnik Gvozdenović zamolivši da se diskusija vrati u okvire struke i da ima jedna pozitivan karakter kako bi zaista krenuli u rešavanje ovog problema.

“Nije ova vlast 2016. došla u Insbruku u zapadnoj Austriji, niti je formirana koalicija 2016. u gradu Komo u Italiji, gde su prirodni ambijent i infrastruktura takvi da aerozagađenja gotova da nema. Da smo tamo došli vlast pa da smo u ove dve i po godine, koliko smo na vlasti, doveli do ovoga dokle se sad stiglo, imali biste svo pravo da kritikujete i aktuelno rukovodstvo i ovu vlast. Mi smo u takvo stanje došli i od toga pokušavamo nešto da uradimo. Vi pokušavate da fakturišete ovoj vlasti azotne okside koji su višetruko od dozvoljenih, a nije vam palo na pamet da nam spočitate što smo priključili valjevsku bolnicu i dodali novih 32.000 kvadrata na onu kvadraturu koju već imamo. Ova vlast je dovela do greje površine od 388.000 kvadrata i ima nameru da u ovoj godini podigne za 7%, što mu dođe 400.000 kvadrata. Ali, ni to nije dovoljno. Slušao sam pre neko veče gospodina Stepanovića iz Toplane da je 450.000 kvadrata potrebno da Toplana greje da bi uopšte moglo da se razmišlja o smanjenju cena grejenja i priključka”, rekao je odbornik naprednjaka Aleksandar Ranković.

Aleksandar Ranković (SNS) za skupštinskom govornicom (foto: Željko Bošković)

“Mi pričamo da je Valjevo Černobilj. Pa nije. Gledao sam na Televiziji Kragujevac, oni imaju Toplanu koja je iz Crvene zastave i greje se na ugalj. Slojevi čađi su tamo višemilimetara na novou 24 sata. Ne treba ništa da se meri, izmerite santimetar dva i to je to. Od nečega što je zajednički problem ovde se pokušava da se politički profitira. To je političko lešinarenje, to nije politika. Niko ne kaže da aerozagađenje nije problem. Problem bi bio kada bismo rekli da to ne postoji. Mi smo taj problem davno prepoznali. Imamo još jednan ozbiljan problem, to je problem urbanizma. To je problem “kanjonizacije grada”. Dozvolili smo ne kritički da se podigne spratnost objekata u centru na 5-6 spratova. Dozvolili smo da se zauzetost površina prilikom izgradnje stambenih zgrada poveća maksimalno. Tako smo izgubili zelene površine i ventilaciju koja je potrebna, jer je Valjevo, kako je rečeno, 50 dana godišnje bez vetra”, rekao je zamenik predasednika Skupštine Grada Valjeva Mihailo Milutinović (SNS).

Gorica Božić (SNS)

“Mi smo kao Grad veći deo toga odradili, obratili smo se svim akreditovanom ustanovama za ovu vrstu problema, Zavodu za javno zdravlje, Institutu “Batut”, Ministarstvu ekologije, Domu zdravlja, Bolnici, pulmolozima… Ne znam da li je potrebno politizovati ovu temu, ali šta je to uradilo Ministarstvo ekologije? Vi znate, ako imate problem na nivou države, grad može da odradi dosta toga, ali deo sredstava Republika mora da shvati da ako je Valjevo najzagađeniji grad u Srbiji, onda bi ministar ekologije trebalo da ima svoje istureno odeljenje baš u ovom gradu… Jel moguće da ministar, koji je rakao je Valjevo tako zagađeno, ne reaguje apsolutno ničim? Novac koji je potreban da bi subvencionisali građane, da bi Toplana izvršila svoje istraživanje koliko će to koštati, pa ne može to samo opština odvojiti. Prosto je nemoguće. Volela bih da se ovaj problem hijerarhijski postavi na pravo mesto”, rekla je Gorica Božić, odbornica Srpske napredne stranke.

Šef odborničke grupe SPS-a dr Ljubomir Pavić (foto: Željko Bošković)

Da problem sigurno neće biti odmah rešen, jer su suočavamo sa ozbiljnim uzročnicima problema aerozagađenja, sa skupštinske govornice poručio je dr Ljubomir Pavić, šef odborničke grupe SPS-a u gradskom parlamentu. “Kada ne bi bilo dimnjaka i auspuha u gradu ne bi bilo aerozagađenja. Građani imaju pravo na čist vazduh, ali imaju pravo i da se greju na ono što imaju i da voze ono što imaju. Predlozi su dobri i treba ih prihvatiti. Ja bih dodao još dva koja su dugoročnija. Ovo rukovodstvo, a i sledeća koja budu, na svaki način treba da se trude da dovedu gas u Valjevo, kao bi se moglo priključiti više korisnika na daljinski sistem grejanja. Što se tiče drugogog predloga, u mnogim gradovima Zapadne Evrope, pa i u Kini, veliki broj taxi vozila je na električni pogon. Čitao sam da je tamo preko 90% taxija na električni pogon. Trebalo bi i kod nas to pospešivati. U svakom slučaju trebalo bi montirati u Valjevu punjač za električne automobile”, predložio je dr Ljubomir Pavić ispred valjevskih socijalista.

“Predlažem da se ove aktivnosti podele u više faza po nadležnosti. Ja sam i ranije predlagao, a imam sad i informacije da će biti odsek za zaštitu životne sredine koji će se isključivo baviti sa tim, mislim da je to apsolutno u redu. Ono što želim da predložim je da treba uraditi katastar vrednosti svih čestica koje utiču na aerozagađenje u celom gradu”, rekao je odbornik SNS-a Zoran Matić.

“Ubrzo će se uraditi Katastar zagađivača, onda ćemo rešaviti zelene površine, sadiće se drveće, radi se biciklistička staza od valeva do Petnice, za koju su u budžetu već predviđena sredstva. Kažete da Grad nije ništa uradio. Kako nije? U Toplani smo uveli rezervni energent komprimovani tečni gas, tako da rešavamo što je do nas, ali isto tako treba da rešava i Ministarstvo zaštite životne sredine. Poboljšaćemo higijenu ulica, ali morate da znate da je malo ljudi koji rade na sređivanju i čišćenju ulica, da ti ljudi rade za malu platu. Ja bih žele i dao predlog ako je moguće da mi njima povećamo platu, jer stvarno rade u teškim uslovima i zimi i leti”, rekao je odbornik SNS-a Milan Gajić.

Slobodan Pavlović (DS)

Slobodan Pavlović, odbornik valjevskih demokrata koji su deo opozicije u valjevskom parlamentu, predočio je ko su najveći zagađivači valjevskog vazduha.”Naše najveće preduzeće Krušik u ovom trenutku dnevno troši 40 tona uglja, što je ozbiljna količina. Zavod za javno zdravlje Valjevo koristi 50 tona na godišnjem nivou za vreme grejne sezone. Očekivao sam od rukovodstva Zavoda za javno zdravlje da traži da vrelovod prođe pored njih. Zavod treba da bude inicijator svega. Od velikih sistema Krušik je u ovom trenutku prioritet zapriključenje. Skupština Grada Valjeva treba da izvrši pritisak na republičku Vladu, ako mi nemamo ingerencije nad Krušikom, što je sasvim logično jer u pitanju vojna industrija. Treba da tražimo da se Krušik kao korisnik priključi i bude deo sistema toplifikacije Valjeva. Skupština Grada Valjeva može da donese zaključak, uputi ga Pepublici i traži da se realizuje”, rekao je Pavlović.

“Pošto je Toplana poprilično udaljena od Mesne zajednice Peti puk, odnosno mesne zajednice Krušik i pošto se pretpostavlja da zbog tehničkih mogućnosti nije moguće dovesti vrelovod u širem reonu te mesne zajednice koja broji oko 20.000 stanovnika i oko 5.000 individualnih kuća, odnosno stambenih zgrada, imam predlog da se razmisli o izgradnji mini toplane po mesnoj zajednici. Naravno, treba da se ide sa ciljem dovođenja gasa, da bi te toplane praktično smanjile zagađenost pri sagorevanju”, izneo je predlog Viktor Mićić, odbornik SNS-a.

Milenko Jovanović, načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine (foto: Željko Bošković)

Odbornicima se na kraju obratio načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović rekavši da Valjevonije najgori i najzagađeniji grad u Srbiji. “Jeste jedan od najzagađenijih prema koncentracijama. Evo danas, dok sam ovde, tri su novinske kuće – Alo, Danas i  mislim Blic, tražile da se izjasnim ispred Agencije da je Beograd u 8 sati bio najzagađeniji grad na svetu. Da li neko može da veruje da čitajući sajtove kao što je AirVisual i tako dalje, postoje uporedna merenja, postoje  merenja informativna koja koriste određene metodologije, ali na osnovu toga se ne ocenjuje kvalitet vazduha, da se ne lažemo, i  na osnovu toga se ne može dati generalna slika šta je u jednom trenutku negde bilo” kazao je Jovanović i napomenuo da pokušava sa svog položaja da utiče da na izmenu Zakon o zaštiti kvalitet vazduha, jer je praksa pokazala da u njemu ima manjkavosti. “Na primer, ocenjuje se vazduh u zonama i aglomeracijama, gde nigde ne piše da se ocenjuje u gradovima iako se to radi. Gradovi su osnovna skupina gde ljudi žive. Zone su neke imaginarmne celine (Srbija i Vojvodina), a aglomeracija su zone sa 250.000 stanovnika, ili sa nekom velikom gustinom. Tako je Kosjerić zbog potencijalnog ugrožavanja od cementare postao aglomeracija sa 14-15.000 stanovnika. Lično mislim da bi Valjevo u toj novoj nomenklaturu da postane aglomeracija, znači oblast gde se mora pratiti kvalitet vazduha sa posebnom pažnjom. Baš zato što su koncentracije takve kakve su, koje su posledica emisija iz ložišta, što je svuda u Srbiji identično, i što je grad u kotlini čime je smanjeno provetravanje, i zbog meteoroloških uslova na koje ne  možemo da utičemo. Ali, može se delovati na individualna ložišta kao uzrok. Sigurno ne samo poboljšanjem uglja. Potreban je energent sa potpunim sagorevanjem. Sve je već pronađeno, mi samo treba to da preuzmemo, naravno shodno prioritetima i novcu koji imamo. Ako 75 miliona evra IPA fondovi daju godišnje i ako znamo da deo toga nije iskorišćen, to znači da bi celo Valjevo moglo da promeni sve šporete za možda 30 miliona evra. Srbiji je to mnogo, ali Evropi to nije mnogo novca”, završio je izlaganje Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine.

M.P.M.


Da Valjevo prodiše - Faza dva

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.

One comment

 1. Nije normalno da Zavod Za Javno Zdravlje nije nista preduzeo ,inspekcijske sluzbe takodje.