Valjevo će od marta biti potpuno zaštićeno od velikih voda

U Valjevu je održan skup menadžmenta JVP „Srbijavode“ i menadžmenta vodoprivrednih preduzeća iz Srbije. Na ovom sastanku je bilo reči o programu poslovanja JVP „Srbijavode“, realizaciji Državnog programa hitnih sanacionih radova, pripremi programa poslovanja za 2020. godinu, odbrani od poplava i ostalim temema važnim za poslovanje vodoprivrednih preduzeća.

Skup je pozdravio gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović, koji je rekao da je Valjevo grad koji je možda na najbolji način rešio regulaciju vodotokova, konkretno reke Kolubare.

„Svesni smo klimatskih promena koje su u svetu ovakve kakve su aktuelne i čini mi se i surove, što je najbolji primer svega što se dešavalo u Crnoj Gori i Hrvatskoj unazad nekoliko dana i nedelja. U razgovoru sa direktorom gospodinom Puzovićem smo konstatovali da su te klimatske promene nepredvidive. U prethodnom periodu dosta smo radili na regulaciji vodotoka reke Obnice, pogotovu član Gradskog veća Žarko Kovač, kome ovom prilikom izražavam ličnu zahvalanost za sve što je uradio. Mi se trudimo da ispunimo do kraja naš posao i da se na neki način uvatimo u koštac sa prirodom, mada je to nemoguće, jer čovek nikako ne može nadvladati prirodu. Želim vam uspešan rad i želim da se u Valjevu osećate prijatno, a mi kao lokalna samouprava ćemo se uvek potruditi da u skladu sa našim mogućnostima odradimo svoj deo posla“, zaključio je gradonačelnik Gvozdenović.

Predstavnici vodoprivrednih preduzeća su imali prilike da vide radove na sanaciji rečnih korita i regulaciji vodotokova u Valjevu. Nakon obilaska radova kod mosta u Ulici Norveških interniraca na reci Kolubari i na ulasku u park Pećina, kao i radova na reci Obnici kod Kazneno-popravnog zavoda u Valjevu, direktor Javnog preduzeća „Srbijavode“ Goran Puzović je rekao da je Valjevo grad u kome imamo velike investicije u prethodne dve godine.

„Radimo i na Kolubari, Obnici i na Jablanici. Rok za završetak svih radova je mart 2020. godine i grad Valjevo će biti jedan od prvih gradova u Srbiji koji će biti apsolutno zaštićen od velikih voda. Naravno završena je i jedinstvena brana Stubo – Rovni, koja čini jedinstven sistem za zaštitu Valjeva od velikih voda. Zahvaljujem se gradu Valjevu koji je bio ozbiljan partner i koji je rešavao imovinsko – pravne odnose koje smo imali na ovom terenu. Dakle, zajedničkim delovanjem Republike Srbije, preko Vlade Srbije, izvođača i lokalne samouprave, vidimo sve ovo. Ljudi u Valjevu će od marta meseca živeti potpuno bezbedno u budućnosti. Zahvaljujući našim partnerama iz Svetske banke i Evropske komisije dobili smo sredstva da sve ovo završimo. Rađeno je po svim standardima, koristili smo nove tehnologije, vodili smo računa o putarima i o njihovim zahtevima“, rekao je direktor Javnog preduzeća „Srbijavode“ Goran Puzović.

U okviru hitnih radova na zaštiti grada Valjeva od velikih voda reke Kolubare sa pritokama Jablanicom i Obnicom, izvršeni su radovi u vrednosti od oko 8,2 miliona evra. Radovi su finansirani sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA), Međunarodne banke za obnovu i razvoj i donacijom Vlade Japana, a realizovani uz nadzor JVP „Srbijavode“. Radove je izveo konzorcijum „SADE- Erozija-Hidrotehnika“.

Sanirana su oštećenja vodoprivrednih objekata nakon majskih poplava 2014. godine, obnovljeno je 1.115 m korita reke Kolubare u Valjevu, izvršena je regulacija reke Obnice u zoni KPZ Valjevo, odnosno izgrađen je i rekonstruisan zaštitni sistem na reci Obnici.

Ovim radovima i sa završetkom deonice nizvodno do ušća u Kolubaru, koja je predviđena za prvu polovinu 2020. godine, u potpunosti će biti izvršena izgradnja sistema zaštite Grada Valjeva od velikih voda reke Kolubare.

Izvor: Valjevo.rs

Foto: Valjevo.rs

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.