Centralna kuhinja dnevno proizvede preko 7.500 obroka

Zaštita zdravlja dece imperativ je gotovo u svim zemljama sveta, zbog čega se ishrani, kao posebnoj kategoriji u toj zaštiti daje veliki značaj. Zato, posmatrano sa aspekta pozitivne uloge ishrane, ishrana dece ima značajno mesto, jer je ono jedan od najznačajnijih činilaca za pravilan rast i razvoj, očuvanje i unapređenje zdravlja dece. Njena pozitivna uloga naročito se potencira u društvenim sredinama sa nižim ekonomskim mogućnostima, u porodicama sa niskim nivoom obrazovanja ili u porodicama gde su oba roditelja nezaposlena.

Valjevo

U poslednjih nekoliko decenija definisano je u mnogim zemljama u svetu više programa koji imaju za cilj poboljšanje ishrane stanovništva, posebno pojedinih populacionih grupa. Sastavni deo ovih programa i politike o ishrani je programska dopunska ishrana u kolektivima, školama, predškolskim Ustanovama i sl.

U našoj zemlji se takođe više decenija organizuje društvena i kolektivna ishrana, koja predstavlja poseban programski rad na unapređenju ishrane pojedinih kategorija našeg stanovništva – dece, radnika, bolesnih, socijalno ugroženih i sl.

Valjevo

Imajući u vidu sve napred navedeno i potrebe dece predškolskog i školskog uzrasta u Valjevu je u okviru tadašnjeg Centra za društvenu ishranu, odmor i rekreaciju dece, 22.12.1975. god. počela sa radom Centralna kuhinja. Sam objekat je u vreme izgradnje i puštanja u rad bio među najsavremenijim u ondašnjoj SFRJ. Nabavljena je moderna oprema i angažovan stručan proizvodni kadar.

Od 01.07.1984. god. Centralna kuhinja pripala je  PU „Milica Nožica“. Od tada pa sve do danas, proizvodi se hrana za decu koja borave u obdaništu, ecu u pojedinim Osnovnim školama (produženi boravak i užine), kao i za privatne igraonice i vrtiće. Proizvodi se i hrana za potrebe Crvenog krsta – korisnike Narodne kuhinje ( 500 obroka), tako da se danas dnevno proizvede preko 7.500 obroka.

Valjevo
Protekle godine je uz pomoć osnivača nabavljena moderna oprema (električni kazan, konvektomat , mašina za pranje termosa i vozilo za transport hrane) čime je kapacitet kuhinje znatno uvećan. Takođe, i u ovoj godini osnivač je predvideo značajna sredstva za zamenu dotrajalih uređaja.

U Centralnoj kuhinji, pored termobloka gde se pripremaju kuvani obroci , postoji i „mini“ pekara sa poslastičarnicom gde se pripremaju peciva i poslastice za decu.

Valjevo
Centralna kuhinja je prava „mini fabrika“ hrane, gde se dnevno u zavisnosti od jelovnika, preradi i pripremi oko 120-150 kg. junećeg mesa, odnosno 280-350 kg. pilećeg mesa, 80-120 kg. pasulja, 350-400 kg. krompira, 250-300 kg. brašna,…

Valjevo
Da bi se deci obezbedila prabilna, ukusna, prilagođena i zdravstveno bezbedna hrana, u Ustanovi se bavi čitav tim ljudi, počev od Direktora, Nutricioniste, radnika u Centralnoj kuhinji, servirki u vrtićima i vaspitnog osoblja.

Organizacija rada je usmerena na stvaranje najboljih uslova rada i eliminisanju mogućih rizika prilikom proizvodnje i distribucije hrane. Strogo se poštuju principi „HACCP“ (Hayard Analysis Critical Control Point). Striktno je poštovanje postojećih procedura za prijem i skladištenje namirnica kao i pripremu i distribuciju hrane do objekta i služenje u vrtićima.

Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.