Gradsko veće o drugom rebalansu budžeta

Na današnjoj sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog izmena i dopuna budžeta za 2016. godinu- drugi rebalans. Planirani prihod je 2.740.699.933 dinara i 235.139.739,99 dinara iz ostalih izvora budžetskih korisnika, što je za 28 miliona dinara više u odnosu na ukupna planirana sredstva u 2016. godini.

Načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Aleksandar Vujić Subotić je, obrazlažući predlog rebalansa, saopštio najznačajnije korekcije u preraspodeli sredstava. On je istakao da su plate ostale na nivou koji je planiran budžetom u 2016. godini.

„Korekcija je izvršena u pravcu preraspodele sredstava kod onih budžetskih korisnika koji su imali višak, a tamo gde je falilo, kroz ovaj rebalans smo nadomestili nedostajuća sredstva. Neke od najbitnijih korekcija su uvećana sredstva za odbornički dodatak za 650.000 dinara zbog povećanog broja skupštinskih zasedanja. Povećana je i pozicija za naknadu štete i iznosi 3.200.000 dinara, jer smo procenili da ćemo do kraja godine imati još pet sednica Skupštine. Sredstva su povećana za članarinu u NALED-u i SKGO-u u iznosu od 850.000 dinara. Na pozicijama gradskih uprava korekcije su vršene na pozicijama tekućih popravki, stalnih troškova, nabavke materijala. Za predškolsko obrazovanje, što je nama veoma važno, izvršene su korekcije na pozicijama jubilarnih nagrada, stalnih troškova, prevoza predškolaca, namirnice za pripremanje hrane, zgrade, građevinski objekti, zamena stolarije, mašina i oprema, a sve u skladu sa povećanjem kapaciteta za smeštaj dece u Predškolskoj ustanovi. Dodatna sredstva su obezbeđena za školu „Ilija Birčanin“ Stave, za troškove grejanja Ekonomske škole „Valjevo“, učešće Grada u nabavci kamiona za Tehničku školu, za obuku đaka, rekonstrukcija stepeništa Medicinske škole i učešće u troškovima procene igroženosti plana spasavanja i zaštite od požara Poljoprivredne škole.

Kod programa socijalne zaštite uvećana su sredstva za jednokratnu pomoć i posebnu novčanu pomoć i na ime finansiranja aktivnosti podsticaja rađanja dece. U oblasti kulture su obezbeđeno je 3,5 miliona dinara za snimanje filma „Vrati se, Zone“ u staroj čaršiji Tešnjaru i grad Valjevo je podržao ovaj projekat. Planirano je priključenje Biblioteke na toplovod, opremanje biletarnice Centra za kulturu. Za program razvoja sporta i omladine su dodatna sredstva opredeljena za stalne troškove Ustanove „Valis“ i za dotacije sportskim organizacijama. Najznačajnija smanjenja će se izvršiti na pozicijama koje se neće realizovati, a to je Dom vojske sa 10 miliona i gradske Direkcije 23 miliona dinara“, rekao je Aleksandar Vujić Subotić.

Prihvaćen je predlog izmene programa poslovanja i komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“, zbog gašenja ovog javnog preduzeća i njegove transformacije u odeljenje lokalne samouprave.

Poskupljenje vode i kanalizacije od 1. oktobra u Valjevu, u visini od 15% je neophodno, da se ne bi ugrozilo poslovanje JP „Vodovod-Valjevo“, rekao je Đorđe Milanović, direktor ovog javnog preduzeća. On je naglasio da će i nakon poskupljenja, kubik vode u Valjevu i dalje biti najjeftiniji u Srbiji. Na prelog člana Gradskog veća Borisava Radojičića, od ovog poskupljenja biće izuzeti korisnici na seoskom vodovodu „Prskavac“ i cena kubika vode sa ovog vodovoda će ostati 110 dinara.

Na današnjoj sednici je prihvaćena Oduka o većem obimu prava porodice sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece. Ovom odlukom se regulišu prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama do navršene prve godine života deteta, u iznosu od 10.000,00 dinara mesečno, pravo na novčanu isplatu od 20.000 dinara porodiljama koje su rodile dete 1. ili 14. januara, kao i pravo na naknadu troškova boravka dece u PU „Milica Nožica“ i finansijska podrška za podsticanje rađanja dece.

Izmenama Odluke o finansiranju troškova vantelesne oplodnje, pravo će imati parovi koji su na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja imali ne dva, već tri pokušaja. Ovim izmenama se smanjuje starosna granica sa 45 na 43 godine starosti žena koje se uključuju u proces vantelesne oplodnje.

Izmenom Odluke o predškolskim ustanovama na teritoriji grada Valjeva je u mrežu ovih ustanova uključen i objekat Udruženja „Anđeli čuvari“, u kome se ostvaruje pripremni i predškolski program.

Usvojen je i predlog o razrešenju direktora JKP „Polet“ Valjevo Dragana Brankovića, zbog gubitaka u poslovanju.

Gradsko veće je prihvatilo sporazum o visini naknade štete između grada Valjeva i smenjenih direktora javnih preduzeća i ustanova i to „Toplane“ Ivka Stojkovića, „Vidraka“ Janka Gagića i Centra za kulturu Slađane Marković. Ovim bivšim direktorima, koji su razrešeni na sednici Skupštine grada Valjeva 2014. godine, na ime nezakonitog rešenja o razrešenju biće isplaćeno: Ivku Stojkoviću 306.831, Janku Gagiću 1.598.165 i Slađani Marković 1.257.120 dinara.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.