Gradsko veće o izmenama Statuta grada Valjeva

Izmenama i dopunama Statuta grada Valjeva, čiji su predlog odluke usvojili članovi Gradskog veća na današnjoj sednici, usklađene su odluke i drugi akti sa izmenama zakona, obrazložio je Mihailo Milutinović, predsednik Komisije za izradu nacta akta o promeni Statuta grada Valjeva, potrebu za izmenom najvišeg pravnog akta grada Valjeva.

„Osnovni motiv za donošenje izmena leži u činjenici da smo mi dužni da sve svoje odluke uskladimo sa zakonima koji su u međuvremenu stupili na snagu. To je permanentan proces koji smo obavezni da pratimo. Ostale izmene su male i odnose se na broj članova Gradskog veća. Moram istaći da smo prihvatili primedbe predstavnika Demokratske stranke i pokreta „Dosta je bilo“. Odustali smo od prve varijante u kojoj je figuriralo da Gradsko veće ima 13 članova. To je bio okvir, bez namere da se odmah popunjavaju ta mesta. Namera je bila da ako se stvori preduslov da se angažuje neko ko je kompetentan i kvalitetan u određenoj oblasti, imamo zakonske okvire da te ljude možemo uključiti bez dodatnih procedura i promene akata. Nakon konsultacija najodgovornijih ljudi u gradu, došli smo do zaključka da bi takvo telo bilo preglomazno i da ne bi bilo efikasno. Pošlo se od činjenice da je broj od 11 članova Veća optimalan.

U ovom trenutku Gradsko veće ne košta ni jedan jedini dinar više, nego što je koštalo u nekom prethodnom mandatu. Imamo jednog čoveka koji je profesionalac i koji je plaćen, a koji je i ranije radio kod budžetskog korisnika. Ostalo su radnici Gradske uprave i promena je samo u razlici njihove plate“, rekao je Milutinović i osvrnuo se i na izmene Statuta u delu proširenja ovlašćenja gradonačelnika:

„Gradonačelnik je na sebe preuzeo zakonsku obavezu i odgovornost, prihvatio je da radi, nije hteo da se krije iza kišobrana kolektivnog odlučivanja. Iskoristio je ono što mu je zakon omogućio, s ciljem efikasnosti, što je jedno od načela Zakona o opštem upravnom postupku. Ovakvim pristupom, bićemo efikasniji i nećemo morati bespotrebno da čekamo da se donesu određene odluke. Sve te odluke su usko vezane sa programima, postoji komplikovana procedura i nema prostora za bilo kakvu zloupotrebu. Pokazali smo jednu dozu političke zrelosti, jer smo usvojili primedbe naših prijatelja iz opozicije“, zaključio je Mihailo Milutinović.

„Imenovanje radne grupe za Divčibare i Petnicu, na čijem čelu su dva prva čoveka grada, govori o značaju i nameri ovog gradskog rukovodstva da se ove dve stvari uozbilje i da tu postignemo određene rezultate“, obrazložio je predloge vezane za ova dva naseljena mesta gradonačelnik Slobodan Gvozdenović.

„Shvatajući značaj Divčibara za razvoj turizma, koji treba da bude stavljen u funkciju onako kako smo planirali, a to se pre svega odnosi na izgradnju infrastrukture na Divčibarama, počećemo od izgradnje kanalizacione mreže. Formirana je radna grupa, na čijem sam čelu ja, a tu je i član Veća David Maksimović. Formirana je i radna grupa za Petnicu, koju vodi Dragan Jeremić. Nadamo se da ćemo u najskorije vreme sagledati mogućnosti razvoja Divčibara, da li je projekat adekvatno urađen i da li je potrebna njegova revizija, a mislim da jeste. Nadam se da ćemo za početak sagledati mogućnosti da se na Divčibarama uradi kanalizacija, makar za uži centar ovog turističkog mesta, čime će postati atraktivnije za ulagače i investitore.

Već smo napravili plan za Petnicu i Dragan Jeremić će sa svojom radnom grupom odmah početi da realizuje taj plan. Apliciraćemo za sredstva u nadležnim ministarstvima i organima Vlade Republike Srbije, tako da će u ovom mandatu Petnica biti stavljena u funkciju onako kako smo zamislili“, zaključio je gradonačelnik.

Odbornicima Skupštine grada Valjeva biće upućen na usvajanje predlog za izradu Plana detaljne regulacije za branu i akumulaciju „Pambukovica“ na reci Ub i „Pričević“ na reci Obnica.

„Ove dve tačke dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća su vezane za oduku Kancelarije za kapitalna ulaganja i odnose se na izgradnju dve nove akumulacije u našem kraju. S obzirom na to da deo MZ Gola Glava pripada gradu Valjevu, mi smo u obavezi da uradimo detaljni plan u skladu sa glavnim projektom. To područje obuhvata oko 6 km, odnosno 15 ha naše teritorije. U Pričeviću se radi o projektu koji kompletno finansira država Srbija, odnosno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Kancelarije za kapitalna ulaganja, vrednosi 20 miliona evra. Mi smo u obavezi da uradimo detaljni plan i glavni projekat, kao i eksproprijaciju zemljišta i kuća. Obaveza Grada je eksproprijacija četiri kuće, a 20 miliona evra ulaže država, vezano za saobraćajnu infrastrukturu i ostalo“, rekao je zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.

O izveštaju o radu JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ takođe je govorio zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić, koji je bio direktor Direkcije u periodu koji se obrađuje u izveštaju.

„Izveštaj je u skladu sa zakonom i po mišljenju nezavisnog revizora, sve je urađeno kako je on propisao. Postoji problem oko popisa imovine, ali Direkcija i nema imovinu, tako da se to mora regulisati na drugi način. Sve pozicije, predviđene planom za 2015. godinu su i realizovane, osim pozicija koje su vezane za Halu sportova, koje su i smanjile procenat izvršenja plana Direkcije. Postoje problemi vezani za kasni rebalans budžeta i način na koji se to uradilo, pa nije mogao da se adekvatno sprovede tender i javne nabavke i zato taj projekat nije ni realizovan. Nije realizovano i nekoliko projekata iz oblasti vodosnabdevanja, zato što Vodovod nije stigao da završi neke stvari. Imali smo i problem u Rađevom selu, zbog pojave klizišta. Kasni rebalans budžeta je prouzrokovao da nekoliko pozicija nije plaćeno. Sve je završeno ove godine, a ne u 2015. godini i zato u izveštaju stoji da je u manjem procentu izvršen program. Sve ostalo je u skladu sa predviđenim planom i programom, a činjenice govore da je u 2015. godini Direkcija uradila kako je i planirano“, rekao je Dragan Jeremić.

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatran je predlog o aktivnostima realizovanim tokom 2015. godine u okviru Istorijskog spomen kompleksa Znamenitog mesta Brankovina. Bilo je reči o o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava od naplaćenih novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju u 2016. godini i o saglasnosti firmama „Poliform“ , „TIK“ i „Emco“ za postavljanje vodovodnih instalacija.

Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.