Gradsko veće prihvatilo izmene Odluke o radnom vremenu

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici prihvatili predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2017. godinu. Ovim planom su predviđena sredstva u iznosu od 15 miliona dinara za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa potrebama tržišta rada i sa programom mera NSZ-Filijale Valjevo.

Prihvaćen je i predlog Odluke o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini grada Valjeva, kao i Odluka o građevinskom zemljištu.

Valjevo

Zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić je rekao da je izmena Odluke o radnom vremenu dokaz da se radi sistemski i planski:

„Činjenica je da je ovo promenljiva kategorija i da odluku prilagođavamo aktuelnoj situaciji, u saradnji sa organima koji najviše brinu o miru i bezbednosti u našem gradu. U zavisnosti od njihovih procena, mi donosimo ovakve odluke. Nijedna odluka nije izazvana pojedinačnim ekscesima, kao što uporno pokušavaju da imputiraju protivnici ove odluke. I ova odluka koju mi danas predlažemo Skupštini da usvoji, je promenljiva i njena efikasnost će se sagledati za dva-tri meseca.  Komisija za radno vreme nastavlja svoj rad i sledeći zadatak je da propiše jasne uslove koje moraju objekti ispunjavati da bi dobili određenu kategoriju i naziv. Pre je to radila država, a sada grad mora da propiše koje to uslove objekat mora da ispuni da bi nosio naziv, npr. noćni klub. Nije nam cilj da bilo ko ostane bez posla. Cilj nam je da grad bude bezbedan, siguran i da svi budu zadovoljni. Ima nezadovoljnih zbog objekata u stambenim zgradama, ali moramo biti jasni da ljudi imaju pravo na odmor, mir i privatnost. Mi ćemo tim objektima izaći u susret u nekim drugim aspektima, u smislu povlastica za zakup bašti i slično. Pratićemo dešavanja vezana za Tešnjar, jer je tamo najviše problema. Formiranje video nadzora u celom gradu će doprineti da mi ovu odluku pratimo uspešnije. Ne stoje konstatacije da uvodimo policijski čas i da je Valjevo zatvoren grad i ova odluka to dokazuje“, rekao je zamenik gradonačelnika.

Na sednici Gradskog veća usvojen je predlog odluke o prenosu prava korišćenja na zgradi kulture u Ulici Čika Ljubina 5 Centru za kulturu Valjeva, kako bi se Centar upisao u javne knjige o evidenciji nepokretnosti, kao nosilac prava korišćenja zgrade koju koristi.

Predloženo je da se van snage stavi odluka o davanju zemljišta u zakup Pravoslavnoj eparhiji Valjevskoj. U pitanju je parcela u Naselju Oslobodioci Valjeva, na kojoj je trebalo da se izgradi pravoslavni hram. Kako Pravoslavna eparhija nije u roku od tri godine, kako je predviđeno ugovorom, izgradila hram, prestalo je pravo zakupa zemljišta na 99 godina.

Predložena je izmena odluke o pijacama, kojom se usklađuju odluke, jer se menja pravni format JP „Agrorazvoj- valjevske doline“. Ovo preduzeće više ne obavlja delatnost iznajmljivanja vlastitih nepokretnosti i upravljanje njima, a koje se odnose na upravljanje pijacom „Beloševac“.

Data je saglasnost na odluku o cenama proizvoda i usluga JP „Agrorazvoj-valjevske doline“, predlog programa korišćenja sredstava za preuzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2017. godini.

Zbog ostavke Jelice Stojanović na mesto načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti,  finansije, imovinske i inspekcijske poslove, usvojen je predlog o postavljanju Aleksandra Purića za vršioca dužnosti načelnika, a Jelice Stojanović na mesto v.d. zamenika načelnika. Odlučeno je da se raspiše javni konkurs za postavljanje načelnika i zamenika ove Gradske uprave.

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović se zahvalio Jelici Stojanović na dosadašnjem radu i istakao da se radi o kadrovskoj promeni u Gradskoj upravi, što izbori uvek i donose.

„Ovo je dijalektički proizvod vremena, kao i okolnosti i odgovor na mnoge dileme. Gospođi Jelici Stojanović se zahvaljujem na dosadašnjem radu, koji je bio odličan i sama promena se donosi, jer će Jelica Stojanović imati posebna, još složenija zaduženja, neophodna za bolje funkcionisanje Gradske uprave“, obrazložio je ovu odluku gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.