Gradsko veće utvrdilo predloge programa rada ustanova kulture i niz drugih značajnih odluka i rešenja

Članovi Gradskog veća razmatrali su izveštaj o izvršenju godišnjeg plana rada za 2014/2015. godinu Predškolske ustanove „Milica Nožica“, a utvrdili su i predlog rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada ove ustanove.

Utvrđeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na : program rada Narodnog muzeja za ovu godinu, program rada Moderne galerije, program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva, program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture, program rada Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, program rada Centra za kulturu, kao i program rada KUD „Abrašević“ za 2016. godinu.

Na današnjoj sednici, član Gradskog veća Borisav Radojičić ocenio je, da bi svi korisnici budžetskih sredstava u letnjem periodu, tokom jula i avgusta, trebalo da urade izveštaj o poslovanju za prvih šest meseci. „Treba da urade jednu uporednu analizu između donetog plana rada i ostvarenog,  sa akcentom na probleme koje možda imaju u poslovanju, sa predlozima i sugestijama i da to bude na dnevnom redu sednice Veća u septembru, a nakon toga ćemo odlučiti šta treba mi dalje da uputimo Skupštini na razmatranje. Mislim da bi to trebalo da bude priprema pred kraj godine kad se donosi budžet, kako bi mnogo pre bili upoznati sa problematikom i ostvarenim rezultatima, a kako bi u sledeću godinu ušli što bolje pripremljeni“, istakao je Radojičić, a Gradsko veće je usvojilo ovaj predlog.

Član Gradskog veća Dejan Bogojević ocenio je na današnjoj sednici da je potrebno sagledati ukupno stanje u kulturi u gradu Valjevu. „Potrebno je pripremiti strateški dokument, odnosno strategije razvoja kulture u gradu Valjevu. Trebalo bi da vidimo ono što je najbitnije i šta bi trebalo uraditi u koordinaciji sa svim ustanovama kulture. Tim dokumentom bi bili definisani osnovni pravci razvoja kulture. Potrebno je i formiranje Saveta za kulturu, kao stručnog i savetodavnog tela, koje bi unapredilo oblast kulture u gradu Valjevu“, rekao je Bogojević, a Gradsko veće je usvojilo ovaj predlog.

Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Ustanove za fizičku kulturu „Valis“. Prilikom razmatranja programa rada Valisa, član Gradskog veća Borisav Radojičić rekao je da se mora uraditi analiza kada je reč o sredstvima koja se opredeljuju za zarade u ovoj ustanovi. „Već godinama, Valis je u odnosu na druge ustanove potcenjen u iznosu sredstava koja se opredeljuju za zarade“, rekao je Radojičić.

Gradsko veće na današnjoj sednici utvrdilo je i predlog odluke o dopuni odluke o osnivanju Doma zdravlja, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Doma zdravlja za ovu godinu, kao i predlog odluke o davanju saglasnosti Domu zdravlja za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u sastavu zgrade Doma zdravlja namenjene za rendgensku i laboratorijsku službu.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog odluke o zameni ispunjenja obaveza dužnika „Sloga XT“ AD Valjevo prema poveriocu gradu Valjevo. Ovom odlukom definisano je da Grad preuzme imovinu dužnika „Sloge XT“ na ime izmirenja dela duga prema poveriocu gradu Valjevu , a koju čini zgrada železničkog saobraćaja broj 3.4. i 5. u Železničkoj ulici broj 7. Na predlog dužnika „Sloga XT“ o zameni ispunjenja imovinom koja je vlasništvo dužnika za deo potraživanja koji grad Valjevo ima prema dužniku, data je saglasnost od strane odbora poverioca 24. februara 2016. godine.

Zamenik gradonačelnika mr Dragan Jeremić istakao je prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda, da je ovo jedan od načina budućeg rešavanja problema dugova prema Gradu koji su teško naplativi. „Ovo je najispravniji način, s obzirom na činjenicu da ovo preduzeće i još nekoliko spojenih preduzeća, a koja imaju veze sa Slogom, imaju još puno duga prema Gradu i inicijativa bi trebalo da ide u tom pravcu da se što više ovakvih stvari odradi i da što više obaveza Sloge, Vujića i svih tih firmi, koje duguju Gradu, rešimo ovim putem. Svi objekti, a posebno ovaj koji je predmet ovog ugovora, će se koristiti za ustanove kulture. Kad smo već kod ustanova kulture, predložio bih, posebno Centar za kulturu, da priprema projekte za adaptaciju objekta. Muzej da pripremi predlog za neke objekte u Gradu koji su sada van upotrebe, a gradski su i mogu da se koriste za muzejske prostore. Imamo mi još dužničkih odnosa i planiramo da to naplatimo kroz povećanje imovine grada Valjeva“, rekao je Jeremić. O ovoj temi govorio je i član Gradskog veća Borisav Radojičić, koji je istakao da je ovo jedini mogući način naplate potraživanja Grada od korisnika i poreskih obveznika. „Ja bih sugerisao, da prilikom donošenja ovih odluka, uvek oročimo rok, šest meseci ili godinu dana u kome se mora opredeliti namena objekta, jer veoma je dobro da u samom startu znamo namenu objekta“, rekao je Radojičić, a ovaj zaključak je prihvatilo Gradsko veće.

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici utvrdili su i predlog odluke o izmeni odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Valjeva. Prihvaćen je i ugovor o konstituisanju prava službenosti, koji će zaključiti Grad i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni. Predmet ovog ugovora je konstituisanje prava službenosti postavljanjem stuba za montažu opreme za sistem osmatranja i obaveštavanja.

Gradsko veće utvrdilo je i odluku o određivanju namene objekta u Ulici Vojvode Mišića br. 21, bivše zgrade Radio Valjeva i Napreda. Ovom odlukom definisano je da će ova zgrada biti službena zgrada za potrebe organa Grada-Gradska kuća, a pristupiće se rekonstrukciji i adaptaciji ovog objekta.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.