Valjevo i dalje bez “klopke za polen”

Krajem februara meseca dr Zoran Živković, tada u funkciji predsednika gradskog Saveta za zdravlje, najavio je planove Grada Valjeva za nabavku “klopke za polen”, automatskog uređaja pomoću kojeg se vrši monitoring polenskog zagađenja vazduha. Danas, dr Zoran Živković, u funkciji  zamenika gradonačelnika, u izjavi za naš medij kaže da u Valjevo još nije stigla “klopka za polen” iako je trebalo da taj uređaj, vredan oko 7.000 evra, dobijemo na poklon od Ministarstva zaštite životne.

Dr Zoran Živković, zamenik Gradonačelnika Valjeva (foto: Valjevska posla)

“U vreme kada je to ponuđeno Gradu Valjevu ja nisam bio na mestu zamenika gradonačelnika i moje mišljenje nije imalo preveliku težinu u razgovorima sa ministarstvom, tako da je sve bilo preusmereno na gradonačelnika. Nisam dobio nikakvo objašnjenje oko toga i tu se stalo… Sa druge strane, mi smo dobili zadatak od strane gradonačelnika da se odredi površina koja se aproksimativno nalazi pod ambrozijom, što je jako bitno da se stekne uvid u to koliki je potencijalni uticaj ambrozije, ne samo na aerozgađenje već i teorijski zbog nabavke vakcina. Sada postoje vakcine koje ne idu u serijsku primenu i čija se nabavka može vršiti na osnovu aproksimativnog proračuna  o potencijalnom broju alergičnih osoba”, kaže zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković, koji je i dalje na čelu Saveta za zdravlje Grada Valjeva.

Prema njegovim rečima, za sada nemamo tačan podatak kolika je površina pod ambrozijom, što je jedan od tri bitna parametra za određivanje potencijalne ugroženosti, odnosno potrebe za vakcinama. Gustina stabljika ambrozije po metru kvadratnom i broj stanovnika su ostala dva parametra koja su potrebna da se odredi ta potencijalna ugroženost. U toj jednačini sa 3 nepoznate, za sada, nažalost imamo poznat samo jedan parametar, a to je broj stanovnika Valjeva.

Klopka za polen u Obrenovcu, postavljena 2016. godine (izvor: http://www.jpzzs.org.rs)

Zamenik gradonačelnika nije mogao da da preciznu informaciju kada će Valjevo dobiti “klopku za polen” i naći se na spisku 26 gradova u Srbiji koji mogu da se pohvale da imaju taj jako važan uređaj za praćenje koncentracije alergenog polena u vazduhu. Ta vrsta monitoringa, na koju nas obavezuju Svetska zdravstvena organizacija i Zakon o zaštiti životne sredine, itekako je važna, jer dobijeni rezultati omogućavaju proučavanje, prevenciju, dijagnostifikovanje i lečenje polenskih alergija koje utiču na zdravlje.

Procenjuje se da je oko 6.000 stanovnika Valjeva potencijalno ugroženo alergijskom reakcijom, pre svega na ambroziju, ali i na ostale vrste polena. Nabavkom “klopke za polen” započelo bi se sa rešavanjem problema ove vrste aerozagađenja, jer bez monitoringa polenskog zagađenja ne mogu se dobiti validni podaci koji treba da se uporede sa kliničkim nalazima pacijenata, na osnovu kojih bi medicinska struka mogla dalje da deluje u prevenciji i lečenju zdravstvenihg problema iazazvanih alergijskim reakcijama na polen.

Dr Zoran Živković, zamenik Gradonačelnika Valjeva (foto: Valjevska posla)

Zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković ističe da ćemo se kao grad ove godine mnogo više fokusirati na aerozagađenje izavano PM 10 česticama negoli na ambroziju, a mi ga pitamo možemo li se kad počne grejna sezona nadati vazduhu sa malo više kiseonika.

“Sve si indicije da će se Opšta bolnica Valjevo priključiti na sistem daljinskog grejanja i ja se iskreno nadam da ćemo priključenjem bolnice u značajnoj meri imati manje aerozagađenje, posebno u delu grada prema Novom Naselju”, odgovara Živković.

Ispitivanja i istraživanja o broju dana sa zabeleženim prekoračenim koncentracijama PM 10 čestica, koja su rađena od 2014. do 2017. godine, jasno i nedvosmisleno ukazuju da su za Valjevo najkritičniji meseci januar, februar, mart, odnosno oktobar, novembar i decembar. To su meseci kada su ubedljivo najveća prekoračenja i najveći broj dana sa prekoračenjima, koja se kreću godišnje od 110 do 170 dana unazad 4 godine.

Prema rečima Živkovića, ispred Saveta za zdravlje Grada Valjeva biće dat predlog da se pokuša sa pravljenjem procena kakvo se aerozagađenje u gradu može očekivati u periodu do 7 dana, a ta prognostika bi se radila na osnovu rezulatata merenja aerozagađenja dobijenih nekoliko dana ranije i klimatskih parametara, ali on nije siguran koliki uticaj će Savet za zdravlje imati uticaja u celoj toj priči.

“Merenje aerozagađenja od sata do sata iziskuje velika ulaganja, da li ćemo mi to moći, ostaje enigma za budućnost, nadam se da ćemo se bar malo pomeriti sa mrtve tačke. Pomerili smo se što se tiče istraživanja i što se tiče podataka. Mislim da ćemo sa priključenjem bolnice imati jednog od većih zagađivača manje, radićemo merenja i onda ćemo videti kakva će biti situacija u zimskim mesecima”, rezimira zameniki gradonačelnika dr Zoran Živković.

M.P.M.

Da Valjevo prodiše - Faza dva

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.