Koji je krajnji rok za elektronske kartice zdravstvenog osiguranja

Krajnji rok za podnošenje zahteva za izdavanje elektronske kartice zdravstvenog osiguranja je 31. decembar. Ipak, ako zahtev ne podnesete do tada, nećete ostati bez lekarske pomoći u slučaju bolesti.

Oni koji pre Nove godine podnesu zahtev, a ne dobiju pre 1. januara novu elektronsku knjižicu, lečiće se na osnovu stare zdravstvene knjižice ukoliko je overena.

Ako imate overenu zdravstenu knjižicu i niste podneli ste zahtev za karticu kod lekara možete sa starom zdravstvenom knjižicom. Ako imate overenu zdravstenu knjižicu i podneli ste zahtev za karticu kod lekara možete sa sa starom zdravstvenom knjižicom. Ako nemate overenu zdravstenu knjižicu i podneli ste zahtev za karticu kod lekara možete Potvrdom.

Ako nemate overenu zdravstenu knjižicu i niste podneli podneli zahtev za elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja možete da se lečite o svom trošku.

U slučaju, da zdravstvena knjižica ističe 31. decembra, a građanin nije podneo zahtev za elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja treba da overi staru zdravstvenu knjižicu a zatim da podnese zahtev za karticu zdravstvenog osiguranja ili samo da podnese zahtev za karticu na osnovu kojeg će u ispostavi dobiti obrazac Potvrde na osnovu kog će moći da se leči.

Potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite izdaje nadležna Ispostava RFZO za sva osigurana lica kojima je zdravstvena knjižica istekla a zdravstvena kartica još nije izrađena, bez obzira da li su zahtev za izdavanje kartice podneli na šalteru RFZO ili elektronski preko portal e-uprava.

Ako ste zaposleni ne morate sami da podnosite zahtev za karticu. U najvećem broju slučajeva poslodavac za zaposlene i članove porodice zaposlenih podnosi zahtev za izdavanje kartica. Zahtev za izdavanje potvrde za zaposlene takođe podnosi poslodavac.

Navedeno je i preporučljivo zbog manjeg priliva stranaka i činjenice da zahtev poslodavac može podneti i putem mejla upućenog matičnoj filijali na obrascu koji se može preuzeti na sajtu RFZO. Nije smetnja da zaposleni sam za sebe i članove svoje porodice podnese zahtev za izdavanje zdravstvene kartice – navode u RFZO.

Takođe, obaveza poslodavca je da za zaposlene i članove njihovih porodica podnese zahtev za overu isprave o osiguranju, bez obzira da li zaposleni ima izdatu zdravstvenu knjižicu ili zdravstvenu karticu.

Sam zaposleni ne može podneti zahtev za overu zdravstvene knjižice, odnosno kartice, jer je to u isključivoj nadležnosti poslodavca i overa zavisi od raspoloživog podatka da li poslodavac redovno izmiruje dospele doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili ne – objašnjavaju iz RFZO-a.

Nove elektronske zdravstvene kartice mogu se dobiti na 180 lokacija RFZO u Srbiji, a svi direktori filijala produžiće radno vreme u skladu sa potrebama. Novom uslugom podnošenja zahteva na portalu eUprave predviđena je i mogućnost dostave novog dokumenta na adresu na kojoj je podnosilac zahteva prijavljen u bazi RFZO i ta adresa će biti ponuđena kao opcija prilikom popunjavanja zahteva.

Izvor info24.rs

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.